SỰ KIỆN CÚP BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
9
download

SỰ KIỆN CÚP BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Trẻ hiểu bóng đá là một trong những môn thể dục thể thao được mọi người trên thế giới rất yêu thích và nhất là người dân Việt Nam. Trẻ tự hào về chiếc cúp bóng đá mà đội tuyển Việt Nam đã giành được. - Thể hiện tình cảm, cảm xúc vui mừng, phát triển khả năng diễn đạt lời nói qua hoạt động : kể lại đoạn video clip, múa hát “Như có bác trong ngày vui đại thắng” để cổ động (băng rôn, cờ ...) - Cho trẻ làm quen dấu chấm than, củng cố kỹ năng mở nắp chai nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỰ KIỆN CÚP BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á

  1. S KI N CÚP BÓNG Á ÔNG NAM Á
  2. TÀI : BÉ YÊU BÓNG Á A. M C TIÊU : - Tr hi u bóng á là m t trong nh ng môn th d c th thao ư c m i ngư i trên th gi i r t yêu thích và nh t là ngư i dân Vi t Nam. Tr t hào v chi c cúp bóng á mà i tuy n Vi t Nam ã giành ư c. - Th hi n tình c m, c m xúc vui m ng, phát tri n kh năng di n t l i nói qua ho t ng : k l i o n video clip, múa hát “Như có bác trong ngày vui i th ng” c ng (băng rôn, c ...) - Cho tr làm quen d u ch m than, c ng c k năng m n p chai nư c và cách u ngHO c. B. CÁC nư T NG TRONG NGÀY : - Giáo d c cháu thói quen hành vi văn minh khi tham gia sinh ho t t p th Ho t ng ón tr : • Trò chuy n v i tr v chương trình bóng á t i ngày 28/12 c a i tuy n Thái Lan – Vi t Nam. • Sau khi Vi t Nam chi n th ng gia ình và ngư i thân, bà con trong xóm th hi n c m xúc như th nào? Ho t ng chung : I. Phương ti n ho t ng : - M t s kh u hi u, c , băng eo ( ã làm t hôm trư c) - Hát và v n ng theo bài hát “Như có Bác H trong ngày vui i th ng”, và bài “The cup of life” - Chai nư c u ng các lo i còn nguyên ( trà xanh, nư c su i…) - Video clip v s c ng, h nh phúc và vui m ng c a nhân dân thành ph vào t i ngày 28/12.
  3. - Powerpoint : hình nh có t và câu : • A ! bóng vào lư i r i ! • Vi t Nam o t chi c cúp vàng. • Vi t Nam vô ch . • Tôi yêu bóng á Vi t Nam. II. T ch c ho t ng : Ho t ng 1 : Vi t Nam vô ch. - Cô cho tr xem videoclip v s c ng và vui m ng c a nhân dân thành ph H Chí Minh trên ư ng ph trong ngày có tr n á bóng gi a i tuy n Vi t Nam và i tuy n Thái Lan. i Vi t Nam chi n th ng. - G i ý h i tr : • o n phim nói v i u gì? • M i ngư i trong thành ph ang làm gì? T i sao h làm như th ? • Sau khi Vi t Nam th ng, i tuy n ư c thư ng gì? Ho t ng 2 : Bé yêu bóng á . - Trình chi u slide hình nh và câu và g i h i tr : • “A ! bóng vào lư i r i !” - con có nh n xét gì v câu này? T i sao ph i s d ng d u ch m than? • “Vi t Nam o t chi c cúp vàng.” - nh ng ch nào ã h c r i? • “Vi t Nam vô ch”- con có nh n xét gì v ch V? • “Tôi yêu bóng á Vi t Nam.”- có bao nhiêu t trong câu này?
  4. - Làm quen d u ch m than ( ! ), k t h p cho tr ct . Ho t ng 3 : Bé hát m ng chi n th ng - G i ý tr l y dùng ã làm hôm trư c hát m ng Vi t Nam chi n th ng - Cô và cháu v n ng theo nh p bài hát “Như có Bác H trong ngày vui i th ng”, “The cup of life” - Các c ng viên ơi ! m t chưa? - A ! m t quá , bây gi mình làm gì ây ? (tr : u ng nư c) - Cô t o tình hu ng cho m i tr l y 1 chai nư c u ng . - Trư c khi u ng mình ph i làm gì? (m n p chai) - Cô quan sát tr m n p chai và cách u ng nư c b ng ng hút (n u sai thì cô làm m u cho tr xem). Ho t ng chơi : - Gia ình : chơi trò chơi “gian hàng nư c”. - Góc ch cái : sao chép các câu qua hình nh, tìm ch a , ă , â, o , ô… trong các bài thơ, câu . - Góc toán : chơi trò chơi “Ai o t cúp vàng” - v n d ng trò chơi kidsmart. - Góc âm nh c : bé hát v n ng m ng Vi t nam chi n th ng “các bài hát v bóng á”.
Đồng bộ tài khoản