Thư viện Quản lý dự án

Quản lý dự án là ngành khoa học nghiên cứu về việc lập kế hoạch quản lý dự án, tổ chức và quản lý dự án, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. Hoặc cũng có thể hiểu Quản lý dự án là việc áp dụng các chức năng và hoạt động của quản lý vào suốt vòng đời của dự án để dự án đạt được những mục tiêu đề ra. Đề mục Quản lý dự án tổng hợp nguồn tài liệu hay về Quản lý dự án như: sách về Quản lý dự án, giáo trình tham khảo về Quản lý dự án hay và mới nhất. Tại đề mục Quản lý dự án này cho phép các bạn tham khảo và tải những tài liệu hay nhất về Quản lý dự án về để làm tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và học tập của mình.
Hiển thị 1-10 trên 563 kết quả
 • Bài viết Các nhân tố tác động đến tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau trình bày các nhân tố định thầu là 3.494 gói thầu. Với tổng giá gói thầu tác động đến tỷ lệ giảm giá trong đấu thầu trên địa là 7.125 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 6.546 tỷ bàn tỉnh Cà Mau của các chủ đầu tư tổ chức đấu đồng, tiết kiệm được 579 tỷ đồng,...

   lauchiquay 19-04-2018 1 0   Download

 • Bài viết nêu lên đầu tư công kém hiệu quả làm tăng gánh nặng và tác động tiêu cực của chiếc bẫy nợ nần lên đất nước, do làm tăng nợ chính phủ, nhất là nợ nước ngoài.

   sieunhansoibac4 12-04-2018 0 0   Download

 • Nhằm đa dạng hóa các cách xác định hao mòn, bài viết đề xuất mở rộng cách tính trong phương pháp tuổi đời, điều chỉnh công thức tính tỷ lệ chất lượng còn lại của công trình đồng thời bổ sung thêm các ví dụ minh họa cho các phương pháp xác định tỷ lệ hao mòn của công trình.

   sieunhansoibac4 12-04-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 13: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quan niệm về chất hoạt động cải thiện chất lượng phần mềm, chuẩn hóa đối với quản lý chất lượng phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu10 09-04-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 12: Quản lý rủi ro" trình bày các kiến thức: Đặc điểm của rủi ro, rủi ro trong phát triển phần mềm, ba loại rủi ro, nhận diện rủi ro, rủi ro về môi trường phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu10 09-04-2018 1 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 11: Lịch trình dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Các phương pháp lập kế hoạch, system plan/project plan, phương pháp luận về lập lịch trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   tieu_vu10 09-04-2018 1 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 10: Ước lượng dự án" cung cấp cho người học các kiến thức: Độ đo phần mềm - LOC, FP và các độ đo dẫn xuất, ước lượng, khâu yếu nhất của quản trị dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   tieu_vu10 09-04-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 9: Giai đoạn vận hành" trình bày mục tiêu vận hành phần mềm, vận hành phần mềm, bảo trì phần mềm, mở rộng phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   tieu_vu10 09-04-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 8: Giai đoạn kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức: Các công việc và các tài liệu trong giai đoạn thực hiện, quản lý lập trình, chuẩn bị trước khi vào lập trình, các công đoạn trong lập trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu10 09-04-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Quản trị dự án phần mềm - Bài 7: Giai đoạn kiểm thử chấp nhận" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm thử chấp nhận, vai trò của người quản lý, các công việc cần thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   tieu_vu10 09-04-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản