intTypePromotion=1

Thư viện Hoá học

Hoá học nghiên cứu về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần, để từ đó khai thác và ứng dụng phù hợp vào cuộc sống. Hoá học thường được chia thành hoá hữu cơ và vô cơ. Hoá học được đào tạo bậc cao đẳng đại học và sau đại học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nhằm cung cấp cho người học kiến thức đại cương và kiến thức chuyên môn về lý thuyết cũng như kỹ năng thực hành của các chuyên ngành hóa hữu cơ, hóa lý, hóa vô cơ và hóa phân tích. Tổng hợp các sách, tài liệu, bài giảng, giáo trình chuyên ngành Hoá học dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng phù hợp với nhu cầu tìm hiểu, tham khảo, học tập, nghiên cứu của giáo viên và sinh viên.
Hiển thị 1-10 trên 9136 kết quả
 • Bài giảng Hóa vô cơ - Chương 7: Các lý thuyết phức chất cung cấp cho học viên những kiến thức về thuyết liên kết hóa trị, một số câu hỏi không thể giải đáp bằng thuyết liên kết hóa trị, thuyết trường tinh thể, màu của phức chất, thuyết orbitan phân tử cho phức chất, so sánh thuyết MO với thuyết VB và thuyết trường tinh thể,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt55p  andromedashun 18-05-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ - Chương 6: Nguyên tố chuyển tiếp cung cấp cho học viên những kiến thức về các nhận xét chung về nguyên tố chuyển tiếp, phức chất, các phân nhóm phụ, thuyết trường tinh thể, phức bát diện spin thấp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt25p  andromedashun 18-05-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ - Chương 5: Nguyên tố không chuyển tiếp cung cấp cho học viên những kiến thức đại cương về các nguyên tố không chuyển tiếp, các nguyên tố chu kỳ I và II, các nguyên tố chu kỳ III và các chu kỳ tiếp theo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt20p  andromedashun 18-05-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ - Chương 4: Danh pháp các chất vô cơ cung cấp cho học viên những kiến thức về danh pháp truyền thống, tên của hợp chất bậc 2, tên các hợp chất phức tạp, danh pháp phức chất, cách thiết lập tên phối tử, cách viết tên phức, danh pháp hệ thống của IUPAC,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf54p  andromedashun 18-05-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ - Chương 3: Phản ứng oxy hóa – khử cung cấp cho học viên một số khái niệm về phản ứng oxy hóa – khử; các yếu tố ảnh hưởng đến tính oxy hóa, khử của các chất; đánh giá khả năng tham gia phản ứng oxy hóa – khử của các chất; sự ổn định của các chất oxy hóa và khử trong môi trường nước;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt69p  andromedashun 18-05-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ - Chương 2: Các thuyết Acid - Base cung cấp cho học viên những kiến thức về các loại phản ứng không thay đổi số oxy hóa phân chia theo quan điểm acid - base; các thuyết acid – base và lĩnh vực áp dụng của nó; hiệu ứng san bằng; quy luật biến đổi cường độ của acid – oxy (Quy tắc Pauling);... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt63p  andromedashun 18-05-2022 5 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ - Chương 1: Mối liên hệ giữa kiểu liên kết, trạng thái tập hợp và tính chất vật lý của các chất cung cấp cho học viên những kiến thức về các trạng thái tập hợp của vật chất; hệ tinh thể; các dạng cấu trúc cơ bản; bản chất liên kết, các loại mạng lưới tinh thể và tính chất vật lý của các chất; tinh thể thực và khuyết tật cấu trúc; các hiện tượng đa hình, thù hình, đồng hình và dung dịch rắn;...

  ppt119p  andromedashun 18-05-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 6: Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn (Sự hòa tan và kết tinh) cung cấp cho học viên những kiến thức về tính chất và nồng độ của dung dịch, tính chất các dung dịch loãng chất tan không bay hơi, sự kết tinh của dung dịch hai cấu tử, hệ hai cấu tử tạo thành dung dịch rắn tan lẫn vô hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt29p  andromedashun 18-05-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 5: Dung dịch - Cân bằng lỏng hơi cung cấp cho học viên những kiến thức đại cương về dung dịch, sự hòa tan của chất khí trong chất lỏng, sự hòa tan của chất lỏng trong chất lỏng, cân bằng lỏng – hơi,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt44p  andromedashun 18-05-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 4: Lý thuyết cân bằng pha - Cân bằng pha trong hệ 1 cấu tử cung cấp cho học viên những kiến thức về các khái niệm chung; cân bằng pha trong hệ 1 cấu tử; các giản đồ hệ 1 cấu tử: nước, lưu huỳnh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt47p  andromedashun 18-05-2022 4 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2