intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Quản lý dự án

Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Hiển thị 1-10 trên 1415 kết quả
 • Part 2 book "Project management in extreme situations" includes content: The project front end - financial guidance based on risk; lessons learned from sports climbing - some disrespectful discourse on project planning; managing extreme situations in fire and rescue organizations - the complexity in implementing feedback; coordination practices in extreme situations - lessons from the military; developing collective competence in extreme project teams - the french special forces case.

  pdf143p  oursky03 21-08-2023 2 1   Download

 • Part 1 book "Project management in extreme situations" includes content: A polar expedition project and project management; ambidexterity as a project leader competency - A comparative case study of two polar expeditions; mobilization and sensibility on polar expeditions - more than mere motivation; mobilizing social networks beyond project team boundaries - the case of polar expeditions; A traditional cree expedition on the ancestral lands of the neeposh family of northern québec.

  pdf173p  oursky03 21-08-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách Quản lý đấu thầu - Thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả quản lý trong công tác đấu thầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf348p  tueman07 21-08-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách Quản lý đấu thầu - Thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sự cần thiết khách quan của đấu thầu trong nền kinh tế thị trường và vai trò của chính phủ trong việc quản lý nhà nước về đấu thầu; thực trạng công tác đấu thầu ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý đấu thầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf115p  tueman07 21-08-2023 1 1   Download

 • Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển NNL, tác giả đã chọn đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực tại Ban Quản lý dự án Công trình Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An” để phân tích thực trạng phát triển NNL ở Ban QLDA trong giai đoạn 2019 - 2021 và đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển NNL trong giai đoạn 2022 - 2025.

  pdf7p  viberkshire 09-08-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Khoa học quản lý: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: cán bộ quản lý; thông tin trong quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p  trankora03 07-08-2023 2 2   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Những vấn đề chung của khoa học quản lý; nguyên tắc, chức năng và các phương pháp quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p  trankora03 07-08-2023 3 3   Download

 • Ebook The data warehouse lifecycle toolkit : Expert methods for designing, developing, and deploying data warehouses – Part 2 includes contents: Chapter 10 - architecture for the front room; chapter 11 - infrastructure and metadata; chapter 12 - a graduate course on the internet and security; chapter 13 - creating the architecture plan and selecting products; chapter 14 - a graduate course on aggregates; chapter 15 - completing the physical design; chapter 16 - data staging; chapter 17 - buil...

  pdf205p  haojiubujain03 04-08-2023 2 2   Download

 • Ebook The data warehouse lifecycle toolkit: Expert methods for designing, developing, and deploying data warehouses – Part 1 includes contents: Chapter 1 - the chess pieces; chapter 2 - the business dimensional lifecycle; chapter 3 - project planning and management; chapter 4 - collecting the requirements; chapter 5 - a first course on dimensional modeling; chapter 6 - a graduate course on dimensional modeling; chapter 7 - building dimensional models; chapter 8 - introducing data warehouse ar...

  pdf200p  haojiubujain03 04-08-2023 5 4   Download

 • Ebook The change handbook: The definitive resource on today’s best methods for engaging whole systems – Part 2 includes contents: Community weaving; Participative design workshop; Collaborative work systems design; The whole systems approach: Using the entire system to change and run the business; Rapid results; The six sigma approach to improvement and organizational change; Action learning; Action review cycle and the after action review meeting; Balanced scorecard; Civic engagement: Restor...

  pdf338p  haojiubujain03 04-08-2023 1 1   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2