intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Quản Trị Kinh Doanh MBA

165 Tài liệu 2038 lượt tải

HOÀN THÀNH TỐT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÔNG KHÓ?

Trong chương trình học cao học MBA việc hoàn thành luận văn thạc sĩ luôn chiếm khá nhiều thời gian và công sức nghiên cứu, vì vậy để hoàn thành luận văn MBA đạt điểm số cao bạn sẽ phải: 

 Nắm được cấu trúc và quy định về trình bày luận văn thạc sĩ

 Khéo léo chọn đề tài nghiên cứu phù hợp với khả năng và thời gian nghiên cứu

 Sử dụng kỹ năng tổng hợp và phân tích để tìm kiếm dữ liệu hoàn thành luận văn thạc sĩ QTKD chuyên nghiệp.

Với thời gian hạn hẹp cộng với áp lực từ công việc khiến bạn gặp nhiều khó khăn từ khâu thu thập, chọn lọc và xử lý dữ liệu đến khâu phân tích khách quan cho đề tài trong khi một bài luận văn thạc sĩ QTKD luôn có yêu cầu cao và tốn khá nhiều thời gian.

Hiểu được những khó khăn đó TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn "Bộ Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh MBA". Bộ tài liệu chia sẻ đến bạn các tài liệu về phương pháp lựa chọn đề tài, quy định về trình bày một bài luận hoàn chỉnh, mẫu đề tài luận văn MBA hay nhất, ebook nghiên cứu dành riêng cho ngành Quản trị kinh doanh... sẽ giúp các bạn từng bước giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn thạc sĩ của mình một cách xuất sắc nhất.

BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ QTKD CUNG CẤP CHO BẠN

 Phương pháp lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ QTKD

 Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ QTKD mẫu.

 Những quy định về cấu trúc một bài luận văn hoàn chỉnh.

 Hình thức trình bày, quy định dẫn chứng tài liệu và tác giả.

 Kế hoạch nghiên cứu khoa học tiết kiệm thời gian. 

 Mẫu bìa luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh đẹp

 Mẫu luận văn thạc sĩ QTKD bằng tiếng Anh, Việt hay nhất.

 Quy trình bảo vệ luận văn MBA trước hội đồng.

NỘI DUNG BỘ LUẬN VĂN MBA GỒM

1. Cấu trúc, hình thức luận văn MBA (4 tài liệu)

  Cấu trúc trình bày bài luận văn thạc sĩ chuẩn

  Quy trình thực hiện luận văn thạc sĩ

  Quy định về hình thức trình bày luận văn thạc sĩ

  Cách trình bày phụ lục trong luận văn thạc sĩ

2. Cách chọn đề tài và lập đề cương (5 tài liệu)

  Phương pháp chọn đề tài luận văn thạc sĩ

  650+ tên đề tài luận văn QTKD MBA hay nhất

  Mẫu Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

  Mẫu đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

3. Phương pháp viết luận văn thạc sĩ (11 tài liệu)

  Hướng dẫn thực hiện luận văn MBA

  Quy định về trình bày luận văn thạc sĩ

  Quy định về dẫn chứng tài liệu và tác giả

  Mẫu trình bày tóm tắt luận văn thạc sĩ

  Mẫu phiếu chấm điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ

4. 80+ Luận văn MBA tham khảo (86 tài liệu)

  Luận văn MBA Tiếng Anh

  Luận văn MBA Chiến lược kinh doanh

  Luận văn MBA Quản trị nguồn nhân lực

  Luận văn MBA Chiến lược Marketing

  Luận văn MBA Quản trị tài chính

5. Ebook Quản trị kinh doanh hay nhất (59 ebook)

  Ebook Quản trị chiến lược kinh doanh

  Ebook Tổ chức điều hành trong doanh nghiệp

  Ebook Hội nhập kinh tế quốc tế

  Ebook Business Model Innovation

  Ebook Businesss @ The speed of thought

ĐÃ CÓ 2038 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MBA

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

207 tài liệu
1424 lượt tải
320 tài liệu
1212 lượt tải
65 tài liệu
2393 lượt tải

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2