intTypePromotion=3

Thư viện Môi trường

Tài liệu Môi trường gồm kiến thức về Khoa học Môi trường, Tài nguyên Môi trường, Quản lý môi trường, Tin học cho môi trường, GIS và Viễn thám ứng trong Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường. Tài liệu Môi trường giúp các bạn có kỹ năng khảo sát, nhận dạng các vấn đề môi trường ngoài trời và phân tích mẫu (đất, nước, không khí) trong phòng thí nghiệm. Có khả năng áp dụng các công cụ, phương pháp và kỹ thuật mới trong nghiên cứu và thực hành bảo vệ môi trường như các luật và chính sách môi trường, toán, tin học, viễn thám, GIS, mô hình hóa… Tài liệu Môi trường đa dạng, phong phú gồm nhều bài viết, bài giảng, giáo trình, ebook rất hữu ích cho việc học tập cũng như nghiên cứu và tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 6089 kết quả
 • In the recent decades, as a consequence of environment degradation and resource depletion in the hill areas due to soil erosion and denudation of hill is resulting in increased struggle to produce good amount of food grain. The migration of male member of the family for better livelihood options underlies the dependence of rural economy on women‟s shoulders. Deforestation and low water availability adds to their problems by spending more time in collection of fuel, fodder and fetching water.

  pdf5p  trinhthamhodang1213 29-05-2020 1 0   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày đánh giá hiện trạng và dự báo các tác động môi trường, định rõ các mục tiêu và chỉ tiêu của QHMT. Đề xuất các nội dung của QHMT. Mời các bạn tham khảo!

  pdf47p  tomhiddleston 27-05-2020 0 0   Download

 • Clinical Laboratory produces large quantities of liquid infectious waste in the form of body fluids including blood. Biomedical waste management generally covers the solid waste generated in the Health care set up. Liquid infected waste management in a hospital is mainly addressed in the form of Sewage treatment plant (STP) or Effluent treatment plant (ETP) which is made mandatory for hospitals. Construction of these facilities involves lot of financial expenditure.

  pdf5p  caygaocaolon5 27-05-2020 0 0   Download

 • The experimental data collected at Anand station (Latitude 22o 35’, Longitude 72o 55’, altitude 45.1 MSL) during the year 2015 and 2016 for various irrigation levels, varieties and spacing (I1- 0.8 IW/CPE ratio, I2- 0.6 IW/CPE ratio, I3- 0.4 IW/CPE ratio, V1- Meha, V2- GM-4, S1- 45 cm row to row spacing S2- 30 cm row to row spacing). Were used to calibrate and validate the model.

  pdf12p  caygaocaolon5 27-05-2020 0 0   Download

 • The effect of modified atmosphere with elevated levels of CO2 against Sitophilus oryzae was studied by directly exposing the S. oryzae adults to eight concentrations of CO2 viz., 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 per cent with five exposure periods of 1, 2, 3, 4 and 5 hours to study the adult mortality.

  pdf12p  caygaocaolon5 27-05-2020 0 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá một cách kỹ càng về diễn biến thời tiết, khí hậu, cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan (bão, mưa to, lốc xoáy, hạn hán, nắng nóng kéo dài, rét đậm, rét hại...) tại vùng lưu vực sông Phó Đáy trong giai đoạn từ năm 1980 đến năm 2015.

  pdf7p  quenchua5 26-05-2020 2 0   Download

 • The study aimed to partition vulnerabilities caused by climate change in suburban districts of Ho Chi Minh City by integrating the use of AHP and GIS. The subjects used data collected from different departments, from surveys in the study area, and consulted with experts in the field of research to assess the weight of factors: Exposure, sensitivity and adaptability.

  pdf10p  tomhiddleston 25-05-2020 0 0   Download

 • To resolve the above problems, the paper presents the steps to adjust the water quality index based on the current water quality components of the old WQI formula, the fuzzy comprehensive evaluation theory with the Entropy rate method. With the surface water quality data series and the status of the water use in the main river canal system in Vinh Long City from 2012 to 2017.

  pdf12p  tomhiddleston 25-05-2020 0 0   Download

 • The research used OECD criteria for policy evaluation and had discussions with specialists to evaluate the effectiveness of public & private partnership (PPP) in solid waste management of Ho Chi Minh City.

  pdf9p  tomhiddleston 25-05-2020 0 0   Download

 • Trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu, các đô thị ven biển sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng. Tp. Hồ Chí Minh và Tp. Nha Trang – Khánh Hòa là 2 trong nhiều đô thị phát triển ven biển cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi nước biển dâng. Bài viết trình bày kết quả tính toán một cách tương đối diện tích ngập lụt của các thành phố này. Từ các diện tích ngập lụt này, báo cáo đưa ra kết quả tác động của nước biển dâng đến sử dụng đất, dân cư và giao thông của Tp. Hồ Chí Minh và thành phố Nha trang.

  doc18p  lanqiren 25-05-2020 4 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản