Thư viện Khoa Học Tự Nhiên

Khoa học tự nhiên, hay Tự nhiên học là ngành nghiên cứu lý luận về vũ trụ qua các quy luật hoặc định luật về trật tự thiên nhiên. Các môn khoa học tự nhiên tạo nên cơ sở cho các khoa học ứng dụng. Khoa học Tự nhiên ở bậc cao đẳng, đại học, sau đại học giúp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên, đóng vai trò nòng cốt, tạo ra những sản phẩm tinh hoa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao của đất nước và phù hợp với xu thế phát triển quốc tế, hội nhập với nền giáo dục đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới. Tài liệu Khoa học tự nhiên gồm các giáo trình, ebook, bài viết tham khảo chọn lọc cho việc nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên. Vì vậy các tài liệu có tính chất học thuật, hàn lâm và chuyên sâu.
Hiển thị 1-10 trên 49537 kết quả
 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 14 cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất vật lý, tính chất hóa học của đơn chất, các hợp chất +1, các hợp chất +2, các hợp chất +3. Mời các bạn cùng tham khảo.

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 13 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tính chất vật lý, tính chất hóa học, hợp chất oxit, hydroxit, muối và phức chất, hợp chất Hg (+1). Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tính chất vật lý, tính chất hóa học của Mn, điều chế từ quặng pyroluzit MnO2.nH2O,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Chương 10 giúp người học hiểu về "Các nguyên tố phân nhóm VIIIB". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Đơn chất Fe, Co, Ni, hợp chất Fe, Co, Ni. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   phongphong321 05-07-2018 1 0   Download

 • Chương 9 trình bày về "Các nguyên tố chuyển tiếp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đặc điểm các nguyên tố chuyển tiếp, khái niệm chung phức chất, lý thuyết tạo phức,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn chất, hợp chất của nguyên tố phân nhóm VIIA, các hợp chất X (-1), các hợp chất có số oxi hóa dương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 7 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, của Oxi, lưu huỳnh,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, các hợp chất của nitơ, các hợp chất của phopho,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   phongphong321 05-07-2018 1 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 5 trình bày các nội dung sau: đơn chất, hợp chất có số oxh (+4), hợp chất có số oxh (+2), (+4), vật liệu silicat. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Chương 3 giúp người học hiểu về "Các nguyên tố phân nhóm IIA". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Lý tính, hóa tính, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, các oxit, peoxit, hydroxit, các carbua và muối,...

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản