intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Khoa Học Xã Hội

Khoa học xã hội là một trong những khối ngành thu hút được sự quan tâm của nhiều người và của nhiều sinh viên. Khoa học xã hội bao gồm các môn khoa học nghiên cứu về các phương diện con người của thế giới như: Ngôn ngữ học, lịch sử, văn hoá, Tâm lý học, Giáo dục học hay các chuyên ngành về Chính trị học. Với cách sắp xếp tài liệu khoa học, hợp lý, phù hợp với nhiều chuyên ngành đào tạo của các trường ĐH-CĐ khối Khoa học xã hội hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng trong việc tìm thấy tài liệu mình cần.
Hiển thị 1-10 trên 79609 kết quả
 • Tài liệu học tập môn Giáo dục quốc phòng-an ninh: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p  boghoado01 05-12-2023 1 1   Download

 • Tài liệu học tập môn Giáo dục quốc phòng-an ninh: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh, quân đội và bảo vệ tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf83p  boghoado01 05-12-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Khoa học văn hoá trà thế giới và Việt Nam" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: trà và bảo vệ sức khoẻ con người; giá trị tinh thần của trà;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf186p  boghoado01 05-12-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Khoa học văn hoá trà thế giới và Việt Nam" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái luận văn hoá trà Việt Nam; lịch sử phát triển chè thế giới và Việt Nam; khoa học sản xuất chè Việt Nam; phong tục tập quán uống trà;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf214p  boghoado01 05-12-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Xây dựng Đảng về chính trị: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: nâng cap phẩm chất chính trị của cán bộ, đảng viên; nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo chính trị và năng lực cầm quyền của Đảng ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p  boghoado01 05-12-2023 0 0   Download

 • Giáo trình Xây dựng Đảng về chính trị: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: những vấn đề cơ bản vè Xây dựng Đảng về chính trị; cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf118p  boghoado01 05-12-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách "Giáo dục mầm non - những vấn đề lí luận và thực tiễn" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: hoạt động vui chơi; giáo dục thẩm mĩ; giáo dục đạo đức; giáo dục trí tuệ; môi trường với trẻ thơ; giáo dục mầm non nông thôn; sư phạm mầm non;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf378p  boghoado022 01-12-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách "Giáo dục mầm non - những vấn đề lí luận và thực tiễn" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: thế giới trẻ em; những quan điểm cơ bản của giáo dục mầm non; gia đình và trẻ thơ; hoạt động vui chơi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf238p  boghoado022 01-12-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách Dụng học Việt ngữ (in lần thứ 3): Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tiền đề và kéo theo; nguyên tắc hợp tác và hàm ý hội thoại; cấu trúc thông tin; diễn ngôn và phân tích diễn ngôn; diễn ngôn và văn hoá. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf122p  boghoado022 01-12-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách Dụng học Việt ngữ (in lần thứ 3): Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Dụng học Việt ngữ là gì; ngữ cảnh và ý nghĩa; lí thuyết hành động ngôn từ; lý thuyết hội thoại; lịch sự và giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf113p  boghoado022 01-12-2023 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2