intTypePromotion=1

Hướng dẫn cách Upload tài liệu

- Chọn “Upload” nằm ở góc phải màn hình

 

- Click vào “Chọn Files”

 

 

- Sau đó chọn “Upload”

 

- Tiếp theo là xác nhận thông tin tài liệu

 

 

 • 1. Nhập tiêu đề cho tài liệu.
 •  

 • 2. Chọn thể loại (Kinh Doanh – Tiếp Thị, Kinh Tế - Quản Lý, Tài chính – Ngân hàng, Ngoại Ngữ …) theo đúng với nội dung của tài liệu muốn đề cập đến.

 •  

   

 • 3. Chọn thể loại con, trong thể loại lớn sẽ có nhiều thể loại con, các bạn sẽ chọn sao cho sát với nội dung của tài liệu. Ví dụ ở đây tôi upload tài liệu liên quan đến thiết kế web, tôi sẽ chọn Thể Loại là Công Nghệ Thông Tin và Thể Loại Con là Đồ họa – Thiết kế - Flash theo đúng với nội dung chính của tài liệu.
 •  

   

 • 4. Chọn Loại tài liệu (Tài Liệu, Sách quảng cáo, Sách, Presentation, Bài viết, Luận văn, Bài viết, Luận văn, Đơn xin việc, Biểu mẫu)
 •  

   

 • 5. Chọn ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Pháp…)
 •  

   

 • 6. Chọn thư mục
 •  

   

 • 7. Riêng tư (Public, Private, Friend): Nếu bạn muốn mọi người đều có thể xem tài liệu của bạn thì bạn chọn Public, còn chế độ Private thì riêng tư chỉ một mình bạn có thể thấy nó, còn lại chế độ Friend là chia sẽ cho những người bạn của bạn.
 •  

   

 • 8. Từ khóa: liệt kê những từ liên quan đến nội dung tài liệu bạn post để có thể dễ dàng khi tìm kiếm.
 •  

   

 • 9. Mô tả: đây là nơi để bạn ghi mô tả về tài liệu mà bạn post, phần này rất quan trọng vì số lượng người đọc tài liệu của bạn có nhiều và thu hút hay không là nhờ vào nội dung của phần mô tả của bạn có thu hút hay không.
 •  

   

 • 10.Cuối cùng sau khi đã hoàn thành các bước, bạn click vào “Lưu Publish”. Trên màn  hình bạn sẽ hiện ra bảng thông báo sau, nghĩa là bạn đã hoàn thành quá trình upload và trong 1h chúng tôi sẽ kiểm duyệt và Active tài liệu của bạn.

   

 

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2