intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Xã hội học

Xã hội học là khoa học về các quy luật chung của xã hội. Xã hội học được xem là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc. Tập hợp các bài giảng xã hội học, giáo trình xã hội học, đề thi xã hội học, tài liệu về các quy luật và tính quy luật xã hội; các đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội... sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành xã hội có thêm tư liệu phục vụ tốt cho việc học của mình. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Xã hội học để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này. Chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp.
Hiển thị 1-10 trên 7258 kết quả
 • In ebook "Commons and borderlands: Working papers on interdisciplinarity, accountability and the flow of knowledge" a leading social anthropologist examines early twenty-first- century interests in interdisciplinarity, with particular attention to the conjunction of science and society. Interdisciplinary practice has become well entrenched in any number of scientific disciplines, or disciplines from the humanities or from social science for that matter.

  pdf121p  tuongnhuoclan 28-11-2023 1 1   Download

 • Ebook "Bringing society back in: Grassroots ecosystem management, accountability, and sustainable communities" also identifies conditions under which GREM is most likely to achieve democratic accountability. In addition, it investigates the connection between accountability and policy performance. The evidence suggests that GREM can produce environmental policy outcomes that are supportive not only of the environment and economy, but also of environmental sustainability.

  pdf334p  tuongnhuoclan 28-11-2023 0 0   Download

 • Ebook "The site of the social: A philosophical account of the constitution of social life and change" is about the constitution of social life: the nature of social existence, what it consists in, and the character of its transformation. The work’s most general claim is that the best way to approach these topics is to tie social life to something called “the site of the social.

  pdf318p  tuongnhuoclan 27-11-2023 1 1   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Sustainability and social responsibility: Regulation and reporting" provides readers with contents including: market firm issues; corporate social disclosures by banks; social reporting in a health care organization; financial and sustainability reporting; corporate social responsibility, investor sentiment, and stock returns; an industry perspective on regulation and reporting;...

  pdf259p  tuongnhuoclan 27-11-2023 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "Sustainability and social responsibility: Regulation and reporting" provides readers with contents including: background of corporate social responsibility (CSR); social responsibility as a factor of convergence in corporate governance; analytical models; a signaling game between a manager and investors for financial disclosure;...

  pdf277p  tuongnhuoclan 27-11-2023 0 0   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Relational frame theory: A post-skinnerian account of human language and cognition" provides readers with contents including: extensions and applications; psychological development; education; social processes; psychopathology and psychotherapy; religion, spirituality, and transcendence;...

  pdf119p  tuongnhuoclan 27-11-2023 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "Relational frame theory: A post-skinnerian account of human language and cognition" provides readers with contents including: language and cognition constructing an alternative approach within the behavioral tradition; derived relational responding as learned behavior; multiple stimulus relations and the transformation of stimulus functions; relations among relations analogies, metaphors, and stories;...

  pdf161p  tuongnhuoclan 27-11-2023 0 0   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Accountability in social research: Issues and debates" provides readers with contents including: Chapter 5 - Exploring survey research; Chapter 6 - Exploring the ethnographic study of lives; Chapter 7 - Exploring action research; Chapter 8 - Conclusion accounting for different conceptions of accountability in social research;...

  pdf153p  tuongnhuoclan 27-11-2023 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "Accountability in social research: Issues and debates" provides readers with contents including: Chapter 1 - Introduction; Chapter 2 - The practice of social science, implications for researcher accountability; Chapter 3 - A reconsideration of constructivism, discursive accountability explored; Chapter 4 - Exploring experimentation;...

  pdf179p  tuongnhuoclan 27-11-2023 2 1   Download

 • Bài viết khảo sát định lượng, định tính tại hai Làng trẻ em SOS và Birla, thành phố Hà Nội với mục tiêu đánh giá sự hòa nhập xã hội của trẻ em mồ côi và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hòa nhập xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói chung, trẻ em mồ côi nói riêng tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

  pdf6p  visystrom 22-11-2023 1 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2