Thư viện Xã hội học

Xã hội học là khoa học về các quy luật chung của xã hội. Xã hội học được xem là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong các hoạt động của cá nhân, các nhóm xã hội, các giai cấp và các dân tộc. Tập hợp các bài giảng xã hội học, giáo trình xã hội học, đề thi xã hội học, tài liệu về các quy luật và tính quy luật xã hội; các đặc thù của sự phát triển và vận hành của hệ thống xã hội... sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành xã hội có thêm tư liệu phục vụ tốt cho việc học của mình. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Xã hội học để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này. Chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp.
Hiển thị 1-10 trên 3316 kết quả
 • Giáo trình xã hội nông thôn học cung cấp cho người học những đặc trưng cơ bản của xã hội nông thôn trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Sau khi hoàn thành học phần, người học trình bày được những đặc trưng cơ bản của xã hội nông thôn để thực hiện công tác khuyến nông lâm phù hợp với các vùng miền khác nhau.

  pdf86p  hanh_tv28 18-04-2019 6 2   Download

 • Nối tiếp phần 1 của ebook "Xung đột xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quan điểm và giải pháp về phòng ngừa, giải quyết xung đột xã hội ở nước ta hiện nay. Để nắm chi tiết nội dung của ebook mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p  visatori2711 18-04-2019 4 2   Download

 • Ebook Xung đột xã hội - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam: Phần 1 trình bày các nội dung về lịch sử và lý luận về xung đột xã hội, quan niệm của chủ nghĩa Mác, thực tiễn về xung đột xã hội ở Việt Nam hiện nay, nguyên nhân của xung đột xã hội, những biểu hiện của xung đột xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf167p  visatori2711 18-04-2019 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1 của ebook "Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về vai trò của các tổ chức xã hội ở nước ta hiện nay, hoạt động của các hội chính trị - xã hội và chính trị - xã hội - nghề nghiệp, hoạt động của các xã hội, nhân đạo, từ thiện, hoạt động của các hội xã hội nghề nghiệp, hoạt động...

  pdf377p  visatori2711 18-04-2019 2 1   Download

 • Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tìm hiểu về vai trò của các tổ chức xã hội ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Vai trò của các tổ chức xã hội đối với sự phát triển và quản lý xã hội.

  pdf216p  visatori2711 18-04-2019 1 1   Download

 • (BQ)Công trình này được biên dịch từ cuốn Oxford Dictionary of Sociology, do Gordon Marshall chủ biên, Nhà xuất bản Oxford University ấn hành năm 1998 (tái bản). Việc biên dịch được tiến hành trong khuôn khổ Dự án Phát triển Ngành Xã hội học (2002-2004) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN với sự tài trợ của Ford Foundation tại Việt Nam.

  pdf373p  visatori2711 18-04-2019 3 2   Download

 • (BQ)Công trình này được biên dịch từ cuốn Oxford Dictionary of Sociology, do Gordon Marshall chủ biên, Nhà xuất bản Oxford University ấn hành năm 1998 (tái bản). Việc biên dịch được tiến hành trong khuôn khổ Dự án Phát triển Ngành Xã hội học (2002-2004) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN với sự tài trợ của Ford Foundation tại Việt Nam.

  pdf345p  visatori2711 18-04-2019 4 3   Download

 • Nối tiếp phần 1 của ebook "Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về quan điểm và giải pháp đẩy mạnh trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, phát huy nội lực của giai cấp công nhân nhằm đẩy mạnh trí thức hóa công nhân, đổi mới công tác giáo dục và đào tạo với công nhân nhằ...

  pdf68p  visatori2711 18-04-2019 1 1   Download

 • Nhằm cung cấp các kiến thức cơ sở lý luận về trí thức hóa công nhân, tính tất yếu và mối quan hệ giữa trí thức hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thực trạng đội ngũ công nhân Việt Nam và vấn đề trí thức hóa công nhân, nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Trí thức hóa công nhân Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế".

  pdf147p  visatori2711 18-04-2019 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1 của ebook "Xã hội học thế kỷ XX - Lịch sử và công nghệ" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về xã hội học tân đại (những năm 70-80), xã hội học cấp độ trung bình của R.Mertơn, xã hội học theo phong cách định tính, xã hội học phê phán, xã hội học về sự phát triển hậu công nghiệp, xã hội học Xô-Viết (những năm 50-80),...

  pdf306p  visatori2711 18-04-2019 1 1   Download

Đồng bộ tài khoản