intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Quản lý Nhà nước

Quản lý nhà nước là hoạt động tổ chức, điều hành của cả bộ máy nhà nước, bao hàm cả sự tác động, tổ chức của quyền lực nhà nước trên các phương diện lập pháp hành pháp và tư pháp. Đề mục Quản lý nhà nước tổng hợp nguồn tài liệu tham khảo về các chức năng của Quản lý nhà nước như quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; quản lý nhà nước về văn hóa, quản lý nhà nước về giáo dục, quản lý nhà nước về kinh tế; các chính sách quản lý nhà nước về vấn đề tài chính, kinh tế và xã hội... Tham khảo các tài liệu đặc sắc về quản lý nhà nước bao gồm các giáo trình về quản lý nhà nước, bài giảng về quản lý nhà nước, các slile trình chiếu và các văn bản pháp luật được cập nhất mới nhất giúp các bạn sinh viên và các cán bộ công nhân viên tìm hiểu nghiên cứu để làm việc hiệu quả.
Hiển thị 1-10 trên 4347 kết quả
 • Học phần Lập và quản lý dự án nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp sinh viên tham gia lập, quản lý và thẩm định một dự án đầu tư về các khía cạnh như: phân tích thị trường sản phẩm - dịch vụ đầu ra, phân tích các yếu tố đầu vào và tổ chức nhân sự, phân tích hiệu quả tài chính, phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của một dự án đầu tư.

  pdf32p  levanthong1234 22-05-2023 3 1   Download

 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau nhằm hướng đến việc xác định các nhân tố, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến quản lý ngân sách hiệu quả, từ đó đưa ra được những giải pháp để quản lý ngân sách hiệu quả trên địa bàn huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

  pdf12p  vifalcon 18-05-2023 3 2   Download

 • Nghiên cứu đã thực hiện về “Nâng cao động lực làm việc của cán bộ, công chức huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau” nhằm đánh giá những tác động ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ, công chức huyện Cái Nước và nêu ra các hàm ý quản trị nhằm nâng cao động lực làm việc của cán bộ, công chức huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

  pdf9p  vifalcon 18-05-2023 3 2   Download

 • Cuốn sách "Cơ sở dữ liệu và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước" đánh giá thực trạng việc phân tích, đánh giá tính bền vững của NSNN trong kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN thời gian qua. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích, đánh giá tính bền vững của NSNN trong kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

  pdf162p  besfriend03 08-05-2023 2 2   Download

 • Cuốn sách "Cơ sở dữ liệu và thực tiễn phân tích đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước" trình bày cơ sở lý luận về đánh giá tính bền vững của ngân sách nhà nước trong kiểm toán báo cáo quyết toán NSNN. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf114p  besfriend03 08-05-2023 2 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Quản trị địa phương - Từ lý thuyết tới thực tiễn: Một số lĩnh vực quản trị của chính quyền địa phương, mối tương tác giữa chính quyền địa phương và người dân trong quản trị địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf329p  besfriend03 08-05-2023 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Quản trị địa phương - Từ lý thuyết tới thực tiễn" trình bày các nội dung: Những vấn đề lý thuyết về quản trị đại phương, tổ chức hoạt động quản trị của chính quyền địa phương theo hiến pháp năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf194p  besfriend03 08-05-2023 1 1   Download

 • Hành chính văn phòng là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Trong quá trình hoạt động quản lý nhà nước, hành chính văn phòng vừa là phương tiện, vừa là sản phẩm của quá trình đó, được dùng để ghi chép và truyền đạt các quyết định quản lý, các thông tin từ hệ thống quản lý đến hệ thống bị quản lý và ngược lại. mời các bạn cùng tìm hiểu về một số công việc hành chính văn phòng qua phần 2 cuốn giáo trình "Hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước".

  pdf89p  besfriend02 14-04-2023 4 3   Download

 • Giáo trình Hành chính văn phòng trong cơ quan nhà nước được biên soạn theo chương trình đào tạo Đại học hành chính đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê chuẩn nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản, cơ sở pháp lý và những kỹ năng cần thiết của việc xây dựng và tổ chức công tác hành chính văn phòng trong các cơ quan, tổ chức. sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf107p  besfriend02 14-04-2023 4 3   Download

 • Bồi dưỡng đạo đức công vụ, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức nhằm nâng cao chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức, quy tắc ứng xử theo các quy định hiện hành; cụ thể hóa việc thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động công vụ với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân.

  doc9p  chuakieudam 14-04-2023 4 2   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2