intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Kinh tế học

Kinh tế học nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Tổng hợp kho tài liệu về Kinh tế học như: ebook, giáo trình và bài giảng cho các môn kinh tế học như: kinh tế vi mô, vĩ mô, kinh tế công, kinh tế quốc tế, kinh tế lượng, địa lý kinh tế,... dành cho sinh viên và giảng viên tham khảo phục vụ cho học tập và nghiên cứu. Bên cạnh đó, đề mục này còn chứa đựng thư viện đề thi và ngân hàng câu hỏi kiểm tra chọn lọc về Kinh tế học sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi các môn kinh tế học. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 14382 kết quả
 • Bài giảng "Chuyển giao công nghệ: Hợp đồng chuyển giao công nghệ" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan về hợp đồng chuyển giao công nghệ; qui trình thực hiện chuyển giao công nghệ; bản chất của hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf51p  kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Chuyển giao công nghệ: Công nghệ RFID" cung cấp cho học viên những nội dung về: RFID là gì? RFID trong quản lý nhà kho và tồn kho; RFID trong vận tải hàng hóa; RFID trong lĩnh vực bán lẻ; RFID trong sản xuất; RFID trong thời đại 4.0. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf23p  kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Chuyển giao công nghệ: Logistics 4.0" cung cấp cho học viên những nội dung về: ứng dụng công nghệ vào ngành Logistics; giao vận thông minh – giao vận 4.0; ứng dụng hệ thống thông minh vào chuỗi Logistics; ứng dụng công nghệ smartphone;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf11p  kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Chuyển giao công nghệ: Chính Phủ 4.0" cung cấp cho học viên những nội dung về: Chính Phủ 4.0; sự phát triển của chính phủ 4.0; những ưu điểm của chính phủ 4.0; thách thức của chính phủ 4.0;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf24p  kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Chuyển giao công nghệ: Nông nghiệp hiện đại 4.0" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm nông nghiệp thông minh; các thành phần chủ yếu của nông nghiệp 4.0; nông nghiệp chính xác; nông nghiệp 4.0 tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf19p  kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Lecture "Technology and transfer technology" presents the following content: Improve your knowledge about technology; Discovery/Recognize technology; Recognize methods of transfer technology; Know about flows of transfer technology; Advantages and disadvantages of elements on technology transfer; Improve your knowledge about objects in transfer technology and why;...

  pdf41p  kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số ở Việt Nam trong điều kiện thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" trình bày một số vấn đề về chuyển đổi số trong bối cảnh CMCN 4.0 và cơ hội, thách thức đặt ra cho nước ta hiện nay.

  pdf12p  kimphuong1128 20-09-2023 1 0   Download

 • Bài viết nhằm phân tích những bài học kinh nghiệm, những dữ liệu về kinh tế số của 2 nhóm quốc gia phát triển và đang phát triển, nhận dạng những vấn đề về công nghệ số, số hóa, tự động hóa và tiến triển của nền kinh tế số Việt Nam ở góc độ ngành công nghiệp và dịch vụ. Từ đó, một số gợi ý chính sách và giải pháp để ra nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển nhanh công nghệ số và nền kinh tế số ở Việt Nam.

  pdf12p  kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Để tăng cường thu hút nguồn vốn này để phát trển kinh tế Bình Định cần thực hiện một số giải pháp như: Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thu hút, sử dụng FDI khoa học, hợp lý; Cải thiện nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ các dự án FDI; Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho FDI; Thúc đẩy xúc tiến đầu tư phù hợp; Có chính sách ưu đãi, hỗ trợ các nhà đầu tư tùy theo từng lĩnh vực trong từng thời kỳ;...

  pdf6p  kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia trong khu vực ASEAN+3 trong điều kiện thể chế công tại các quốc gia này. Bằng phương pháp ước lượng DGMM, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, chất lượng thể chế công là một trong những nguyên nhân tác động đến mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế.

  pdf8p  kimphuong1128 20-09-2023 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2