Luyện từ và câu - TỪ TRÁI NGHĨA

Chia sẻ: corolla

- Hiểu thế nào là từ trái nghĩa, tác dụng của từ trái nghĩa. - Biết tìm từ trái nghĩa trong câu và đặt câu với từ trái nghĩa. - Phô tô cô pi vài trang Từ điển tiếng Việt. - 3,4 tờ phiếu khổ to.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luyện từ và câu - TỪ TRÁI NGHĨA

Luy n t và câu: T TRÁI NGHĨA

I. M c tiêu, nhi m v :


- Hi u th nào là t trái nghĩa, tác d ng c a t trái nghĩa.


- Bi t tìm t trái nghĩa trong câu và t câu v i t trái nghĩa.


II. dùng d y h c:


- Phô tô cô pi vài trang T i n ti ng Vi t.


- 3,4 t phi u kh to.


III. Các ho t ng d y h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Ki m tra bài cũ: (4’)- Ki m tra 3 HS - HS 1 làm l i BT1 ( i n các t

xách, eo, khiêng, k p, vác vào ch
tr ng trong o n văn)- GV nh n xét - 2 HS làm BT3: c o n văn

miêu t màu s c ti t t p làm văn

trư c.2. Nh n xét: (12’)Ho t ng 1: Hư ng d n làm

BT1 (6’)- Cho HS c yêu c u c a BT1 - 1 HS c to, c l p l ng nghe.- GV giao vi c+ Các em tìm nghĩa c a t phi

nghĩa và t chính nghĩa trong t i n
- HS nh n vi c

+ So sánh nghĩa c a hai t- Cho HS làm bài -HS làm bài cá nhân ( ho c theo
nhóm)- Cho HS trình bày k t qu bài - M t s cá nhân trình bày ( ho c

làm i di n các nhóm trình bày)- GV nh n xét và ch t l i k t qu - L p nh n xét

úngHo t ng 2: Hư ng d n HS làm

BT2 (3’)
- HS tra t i n tìm nghĩa

( Cách ti n hành như BT1)


- GV nh n xét và ch t l i.Ho t ng 3: Hư ng d n HS làm

BT2 (3’)


( Cách ti n hành như BT1)


- GV nh n xét và ch t l i.3. Ghi nh : (3’)
- Cho HS c l i ph n Ghi nh - 1 HS c to, c l p c th m

trong SGK theo- Cho HS tìm ví d . - 2 HS tìm ví d v t trái nghĩa

và gi i thích t .4. Luy n t p: (13’)Ho t ng 1: Hư ng d n HS làm

BT1- Cho HS c yêu c u c a BT1 - 1 HS c to, l p c th m theo- GV giao vi c: các em tìm các

c p t trái nghĩa trong các câu a,b,c,d- Cho HS làm bài - HS làm bài cá nhân, dùng bút

chì g ch chân t trái nghĩa có trong 4

câu
- Cho HS trình bày k t qu - Vài HS phát bi u ý ki n v các

c p t trái nghĩa- GV nh n xét và ch t l i các

c p t trái nghĩaHo t ng 2: Hư ng d n HS làm

BT2- Cho HS c yêu c u c a BT1 - 1 HS c to, l p c th m theo- GV giao vi c:+ Các em c l i 4 câu a,b,c,d+ Các em tìm t trái nghĩa v i t

h p i n vào ch tr ng trong câu a,

t trái nghĩa v i t rách i n vào ch

tr ng trong câu b, t trái nghĩa v i t

trên i n vào ch tr ng trong câu c,

t trái nghĩa v i t xa và t mua
i n vào ch tr ng trong câu d.- Cho HS làm bài ( GV dán lên - 3 HS lên b ng làm trên phi u

b ng l p 3 t phi u ã chu n b trư c)
- Các HS còn l i làm vào gi y

nháp- Cho HS trình bày k t qu - 3 HS làm bài trên phi u trình

bày.


- L p nh n xét- GV nh n xét và ch t l iHo t ng 3: Hư ng d n HS làm

BT3


( Cách ti n hành như BT2)- Làm vi c theo nhóm


- GV ch t l i l i gi i úng - i di n nhóm lên trình bày
Ho t ng 4: Hư ng d n HS làm

BT4- GV giao vi c:+ Các em ch n 1 c p t trái

nghĩa BT3+ t 2 câu ( m i câu ch a m t

t trong c p t trái nghĩa v a ch n)- Cho HS làm bài - M i HS ch n 1 c p t trái nghĩa

và t câu- Cho HS trình bày - M t s HS nói câu c a mình t


- L p nh n xét- GV nh n xét và khen nh ng

HS t câu hay
5. C ng c , d n dò: (2’)- GV nh n xét ti t h c.- Yêu c u HS v nhà gi i nghĩa

các t BT 3.- D n HS v nhà chu n b trư c

bài h c ti t t i.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản