intTypePromotion=1

Thư viện Quản lý dự án

Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Hiển thị 1-10 trên 1090 kết quả
 • Mời các bạn cùng tham khảo bản thuyết minh này để nắm chi tiết về quy mô dự án, bối cảnh ngành sản xuất đồ chơi và sự cần thiết phải đầu tư; tiến độ thực hiện dự án xưởng sản xuất đồ chơi an toàn bằng gỗ.

  doc38p  kamorun 26-04-2021 3 0   Download

 • Tài liệu cung cấp đến các bạn với 60 câu hỏi trắc nghiệm về đấu thầu cơ bản, hỗ trợ trong việc ôn luyện, củng cố kiến thức hiệu quả, gặt hái nhiều thành công trong bài thi sắp diễn ra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p  ngphutien 17-04-2021 6 0   Download

 • Giáo trình Lập và phân tích dự án đầu tư gồm có 8 chương, cung cấp những kiến thức về: Một số nội dung cơ bản về đầu tư, dự án đầu tư; trình tự, nôi dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo một dự án đầu tư; nghiên cứu vê thị trường trong dự án đầu tư; nghiên cứu giải pháp kỹ thuật trong dự án đầu tư; phân tích tài chính trong dự án đầu tư; phân tích kinh tế xã hội và đánh giá tác động về môi trường trong dự án đầu tư; ứng dụng excel trong lập dự án; một số nội dung về quản lý thực hiện ...

  pdf80p  tradaviahe20 12-04-2021 7 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách"Lập và thẩm định dự án đầu tư" gồm có những nội dung chính như: Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư. Cuốn sách được trình bày dễ hiểu và vận dụng, từ lý thuyết đến các tình huống thực tiễn, đặc biệt cũng đề cập đến các cơ sở pháp lý liên quan đến thẩm định dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf161p  tradaviahe18 27-03-2021 3 0   Download

 • Giáo trình được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu kiến thức về lập và thẩm định dự án đầu tư. Cuốn biên soạn theo hướng lý thuyết, ví dụ minh hoạ, tình huống và bài tập. Đây là tài liệu cần thiết cho sinh viên kinh tế nói riêng và các độc giả quan tâm đến vấn đề khởi nghiệp, lập dự án kinh doanh nói chung. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf162p  tradaviahe18 27-03-2021 3 0   Download

 • "Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 6: Thẩm định kinh tế - xã hội dự án đầu tư" trang bị cho người học mục đích và yêu cầu của thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu tư; các căn cứ và tiêu chuẩn thẩm định khía cạnh kinh tế – xã hội dự án đầu tư; phương pháp điều chính giá trong thẩm định dự án đầu tư; nội dung thẩm định khía cạnh kinh tế – xã hội dự án đầu tư.

  pdf22p  kethamoi11 24-03-2021 5 1   Download

 • "Bài giảng Lập dự án đầu tư - Bài 4: Thẩm định kỹ thuật và tổ chức quản lý nhân sự của dự án" được biên soạn với 2 nội dung chính đó là công tác thẩm định kỹ thuật; công tác thẩm định tổ chức quản lý và nhân sự của dự án. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để hỗ trợ cho công tác học tập và nghiên cứu hiệu quả.

  pdf17p  kethamoi11 24-03-2021 6 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là đề xuất một phương pháp giám sát tiến độ thực hiện của dự án sử dụng mô hình quản trị giá trị thu được.

  pdf7p  quenchua11 23-03-2021 6 0   Download

 • "Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Kết thúc dự án" thông tin đến các bạn các vấn đề khi kết thúc dự án, quản lý về nhân sự, quản lý truyền thông, quản lý thông tin, quản lý chuyển giao quyền lực.

  pdf17p  longphdtailieu 22-03-2021 4 2   Download

 • "Bài giảng Quản lý dự án - Chương 5: Kiểm soát dự án" được biên soạn với các kiến thức giới thiệu công tác kiểm soát dự án, kiểm soát chi phí theo phương pháp truyền thống, kiểm soát chi phí theo phương pháp giá trị thu được.

  pdf26p  longphdtailieu 22-03-2021 6 2   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2