Thư viện Tài Chính - Ngân Hàng

Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao TaiLieu.VN đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Hiển thị 1-10 trên 40025 kết quả
 • Chủ đề: Kế toán trách nhiệm trình bày kế toán trách nhiệm, bản chất của kế toán trách nhiệm, vai trò của kế toán trách nhiệm và nội dung của kế toán trách nhiệm.

   deyeudeghet89 05-11-2018 4 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ và các nhân tố ảnh hưởng về sự hài lòng đến chất lượng dịch vụ thẻ ATM của Agribank tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu được thực hiện khảo sát với 192 khách hàng. Các phương pháp phân tích được sử dụng chủ yếu là phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy.

   miulovesmile2 01-11-2018 2 0   Download

 • Bài viết này được thực hiện bằng phương pháp tổng hợp lý thuyết kết hợp với phân tích các mô hình ước lượng đã được sử dụng ở các nghiên cứu trước nhằm đề xuất phương pháp ước lượng phù hợp nhất để đánh giá hiệu quả CTTH của NHTW.

   miulovesmile2 01-11-2018 1 0   Download

 • Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long” đã thực hiện các nội dung: Hệ thống hóa các qui định chung của nhà nước về công tác kiểm tra, trong đó tập trung vào qui trình nghiệp vụ kiểm tra thuế; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế tại tỉnh Vĩnh Long về mặt tổ chức cũng như về hiệu quả, dựa trên cơ s...

   miulovesmile2 01-11-2018 2 0   Download

 • (BQ) Part 2 book “Intermediate accounting” has contents: Accounting for income taxes, share-based compensation and earnings per share, accounting changes and error corrections, the statement of cash flows revisited, accounting for income taxes,… and other contents.

   dien_vi09 27-10-2018 19 0   Download

 • (BQ) Part 1 book “Intermediate accounting” has contents: Environment and theoretical structure of financial accounting, the balance sheet and financial disclosures, the income statement, comprehensive income, and the statement of cash flows, revenue recognition,… and other contents.

   dien_vi09 27-10-2018 9 0   Download

 • (BQ) Part 2 book “Advanced financial accounting” has contents: Additional consolidation reporting issues, not-for-profit entities, segment and interim reporting, corporations in financial difficulty, governmental entities - introduction and general fund accounting,… and other contents.

   dien_vi09 27-10-2018 7 0   Download

 • (BQ) Part 1 book “Advanced financial accounting” has contents: Intercorporate acquisitions and investments in other entities, consolidation of wholly owned subsidiaries acquired at more than book value, intercompany inventory transactions,… and other contents.

   dien_vi09 27-10-2018 8 0   Download

 • (BQ) Part 2 book “Corporate finance - The core” has contents: Capital markets and the pricing of risk, capital markets and the pricing of risk, investor behavior and capital market efficiency, financial distress, managerial incentives and information, payout policy,… and other contents.

   dien_vi09 27-10-2018 9 1   Download

 • (BQ) Part 1 book “Corporate finance - The core” has contents: The corporation, introduction to financial statement analysis, financial decision making and the law of one price, the time value of money, interest rates, valuing bonds, investment decision rules,… and other contents.

   dien_vi09 27-10-2018 8 1   Download

Đồng bộ tài khoản