Thư viện Kinh Tế - Quản Lý

Tổng hợp các tài liệu, tư liệu, kinh nghiêm, phương pháp hay về kiến thức Kinh tế - Quản lý sẽ giúp bạn nắm bắt các khái niệm về quản lý nhà nước, các tiêu chuẩn và qui chuẩn quốc gia, qui hoạch xây dựng đô thị - nông thôn và quản lý các dự án kinh tế hiệu quả. Khám phá nguồn tài liệu về Kinh tế - Quản lý như: giáo trình về Kinh tế - Quản lý, bài giảng Kinh tế - Quản lý và đề thi Kinh tế - Quản lý đa dạng dành cho cho các môn thuộc chuyên ngành Kinh tế học, chuyên ngành Luật học... giúp sinh viên và giảng viên có thêm tài liệu tham khảo thật hữu ích. Cùng tham khảo các tài liệu bổ ích được sưu tập dành cho đề mục Kinh Tế - Quản Lý để có thêm những kiến thức tổng hợp về lĩnh vực này. Chúc các bạn tìm được tài liệu phù hợp.
Hiển thị 1-10 trên 42770 kết quả
 • Tài liệu Bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những dạng bài tập chính và cách giải những bài tập về Quản trị dự án đầu tư như bài tập kiểm soát dự án, bài tập phân tích rủi ro tài chính, bài tập quản lý tiến độ dự án.

   mylinh17385 10-07-2018 20 3   Download

 • "Bài giảng Quản lý dự án" có nội dung trình bày về tổng quan dự án và quản lý dự án, khởi sự và lựa chọn dự án, hoạch định dự án, kiểm soát dự án, kết thúc dự án. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   mylinh17385 10-07-2018 24 6   Download

 • "Bài giảng Chương 1: Tổng quan về dự án và quản trị dự án" có nội dung trình bày về đặc trưng của dự án, vai trò của quản trị dự án, bản chất của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   mylinh17385 10-07-2018 9 3   Download

 • Conditions of contract for plant and design build (First Ed, 1999). For Electrical & Mech. Plant & For Building & Engineering Works Designed by the Contractor. Gen. Conds; Guidance for the Prepn of Conds of Particular Application; Forms of Tender.

   nanh3101 06-07-2018 8 2   Download

 • "Ebook Điều kiện Hợp đồng FIDIC" do NXB Xây dựng ấn hành nhằm giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các thông lệ quốc tế trong kinh doanh xây dựng. Để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo

   nanh3101 06-07-2018 8 2   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 5 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thống kê kết quả hoạt động tài chính, thống kê khả năng tài chính, phân tích thống kê tổng hợp tình hình hoạt động tài chính.

   phongphong321 05-07-2018 0 0   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, HTCT phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh, phân tích thống kê kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   phongphong321 05-07-2018 1 0   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 3 trình bày các nội dung sau: Một số vấn đề chung, hệ thống chỉ tiêu phản ánh thị trường, phương pháp phân tích và dự đoán thống kê thị trường. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   phongphong321 05-07-2018 2 0   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh: Chương 2 "Các phương pháp thống kê trong quản trị kinh doanh" Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp thống kê suy luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   phongphong321 05-07-2018 1 0   Download

 • Chương 1 giúp người học hiểu về "Một số vấn đề chung về thống kê kinh doanh". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm chung về thống kê kinh doanh, các loại và nguồn dữ liệu thống kê, điều tra thống kê,...

   phongphong321 05-07-2018 2 1   Download

Đồng bộ tài khoản