intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Tài Chính - Ngân Hàng

Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá rộng, liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ. Vì vậy có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường. Ngành Tài chính - Ngân hàng chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau: Chuyên ngành Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng, chuyên ngành Phân tích tài chính, Kinh tế học tài chính...Sinh viên ra trường có thể làm việc tại các ngân hàng, Bộ Tài chính. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng ngày càng cao TaiLieu.VN đã tổng hợp nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình dành cho ngành Tài chính - Ngân hàng chất lượng nhất, giúp bạn có kho tài liệu chất lượng tham khảo học tập tốt.
Hiển thị 1-10 trên 52724 kết quả
 • Continued part 1, part 2 of ebook "Statistics and data analysis for financial engineering with R examples" provides readers with contents including: time series models basics; time series models further topics; GARCH models; cointegration; portfolio selection; the capital asset pricing model; factor models and principal components; risk management; bayesian data analysis and MCMC; nonparametric regression and splines;...

  pdf407p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "Statistics and data analysis for financial engineering with R examples" provides readers with contents including: fixed income securities; exploratory data analysis; modeling univariate distributions; resampling; multivariate statistical models; copulas; regression basics; regression troubleshooting; regression advanced topics;...

  pdf329p  thamnhuocgiai 24-09-2023 1 1   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Risk management in finance: Six sigma and other next-generation techniques" provides readers with contents including: analytics: secrets to deriving business value and insights out of information; embedded predictive analytics - transforming risk management from review function to competitive advantage; reducing the financial risks in litigation and legal discovery; the circle of trust; reducing liability risk through best environmental practices;...

  pdf175p  thamnhuocgiai 24-09-2023 1 1   Download

 • Part 1 of ebook "Risk management in finance: Six sigma and other next-generation techniques" provides readers with contents including: data governance in financial risk management; information risk and data quality management; total quality management using lean six sigma; reducing risk to financial operations through information technology and infrastructure risk management; an operational risk management framework for all organizations; financial risk management in Asia;...

  pdf183p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nguyên lý kế toán: Lý thuyết và hệ thống bài tập (Tái bản lần thứ 8)" trình bày những nội dung chính sau: sổ kế toán - kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán; kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp; tổ chức kế toán và kiểm tra kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf137p  thamnhuocgiai 22-09-2023 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Nguyên lý kế toán: Lý thuyết và hệ thống bài tập (Tái bản lần thứ 8)" trình bày những nội dung chính sau: lý thuyết nguyên lý kế toán; một số vấn đề chung về kế toán; bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; tài khoản và ghi sổ kép; tính giá các đối tượng kế toán; chứng từ kế toán - kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf115p  thamnhuocgiai 22-09-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Nguyên lý kế toán" trình bày những nội dung chính sau: chương VI - sổ kế toán, kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán và các hình thức kế toán; chương VII - kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp; chương VIII - tổ chức kế toán và kiểm tra kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf132p  thamnhuocgiai 22-09-2023 0 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Nguyên lý kế toán" trình bày những nội dung chính sau: chương I - bản chất, đối tượng và các phương pháp của kế toán; chương II - bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; chương III - tài khoản và ghi sổ kép; chương IV - tính giá các đối tượng kế toán; chương V - chứng từ kế toán - kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf116p  thamnhuocgiai 22-09-2023 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Nguyên lý kế toán: Lý thuyết và bài tập" trình bày những nội dung chính sau: chương 6 - kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; chương 7 - kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh; chương 8 - sổ kế toán và hình thức sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf250p  thamnhuocgiai 22-09-2023 1 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Nguyên lý kế toán: Lý thuyết và bài tập" trình bày những nội dung chính sau: chương 1 - tổng quan về kế toán; chương 2 - báo cáo kế toán của doanh nghiệp; chương 3 - tài khoản và ghi sổ kép; chương 4 - tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu; chương 5 - chứng từ kế toán và kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf200p  thamnhuocgiai 22-09-2023 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2