intTypePromotion=1

Thư viện Toán học

Toán học được sử dụng trên khắp thế giới như công cụ thiết yếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học, kỹ thuật, y học, và tài chính. Toán học ứng dụng, một nhánh toán học liên quan đến việc ứng dụng kiến thức toán học vào những lĩnh vực khác, thúc đẩy và sử dụng những phát minh toán học mới, từ đó đã dẫn đến việc phát triển nên những ngành toán hoàn toàn mới. Tổng hợp các tài liệu tham khảo về Toán học với các chủ đề cụ thể như tổng quan về Toán học, nền móng Toán học, lý thuyết số, toán rời rạc, giải tích, đại số, hình học, và toán ứng dụng được giảng dạy trong các trường Đại học, Cao đẳng, Viện toán học. Ngoài ra, tài liệu ôn tập, ngân hàng đề thi cũng giúp cho sinh viên có cơ sở hệ thống lại các kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học tập, nghiên cứu.
Hiển thị 1-10 trên 6376 kết quả
 • Bài viết "Một số tính chất của hàm số học cơ bản và áp dụng" có nội dung trình bày về định nghĩa, tính chất của các hàm số học; một số hàm số học cơ bản; các bài tập ứng dụng tương tự;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p  andromedashun 16-05-2022 8 0   Download

 • Bài viết "Một số bài toán về dãy số truy hồi tuyến tính cấp hai" có nội dung trình bày về các định nghĩa và ví dụ của dãy số truy hồi tuyến tính cấp hai; phương pháp xác định số hạng tổng quát của dãy số truy hồi tuyến tính cấp hai; một số dạng toán về dãy số truy hồi tuyến tính cấp hai;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p  andromedashun 16-05-2022 4 0   Download

 • Bài viết "Sử dụng bất đẳng thức Karamata khảo sát bất đẳng thức trong tam giác" giới thiệu Bổ đề trội và ứng dụng của Bổ đề trội trong chứng minh các bất đẳng thức trong tam giác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p  andromedashun 16-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết "Một số ứng dụng của số phức trong đại số và toán tổ hợp" có nội dung trình bày về dạng lượng giác của số phức; các bài toán về phương trình, hệ phương trình đại số; rút gọn một số tổng tổ hợp, chứng minh các đẳng thức tổ hợp; các bài toán đếm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p  andromedashun 16-05-2022 3 0   Download

 • Hai đại lượng thường được sử dụng là bất biến và đơn biến. Bất biến là một đại lượng không thay đổi trong quá trình chúng ta thực hiện các phép biến đổi. Đơn biến là một đại lượng thay đổi, nhưng chỉ theo một chiều. Dựa vào đại lượng bất biến hoặc đơn biến, ta có thể giải quyết được các bài toán về thuật toán được đưa ra trong bài viết sau đây.

  pdf15p  andromedashun 16-05-2022 10 0   Download

 • Số chính phương là số nguyên dương bằng bình phương đúng của một số nguyên. Bài viết trình bày định nghĩa, định lí, hệ quả của các định lí về số chính phương; kí hiệu Legendre; luật thuận nghịch Gauss;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p  andromedashun 16-05-2022 1 0   Download

 • Định lí Helly là một định lí rất quan trong phần hình học tổ hợp. Định lí này cho ta một điều kiện đủ để nhận biết khi nào một họ các hình lồi có giao khác rỗng. Đối với một lớp tập hợp cụ thể như hình bình hành, đoạn thẳng thì có giảm nhẹ điều kiện của định lí Helly. Và ở đây, ta còn xét sự mở rộng của định lý, đặc biệt đối với tập hợp có thể không lồi như cung đường tròn chẳng hạn.

  pdf9p  andromedashun 16-05-2022 6 0   Download

 • Bài viết giới thiệu bất đẳng thức Klamkin (1975) cùng một số ứng dụng và mở rộng của nó, qua đó có thể thấy rằng, nhiều điều thú vị vẫn còn ẩn náu trong các đối tượng cổ điển như tam giác, tứ giác, hình tròn, cần được đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p  andromedashun 16-05-2022 2 0   Download

 • Bài viết "Cấp của một số nguyên và ứng dụng giải một số bài toán số học" trình bày một số định nghĩa, định lí, tính chất quan trọng về cấp của một số nguyên và ứng dụng vào giải một số bài toán số học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p  andromedashun 16-05-2022 2 0   Download

 • Khi xét các bài toán về hàm f: N∗ → R ta có thể chuyển về bài toán của dãy số. Dùng kết quả của dãy số, ta thu được tính chất cần thiết để giải các bài toán liên quan đến phương trình hàm. bài viết dưới đây xét đến một vài phương pháp giải phương trình hàm trên tập số nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p  andromedashun 16-05-2022 2 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2