intTypePromotion=3

Thư viện Xã hội học

Xã hội học là khoa học về các quy luật chung của xã hội. Xã hội học được xem là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc. Tập hợp các bài giảng xã hội học, giáo trình xã hội học, đề thi xã hội học, tài liệu về các quy luật và tính quy luật xã hội; các đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội... sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành xã hội có thêm tư liệu phục vụ tốt cho việc học của mình. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Xã hội học để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này. Chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp.
Hiển thị 1-10 trên 4540 kết quả
 • Social skills are the skills we use every day to interact and communicate with others. They include verbal and non-verbal communication, such as speech, gesture, facial expression and body language. The study was conducted in Hisar district of Haryana state. Two areas were selected purposively i.e., rural and urban. A total of 200 children in three age groups, namely 3, 4 and 5 years were selected for the study. Age, gender and area were taken as independent variable.

  pdf3p  trinhthamhodang1213 30-05-2020 0 0   Download

 • Nghiên cứu này gồm có bốn nội dung chính: Phần thứ nhất trình bày khái niệm liên quan đến phân cấp, phần thứ hai mô tả về cơ chế phân cấp quản lý hiện tại ở Việt Nam. Phần ba là những phân tích liên quan đến phân cấp trong quản lý, thực hiện Chương trình XĐGN và phần cuối cùng là một trường hợp nghiên cứu điểm tại tỉnh Hòa Bình.

  pdf21p  tomhiddleston 25-05-2020 4 0   Download

 • Phân tầng xã hội là một khái niệm xã hội học xuất hiện ở nước ta chưa lâu, trong những năm đổi mới. Người ta chú ý đến phân tầng xã hội vì bên cạnh những mặt tích cực mang lại, nó còn có tiềm năng gây ra các căng thẳng và biến đổi xã hội. Ở Việt Nam, phân tầng xã hội đã ảnh hưởng đến những mặt nào của đời sống, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, và biện pháp giải quyết ra sao là những vấn đề bức xúc cần có lời giải.

  pdf8p  caothientrangnguyen 19-05-2020 20 0   Download

 • After more than 30 years of national reform, Ho Chi Minh City has made great changes in economy, living standards and society for all population groups, including the Cham Muslims community. The study clarifies the social characteristics, community development trends in the current sustainable development process of the Cham Muslims people. At the same time, explore the adaptability of the community, clarify the aspects of social life and the development of Cham Muslims in Ho Chi Minh City.

  pdf8p  caygaocaolon5 19-05-2020 1 0   Download

 • This paper focuses on clarifying the practical basis for the Thai ethnic people to play a role in the Vietnam-Laos traditional friendship relation and propose some solutions to promote the role of Thai in maintaining, developing the traditional friendship relation between Vietnam and Laos, now and in the future.

  pdf8p  caygaocaolon5 19-05-2020 0 0   Download

 • Bài viết phân tích hoạt động thương mại và truyền giáo của Bồ Đào Nha ở Hội An từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVII. Trên cơ sở đó, chúng tôi lý giải một số nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động này ở cảng thị Hội An trong một thời kỳ lịch sử nhiều biến động.

  pdf10p  vineji2711 19-05-2020 1 0   Download

 • The model explains the role of productive social networking in fostering creativity and innovation among employees and employee groups. It also focuses on the requirement of agility in human resources or talent to have creative solutions in the direction of sustainable development. The study proposes concept of agile change management with appropriate use of technology.

  pdf5p  tocectocec 19-05-2020 0 0   Download

 • The effectual utilizations of technology to connect educational leaders at all levels in collaborative learning and knowledge sharing can improve leadership capacity which can add the successful integration of ICTs in Education. It is a review study so data and information is collected through literature relevant to distance education, leadership in education and quality education. Data was collected by book reading and net searching.

  pdf8p  tocectocec 19-05-2020 0 0   Download

 • India has made significant in-roads on its path to development. A country reeling at the literacy rate of 18.35% in 1951 has achieved a significant literacy rate of 65.38% by 2001. India plays a vital role in the software industry in the modern world. At the times of recession, while the rest of the world had its back on the grounds, India was among the few countries that managed to continue with a positive growth rate.

  pdf6p  tocectocec 19-05-2020 0 0   Download

 • SHG (Self Help Group) play significant role in poverty reduction. In this study we had used income parameter for analysis of their economic status. We had recorded their income before joining of SHG and after joining of SHG for analyzing the role of SHG in poverty reduction and income is directly or indirectly playing the important role in poverty reduction because it helps in the improvement of their living standard.

  pdf4p  cothumenhmong5 17-05-2020 1 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản