intTypePromotion=1

Thư viện Lịch sử - Văn hoá

Lịch sử - Văn hóa là 2 mảng để tài có mối quan hệ mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau. Trong quá trình phát triển của văn hóa có sự tác động của lịch sử và ngược lại. Tập hợp tất cả các tài liệu đặc sắc về Lịch sử - Văn hoá như: Giáo trình lịch sử đại cương, tài liệu về Phong tục-Tập quán Việt Nam, đề cương lịch sử - văn hóa của Việt Nam và thế giới, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Văn hóa Nhật Bản, Văn hóa Trung Quốc, Văn hóa Việt... cho phép bạn tìm kiếm và tải các tài liệu về lịch sử - văn hóa đặc sắc một cách dễ dàng. Cùng tham khảo các tài liệu Lịch sử - Văn hóa có sẵn phía dưới các bạn nhé.
Hiển thị 1-10 trên 7021 kết quả
 • Throughout nearly ten centuries, Vietnam has been influenced by many ideologies: Confucianism, Buddhism and Taoism. Tam Giao ideology deeply affects many fields of politics, society, culture, education, literature... However, with the flexibility in receiving, Vietnamese people harmonize and integrate the three religions' ideas. with traditional national culture.

  pdf7p  visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Nghiên cứu này sẽ làm rõ những đặc trưng của văn hóa truyền thống, trên cơ sở đó chỉ ra các cơ chế bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc song song với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Việc xây dựng xã hội “nông thôn mới” hiện nay, đặt trong khung cảnh CNH, HĐH đất nước, không thể tách rời việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa các nhân tố kinh tế, chính trị và văn hóa.

  pdf13p  vimarillynhewson 17-05-2022 6 0   Download

 • Nghiên cứu chỉ ra sự biến đổi các giá trị truyền thống của Tết cổ truyền trong tình hình xã hội hiện nay so với trước kia. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp về việc giữ gìn, bảo vệ những nét văn hóa đặc trưng, các giá trị, phong tục trong ngày Tết.

  pdf4p  vimarillynhewson 17-05-2022 1 0   Download

 • Sài Gòn – Chợ Lớn trở thành thị tứ phát triển dưới thời Nguyễn với sự giao lưu buôn bán trong và ngoài nước nhưng đô thị này chưa hoàn chỉnh và đồng bộ. Bài viết đề cập những nhân tố tác động đến quá trình đô thị hóa Sài Gòn – Chợ Lớn, làm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của Nam Kỳ vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

  pdf13p  viellenkullman 13-05-2022 55 0   Download

 • Sau ngày tuyên bố độc lập (02/9/1945), cùng với việc tập hợp sức mạnh toàn dân đấu tranh chống Pháp xâm lược, việc thiết lập và mở rộng quan hệ quốc tế với các nước Đồng minh chống phát xít (Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ) nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho nhân dân Việt Nam được xác định là rất quan trọng.

  pdf14p  viellenkullman 13-05-2022 51 0   Download

 • Bài viết đề cập các yếu tố văn hóa hàm chứa trong câu đố của tộc người Bahnar. Đó là kho tri thức và kinh nghiệm về rừng, các giá trị vật chất và tinh thần tạo nên đặc trưng văn hóa của người Bahnar như nhà cửa, trang phục, ẩm thực, lễ hội, các loại hình văn học (sử thi, lời nói vần)… Từ việc nghiên cứu các yếu tố văn hóa trong câu đố, bài viết nhằm khái quát đặc trưng về văn hóa tộc của người Bahnar.

  pdf11p  viellenkullman 13-05-2022 52 0   Download

 • Bài viết cho thấy hoạt động ngoại thương phát triển mạnh mẽ trong gần hai thế kỉ ở Đàng Trong nói chung và Quảng Nam nói riêng đã góp phần lớn giúp cho các chúa Nguyễn không ngừng củng cố và phát triển chính quyền, mở rộng lãnh thổ cũng như tạo thành đối trọng với chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

  pdf12p  viellenkullman 13-05-2022 16 0   Download

 • Trong những năm gần đây, việc phát triển du lịch ở vùng núi, lấy văn hóa tộc người làm cơ sở, nền tảng để thu hút khách đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó có vùng cao biên giới, vùng đồng bào thiểu số đặc biệt khó khăn. Du lịch đã góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho một bộ phận dân cư miền núi, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

  pdf10p  viellenkullman 13-05-2022 26 0   Download

 • Tài liệu "Quan hệ giữa Mỹ và các nước lớn sau chiến tranh lạnh" có nội dung trình bày về sức mạnh của Mỹ sau chiến tranh lạnh, nội dung chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh lạnh, quá trình triển khai chính sách đối ngoại với các nước lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc48p  phuanhphu 13-05-2022 15 2   Download

 • Lễ hội truyền thống của dân tộc với những đặc điểm trên đáp ứng một cách thiết thực, hiệu quả đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh của nhân dân trong tổ chức các nghi lễ và hưởng thụ các hoạt động hội. Bài viết trình bày về thời gian, không gian, nghi thức tổ chức của lễ hội truyền thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc4p  ly24112003 12-05-2022 28 9   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2