intTypePromotion=1

Thư viện Tài Chính - Ngân Hàng

Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao TaiLieu.VN đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Hiển thị 1-10 trên 47754 kết quả
 • Bài viết tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng lên hành vi sử dụng dịch vụ Mobile Banking (MB) bằng việc phân tích các dữ liệu được thu thập từ những khách hàng đã từng sử dụng MB tại thành phố Đà Nẵng. Dựa trên nền tảng lý thuyết qua các công trình nghiên cứu trước đây, khung nghiên cứu đã được phát triển thông qua việc mở rộng lý thuyết thống nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ UTAUT bằng cách bổ sung yếu tố cảm nhận rủi ro và tính tin cậy.

  pdf15p  tkk123 16-09-2021 0 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 7 Thuế thu nhập cá nhân với mục tiêu chính là trình bày được khái niệm thuế TNCN. Trình bày được 2 tác dụng của thuế TNCN. Phân biệt được cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú. Liệt kê được các khoản thu nhập chịu thuế và không chịu thuế TNCN. Xác định được kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú và không cư trú.

  pdf23p  tabicani09 14-09-2021 0 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 4 Thuế tiêu thụ đặc biệt cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy định chung; Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt; Kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p  tabicani09 14-09-2021 0 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 3 Thuế bảo vệ môi trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Những quy định chung; Phương pháp tính thuế bảo vệ môi trường; Kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf26p  tabicani09 14-09-2021 0 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 2 Thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu cung cấp cho người học những kiến thức như: Những quy định chung; Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu; Đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu; Phương pháp tính thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p  tabicani09 14-09-2021 0 0   Download

 • Bài giảng Thuế: Bài 1 Tổng quan về thuế cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Thuế; Giới thiệu các sắc thuế đang áp dụng tại Việt Nam; Phân loại thuế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p  tabicani09 14-09-2021 0 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là xem xét một cách có hệ thống và định lượng mối liên kết SR-CFP trong một khung phân tích tổng hợp. Dựa trên 30 nghiên cứu, nghiên cứu này ước tính rằng quy mô ảnh hưởng tổng thể của mối quan hệ SR-CFP là tích cực và có ý nghĩa, do đó chứng thực lập luận rằng SR đã nâng cao hiệu quả tài chính. Hơn nữa, nghiên cứu này làm sáng tỏ mối quan hệ nhân quả giữa SR và CFP, phát hiện này ủng hộ lý thuyết các bên liên quan.

  pdf9p  viyeri2711 14-09-2021 0 0   Download

 • Giáo trình Phần mềm kế toán dùng để giảng dạy ở trình độ Cao đẳng được biên soạn theo nguyên tắc quan tâm đến: tính hệ thống và khoa học, tính ổn định và linh hoạt, hướng tới liên thông, chuẩn đào tạo của nghề; nhằm trang bị kiến thức nền tảng và thực tiễn cho học sinh - sinh viên nghề Kế toán doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh - sinh viên học tập và nghiên cứu.

  doc267p  lovebychance10 04-09-2021 1 1   Download

 • Nội dung giáo trình mô đun Kế toán bán hàng gồm: Bài 1: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, Bài 2: Kế toán bán hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên, Bài 3: Kế toán doanh thu hoạt động tài chính, Bài 4: Kế toán chi phí hoạt động tài chính, Bài 5: Kế toán chi phí bán hàng, Bài 6: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp, Bài 7: Kế toán chi phí khác và thu nhập khác, Bài 8: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.

  doc104p  lovebychance10 04-09-2021 1 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân về chất lượng dịch vụ Internet-banking. Nghiên cứu sử dụng kinh tế lượng để phân tích tập dữ liệu thu thập trực tiếp từ 374 khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet-banking với phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy.

  pdf14p  tinarose 01-09-2021 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2