Thư viện Hoá học

Hoá học nghiên cứu về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần, để từ đó khai thác và ứng dụng phù hợp vào cuộc sống. Hoá học thường được chia thành hoá hữu cơ và vô cơ. Hoá học được đào tạo bậc cao đẳng đại học và sau đại học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nhằm cung cấp cho người học kiến thức đại cương và kiến thức chuyên môn về lý thuyết cũng như kỹ năng thực hành của các chuyên ngành hóa hữu cơ, hóa lý, hóa vô cơ và hóa phân tích. Tổng hợp các sách, tài liệu, bài giảng, giáo trình chuyên ngành Hoá học dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng phù hợp với nhu cầu tìm hiểu, tham khảo, học tập, nghiên cứu của giáo viên và sinh viên.
Hiển thị 1-10 trên 2948 kết quả
 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 14 cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất vật lý, tính chất hóa học của đơn chất, các hợp chất +1, các hợp chất +2, các hợp chất +3. Mời các bạn cùng tham khảo.

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 13 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tính chất vật lý, tính chất hóa học, hợp chất oxit, hydroxit, muối và phức chất, hợp chất Hg (+1). Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tính chất vật lý, tính chất hóa học của Mn, điều chế từ quặng pyroluzit MnO2.nH2O,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Chương 10 giúp người học hiểu về "Các nguyên tố phân nhóm VIIIB". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Đơn chất Fe, Co, Ni, hợp chất Fe, Co, Ni. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   phongphong321 05-07-2018 1 0   Download

 • Chương 9 trình bày về "Các nguyên tố chuyển tiếp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Đặc điểm các nguyên tố chuyển tiếp, khái niệm chung phức chất, lý thuyết tạo phức,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Đơn chất, hợp chất của nguyên tố phân nhóm VIIA, các hợp chất X (-1), các hợp chất có số oxi hóa dương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 7 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, của Oxi, lưu huỳnh,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên, điều chế, ứng dụng, các hợp chất của nitơ, các hợp chất của phopho,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   phongphong321 05-07-2018 1 0   Download

 • Bài giảng Hóa vô cơ A: Chương 5 trình bày các nội dung sau: đơn chất, hợp chất có số oxh (+4), hợp chất có số oxh (+2), (+4), vật liệu silicat. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các đơn chất, các hợp chất có số oxh+3, hợp kim Al, vật liệu gốm hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản