intTypePromotion=3

Window Firewall- Defender- Popup blocker Window Update

Chia sẻ: Ly Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
347
lượt xem
113
download

Window Firewall- Defender- Popup blocker Window Update

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu và cấu hình các công cụ bảo mật của Vista: Window Firewall, Defender, Popup blocker, Window Update.
Nội dung: Cấu hình Window Firewall Basic ( Application Exception); Cấu hình Window Firewall Advanced ( Tạo rule cấm truy cập website..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Window Firewall- Defender- Popup blocker Window Update

 1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Window Firewall – Defender – Popup Blocker Window Update I. Giới Thiệu Giới thiệu và cấu hình các công cụ bảo mật của Vista : Window Firewall , Defender , Popup blocker , window update Nội dung : - Cấu hình Window Firewall Basic (Application Exception) - Cấu hình Window Firewall Advanced ( Tạo rule cấm truy cập web site http://www.nhatnghe.com) - Export – Import Firewall policy - Sử dụng Defender scan và sửa lỗi bảo mật của hệ thống - Cầu hình và sử dụng Popup Blocker - Sử dụng window update để vá các lỗ hổng của Vista từ Microsoft II. Chuẩn Bị : - 2 máy Vista - Tắt UAC - Chuyển giao diện Start Menu về dạng classic III. Thực hiện 1.Cấu hình Window Firewall Basic (Application Exception) B1 : Máy 1 thử Ping tới máy 2 : (Thực hiện trên máy 1) - Start  Run  CMD  Ping IP_máy2 (Ping 192.168.1.2)  Không được B2 : Mở Windows Firewall : (Thực hiện trên máy 2) -Start  Settings  Control Panel  Windows Firewall B3 : Màn hình Windows Firewall  Chọn Change settings B4 : Màn hình Windows Firewall Settings  Kiểm tra chế độ firewall đang là ON (recommend) Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 1
 2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B5 : Qua Tab Exceptions  Chọn File and Printer Sharing  OK B6 : Kiểm tra - Máy 1 dùng lại lệnh ping đến máy 2 : Start  Run  Cmd  Ping IP_máy2 ( Ping 192.168.1.2 )  Ping thành công 2.Cấu hình Window Firewall Advanced ( Tạo rule cấm truy cập web site http://www.nhatnghe.com B1 : Mở Window Firewall with advanced Security Start  Run  đánh lệnh Secpol.msc -Mở đường dẫn như trong hình  Chuột phải lên Outbound rule  chọn New Rule 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B2 : Chọn Custom  next B3 : Chọn This program path  Chọn Browse …  Chỉ đến đường dẫn : C:\windows\Programfiles\Internet Explorer\iexplore.exe B4 : Khai báo các thông số : *Protocol type : TCP *Local port : All Port *Remote Port : Specific Ports - 80  next Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 3
 4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B5 : Trong phần Which remote IP addresses does this rule match ?  Chọn these IP addresses  Chọn Add Chọn Specify the IP addresses to match  Điền vào IP của website nhất nghệ : 210.245.22.171  OK  Next  Next  Next 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B6 : Trong phần name điền vào : deny nhatnghe  Finish Kiểm tra : - Mở IE truy cập thử http://www.nhatnghe.com  không truy cập được - Mở Window Firewall with advanced Security  Outbound rule  disable rule deny nhatnghe - Mở IE truy cập lại http://www.nhatnghe.com  truy cập thành công Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 5
 6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com 3.Export – Import Firewall policy A. Export Policy B1 : Chuột phải lên Window Firewall with Advanced Security  Chọn Export Policy B2 : Chọn nơi lưu và đặt tên file là firewall policy  Save  OK B3 : Mở out bound rule  xóa rule : deny Nhatnghe B. Import Policy 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B1 : Chuột phải lên Window firewall with advances …  chọn Import Policy B2 : Hộp thoại cảnh báo  Chọn Yes B3 : Chỉ đến nơi lưu file Firewall Policy.wfw  Open  OK Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 7
 8. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Kiểm tra : Mở Outbound Rule  Rule Deny Nhatnghe đã được restore 4.Sử dụng Defender scan và sửa lỗi bảo mật của hệ thống B1 : Mở Windows Defender Start  Settings  Control Panel  Windows Defender B2 : Chọn Tools B3 : Hộp thọai Tools and Settings  Chọn Option B4 : Quan sát và tinh chỉnh các thông số : đặt lịch quét cho hệ thống , và các option khi quét B5 : Chọn Scan  Quá trình scan bắt đầu tìm và fix các chương trình có thể gây ảnh hưởng hệ thống 5. Cầu hình và sử dụng Popup Blocker và chống Fishing trên IE7 B1 : Mở Internet Option Start  Run  Settings  Control Panel  Internet option 8 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 9. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Qua Tab Privacy  Chọn Turn on Pop-up Bloker Qua Tab Advanced  Mục Phishing Filter  Chọn turn on automatic website checking  OK 6.Sử dụng window update để vá các lỗ hổng của Vista từ Microsoft B1 : Mở Window Update trong Control Panel Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 9
 10. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B2 : Chọn Turn on now B3 : Chọn Change Settings B4 : Chọn chế độ tự động download và cài đặt các bản vá vào mỗi ngày chủ nhật lúc 5 giờ sáng .  OK  Chọn Install Updates 10 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 11. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Chương trình bắt đầu hoạt động B5 : Sau khi download xong  phía đưới nút Install updates  chọn vào mục view avalaible updates B6 : Chọn các bản update bạn muốn cài đặt vào máy  Chọn Install Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ 11
 12. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com B7 : Sau khi cài đặt xong  chọn Restart B8 : Xem các bản update đã được cài vào máy tính : -Mở Window Update  ở cột bên trái chọn View update history Quan sát các bản vá đã được cài vào máy 12 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản