Trình diễn ảnh kute(bước 2)

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
6
download

Trình diễn ảnh kute(bước 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 2 : bạn muốn có những bức ảnh thật sinh động để có được những bức ảnh thật sinh động thì cần sử dụng trình diễn ảnh, và những dòng code PHP có sẵn ,cơ bản Định dạng CSS . bạn copy rồi cho dô thẻ head luôn PHP Code: html,imagine,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trình diễn ảnh kute(bước 2)

  1. Bước 2 : Định dạng CSS . bạn copy rồi cho dô thẻ head luôn PHP Code: html { overflow: hidden; } body { margin: 0px; padding: 0px; background: #000; width: 100%; height: 100%; } #imageFlow { position: absolute; width: 100%; height: 80%; left: 0%; top: 10%; background: #000; } #imageFlow .diapo { position: absolute; left: -1000px; cursor: pointer; -ms-interpolation-mode: nearest-neighbor; } #imageFlow .link { border: dotted #fff 1px; margin-left: -1px; margin-bottom: -1px; } #imageFlow .bank { visibility: hidden; } #imageFlow .top { position: absolute; width: 100%; height: 40%; background: #181818; } #imageFlow .text { position: absolute; left: 0px; width: 100%; bottom: 16%; text-align: center; color: #FFF; font-family: verdana, arial, Helvetica, sans-serif; z-index: 1000; } #imageFlow .title { font-size: 0.9em; font-weight: bold; } #imageFlow .legend {
  2. font-size: 0.8em; } #imageFlow .scrollbar { position: absolute; left: 10%; bottom: 10%; width: 80%; height: 16px; z-index: 1000; } #imageFlow .track { position: absolute; left: 1%; width: 98%; height: 16px; filter: alpha(opacity=30); opacity: 0.3; } #imageFlow .arrow-left { position: absolute; } #imageFlow .arrow-right { position: absolute; right: 0px; } #imageFlow .bar { position: absolute; height: 16px; left: 25px; } Bước 3 : Cái này là phần còn lại cho vào thẻ body PHP Code: My identity lies in not knowing who I am ...are made by not following instructions ...can come between us Here you come! They don't know all the facts yet Emotional intimacy ...remains to be done before we can announce our total failure to make any progress
  3. Errare Programma Est There's no such thing I’m now trapped, without hope of escape or rescue The World is flat 1 l0v3 j00 - f0r3v3r 111 111 111 x 111 111 111 = 12345678987654321 ...has not been written yet Loading Please wait... My identity lies in not knowing who I am Bạn có thể thay đổi nội dung hình ảnh bên trong tag ... Để lấy dữ liệu động vào . thì chỉ việc thay
Đồng bộ tài khoản