intTypePromotion=1

Xây dựng bộ đếm cho website bằng ASP

Chia sẻ: Han Quyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
147
lượt xem
29
download

Xây dựng bộ đếm cho website bằng ASP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này giới thiệu cách hiển thị thông tin thống kê về số người đang truy cập (online), số lượt truy cập, số lần duyệt xem các trang trong website bằng ngôn ngữ ASP. Những thông tin về số lượt truy cập được gọi là bộ đếm cho website - một trong những chức năng cơ bản mà rất nhiều website thường sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng bộ đếm cho website bằng ASP

  1. Xây dựng bộ đếm cho website bằng ASP (Thứ Năm, 18/03/2010­9:10 AM) Bài viết này giới thiệu cách hiển thị thông tin thống kê về số người đang truy cập (online), số lượt truy cập, số lần duyệt xem các trang trong website bằng ngôn ngữ ASP. Những thông tin về số lượt truy cập được gọi là bộ đ ếm cho website - một trong những chức năng cơ bản mà rất nhiều website thường sử dụng. Chức năng đếm được thực hiện dựa trên các sự ki ện được gọi t ới trong file GLOBAL.ASA. M ỗi ứng dụng web ASP đều có thể có một file cấu hình chung là GLOBAL.ASA (file này đ ược đ ặt ở thư mục gốc của website). File GLOBAL.ASA được server thực thi m ỗi khi có m ột yêu c ầu t ải trang web từ client (phía người dùng). Trong file GLOBAL.ASA th ường có các s ự ki ện sau: Application_OnStart: Được gọi khi ứng dụng web bắt đầu chạy. Như vậy thủ t ục này ch ỉ đ ược gọi duy nhất một lần khi website của bạn có yêu cầu truy cập đ ầu tiên cho t ới khi ứng d ụng web kết thúc hoặc file GLOBAL.ASA có thay đổi. Chúng ta s ẽ kh ởi t ạo bi ến đ ếm s ố ng ười đang truy cập tại website đây: Application(“SoNguoiOnline”) = 0 Application(“LuotNguoiGheTham”)=0 Biến Application có ảnh hưởng tới toàn bộ ứng dụng web, t ức là t ất c ả các trang c ủa website đều biến dùng chung này. Session_OnStart: Được gọi khi có một yêu cầu kết nối của client tới server đ ược thi ết l ập (b ắt đầu một phiên làm việc mới). Khi đó, chúng ta sẽ tăng bi ến đ ếm s ố ng ười online: Application(“SoNguoiOnline”) = Application(“SoNguoiOnline”) + 1 Application(“LuotNguoiGheTham”)= Application(“LuotNguoiGheTham”)+1 Session_OnEnd: Được gọi khi client ngắt kết nối với server (kết thúc m ột phiên làm vi ệc) . Khi sẽ giảm biến đếm số người đó chúng ta online: Application(“SoNguoiOnline”) = Application(“SoNguoiOnline”) -1 Lưu ý: khi thao tác với các biến Application chúng ta lên khóa bi ến Application đ ể tránh tr ường hợp nhiều cầu cập một có yêu truy cùng lúc. Application.Lock Application(“SoNguoiOnline”) = Application(“SoNguoiOnline”) + 1 Application.UnLock Để h iệ n thị số người đơn giản đoạn online ta dùng code sau: Số người đang xem website: Bạn có thể download tệp global.asa tại đây Chức năng đếm được thực hiện dựa trên các sự kiện được gọi t ới trong file GLOBAL.ASA. Mỗi ứng dụng web ASP đều có thể có một file cấu hình chung là GLOBAL.ASA (file này đ ược đ ặt ở thư mục gốc của website). File GLOBAL.ASA được server thực thi m ỗi khi có m ột yêu c ầu t ải trang web từ client (phía người dùng). Trong file GLOBAL.ASA thường có các s ự ki ện sau: Application_OnStart: Được gọi khi ứng dụng web bắt đầu chạy. Như vậy thủ tục này chỉ được
  2. gọi duy nhất một lần khi website của bạn có yêu cầu truy cập đ ầu tiên cho t ới khi ứng d ụng web kết thúc hoặc file GLOBAL.ASA có thay đổi. Chúng ta s ẽ khởi t ạo bi ến đ ếm s ố ng ười đang truy cập website tại đây: Application(“SoNguoiOnline”) = 0 Application(“LuotNguoiGheTham”)=0 Biến Application có ảnh hưởng tới toàn bộ ứng dụng web, t ức là tất cả các trang c ủa website đều dùng chung biến này. Session_OnStart: Được gọi khi có một yêu cầu kết nối của client tới server được thiết l ập (b ắt đầu một phiên làm việc mới). Khi đó, chúng ta sẽ tăng biến đếm số ng ười online: Application(“SoNguoiOnline”) = Application(“SoNguoiOnline”) + 1 Application(“LuotNguoiGheTham”)= Application(“LuotNguoiGheTham”)+1 Session_OnEnd: Được gọi khi client ngắt kết nối với server (kết thúc m ột phiên làm việc) . Khi đó chúng ta sẽ giảm biến đếm số người online: Application(“SoNguoiOnline”) = Application(“SoNguoiOnline”) -1 Lưu ý: khi thao tác với các biến Application chúng ta lên khóa bi ến Application đ ể tránh tr ường hợp có nhiều yêu cầu truy cập cùng một lúc. Application.Lock Application(“SoNguoiOnline”) = Application(“SoNguoiOnline”) + 1 Application.UnLock Để hiện thị số người online đơn giản ta dùng đoạn code sau: Số người đang xem website:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2