intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ 125 BIỂU MẪU

Báo Cáo Trong Doanh Nghiệp

125 Tài liệu 824 lượt tải

CÁCH THỨC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC

Là một nhà quản trị, sẽ thật thiếu sót nếu bạn không nằm lòng những loại báo cáo thường sử dụng trong doanh nghiệp. Dựa vào từng loại báo cáo, nhà quản trị sẽ nắm được tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó so sánh với kế hoạch đã đặt ra, đánh giá được ưu và nhược điểm để kịp thời đưa ra các giải pháp cải tiến, tối ưu hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp. Vậy,

 Báo cáo thường dùng của doanh nghiệp gồm những loại nào?

 Tiêu chí soạn thảo báo cáo doanh nghiệp đạt chuẩn gồm những tiêu chí nào?

 Cách thức xây dựng bộ báo cáo doanh nghiệp đầy gồm những gì?

Nhằm giúp doanh nghiệp xây dựng một hệ thống báo cáo đầy đủ và khoa học. TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn bộ “125 biểu mẫu báo cáo trong doanh nghiệp”. Bộ tài liệu gồm các mẫu báo cáo tài chính, mẫu báo cáo kết quả kinh doanh, mẫu báo cáo thống kê nhân sự,... được biên soạn sẵn sẽ giúp các nhà quản trị thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm mẫu cũng như dễ dàng đánh giá, theo dõi từ đó lên kế hoạch và kiểm soát được hiệu suất hoạt động của các phòng ban, nhằm nâng cao năng lực quản trị, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.

BỘ BÁO CÁO TRONG DOANH NGHIỆP SẼ GIÚP BẠN:

 Nắm được các loại báo cáo thường dùng trong doanh nghiệp

 Rút ngắn thời gian soạn thảo, tìm kiếm mẫu báo cáo

 Theo dõi tình hình hoạt động, biến động trong doanh nghiệp

 Phân tích số liệu, nguyên nhân, đưa ra giải pháp cải tiến

 Xây dựng cơ chế, môi trường làm việc chuyên nghiệp

BỘ BÁO CÁO TRONG DOANH NGHIỆP GỒM:

1. Mẫu báo cáo hoạt động doanh nghiệp (17 tài liệu)

  Mẫu Báo cáo hoạt động chung

  Mẫu Báo cáo thường niên

  Mẫu Báo cáo thành tích doanh nghiệp

  Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động năm

  Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp (26 tài liệu)

  Mẫu Báo cáo tình hình tài chính

  Mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Mẫu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  Mẫu Bảng cân đối kế toán

  Mẫu Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

3. Mẫu báo cáo thuế doanh nghiệp (13 tài liệu)

  Mẫu Báo cáo thuế theo tháng, quý

  Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Mẫu Báo cáo sử dụng biên lai thu phí, lệ phí

  Mẫu Báo cáo APA thường niên

  Mẫu Báo cáo tổng hợp sử dụng ấn chỉ

4. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh (14 tài liệu)

  Mẫu Báo cáo kết quả kinh doanh

  Mẫu Báo cáo tổng hợp bán hàng

  Mẫu Báo cáo lợi nhuận và tổn thất

  Mẫu Báo cáo doanh số theo sản phẩm

  Mẫu Báo cáo doanh thu chi tiết

5. Mẫu báo cáo thống kê nhân sự (10 tài liệu)

  Mẫu Báo cáo nhân sự theo tháng/quý/năm

  Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động

  Mẫu Báo cáo kế hoạch tuyển dụng

  Mẫu Báo cáo kế hoạch đào tạo

  Mẫu Báo cáo kết quả thử việc

6. Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm (12 tài liệu)

  Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm

  Mẫu Báo cáo kết quả tuyển dụng

  Mẫu Báo cáo các chỉ tiêu tài chính

  Mẫu Báo cáo thực hiện chương trình khuyến mại

  Mẫu Báo cáo tình hình hoạt động thương mại điện tử

7. Mẫu báo cáo khác (14 tài liệu)

  Mẫu Báo cáo an toàn lao động

  Mẫu Báo cáo phụ trách hành chính

  Mẫu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

  Mẫu Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

  Mẫu Báo cáo xử lý khiếu nại của khách hàng

8. Mẫu hợp đồng trong doanh nghiệp (29 tài liệu)

  Mẫu Hợp đồng lao động

  Mẫu Hợp đồng thử việc

  Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa

  Mẫu Hợp đồng quảng cáo

  Mẫu Hợp đồng gia công hàng hóa

ĐÃ CÓ 824 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU BIỂU MẪU BÁO CÁO

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2