intTypePromotion=1

Thư viện Sinh học

Sinh học là một môn khoa học về sự sống. Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường. Sinh học được đào tạo ở các bậc cao đẳng đại học và sau đại học gồm kiến thức đại cương và chuyên ngành về Di truyền, Sinh hóa, Vi Sinh, Sinh lý Thực vật, Sinh lý động & CNSH Động vật, Sinh thái học & Sinh học tiến hóa, CNSH Thực vật & chuyển hóa sinh học và CNSH Phân tử & Môi trường. Tổng hợp các tài liệu, ebook, giáo trình, bài giảng, bài viết của chuyên ngành Sinh học nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, các tài liệu ôn thi, ngân hàng đề thi sẽ giúp sinh viên có cơ hội đánh giá lại khả năng tiếp thu kiến thức và có chuẩn bị tốt hơn trong các kỳ thi.
Hiển thị 1-10 trên 25403 kết quả
 • Bài giảng Sinh hóa - Chương 1: Hóa học của sự sống cung cấp cho học viên những kiến thức về bảng hệ thống tuần hoàn, các liên kết hóa học, các nhóm chức hóa học, tầm quan trọng của nước với sự sống,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf43p  andromedashun 18-05-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh): Chương IV nhằm giúp người học phân biệt được cấu tạo của nucleoside, nucleotide và nucleic acid; viết được công thức của ribose, deoxyribose, các base purine, pyrimidine với các dạng enol (lactim) và ketone (lactam) của chúng; viết được cấu tạo và vai trò của một số nucleotide tự do như cAMP, ATP;...

  pdf17p  andromedashun 18-05-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Sinh hóa học (Phần I: Sinh hóa học tĩnh): Chương I nhằm giúp người học nắm được định nghĩa glucid, monosaccharide, oligosaccharide, polysaccharide; phân biệt các dạng đồng phân D và L, α và β; cấu trúc vòng 5 cạnh furanose và vòng 6 cạnh pyranose của monosaccharide; công thức cấu tạo của các đường đơn phổ biến : ribose, deoxyribose, glucose, galactose, fructose;...

  pdf15p  andromedashun 18-05-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Sinh học đại cương - Chương 1: Cơ sở hóa học của sự sống cung cấp cho học viên những kiến thức về các nguyên tố cấu tạo cơ thể sống, nước trong cơ thể sống, thành phần hữu cơ của cơ thể sống, thành phần của chất sống,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt74p  andromedashun 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Sinh lý học: Sinh lý tuần hoàn - BS. Trần Ngọc Thanh có nội dung trình bày nhắc lại về giải phẫu hệ tim mạch, vòng tuần hoàn lớn và nhỏ, chu chuyển tim, các chỉ số sinh học quan trọng, điều hòa hoạt động hệ tim mạch,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf31p  andromedashun 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Sinh lý học: Sinh lý hệ tiết niệu - BS. Trần Ngọc Thanh có nội dung trình bày về các chức năng của thận, cấu tạo đơn vị cấu trúc - chức năng của thận, sự hình thành nước tiểu, cơ chế lọc tại cầu thận, định nghĩa độ lọc cầu thận,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf35p  andromedashun 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Sinh lý học: Sinh lý hệ nội tiết - BS. Trần Ngọc Thanh có nội dung trình bày về tuyến nội tiết, hệ nội tiết, chức năng của hệ nội tiết, cơ chế hoạt động của hormone, điều hòa ngược âm tính, cơ quan nội tiết,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf20p  andromedashun 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Sinh lý học: Sinh lý hệ hô hấp - BS. Trần Ngọc Thanh có nội dung trình bày về quá trình hô hấp, nhắc lại về giải phẫu học, thông khí ở phổi, sự khuếch tán khí qua màng phế nang - mao mạch, hoạt động điều hòa hô hấp,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf23p  andromedashun 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Sinh lý học: Sinh lý hệ tiêu hóa - BS. Trần Ngọc Thanh có nội dung trình bày đại cương về ống tiêu hóa, đại cương về tuyến tiêu hóa; hoạt động cơ học và hoạt động bài tiết của miệng; chức năng của thực quản, hoạt động cơ học và hoạt động bài tiết của dạ dày;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf25p  andromedashun 18-05-2022 0 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là lựa chọn nguyên liệu, phương pháp xử lý nguyên liệu và thành phần nguyên liệu để xây dựng công thức sản phẩm đạt được giá trị dinh dưỡng cao, đảm bảo các yếu tố cảm quan thực phẩm. Thí nghiệm được bố trí trên 3 công thức với hàm lượng chất khô của glucomannan được bố trí theo các tỷ lệ khác nhau. Các hoạt chất từ thảo dược khác có hàm lượng bằng nhau trong các công thức. Kết quả lựa chọn công thức N3 có các chỉ tiêu đạt được giá trị cao nhất.

  pdf7p  andromedashun 16-05-2022 17 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2