intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ TÀI LIỆU

Hệ Thống Quản Trị Doanh Nghiệp

628 Tài liệu 837 lượt tải

BÍ QUYẾT XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI 4.0

 Làm thế nào để xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả?

 Ưu điểm khi doanh nghiệp vận hành theo hệ thống là gì?

 Các bước xây dựng quản trị hệ thống doanh nghiệp cần gì?

 Định hướng chiến lược quản trị hệ thống doanh nghiệp 4.0 ra sao?

Việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tăng trưởng - phát triển của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh và hội nhập thành công vào nền kinh toàn cầu trong thời đại 4.0.

Để xây dựng được một hệ thống quản trị tối ưu nhất, mỗi nhà quản trị doanh nghiệp cần xác định cho mình một lộ trình với các mục tiêu, chiến lược rõ ràng. Vậy, làm thế nào để phối hợp chặt chẽ các chiến lược phát triển với các chính sách, quy trình kiểm soát doanh nghiệp? TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn bộ tài liệu “Hệ Thống Quản Trị Doanh Nghiệp” gồm các quy định, quy trình, thủ tục mà nhiều doanh nghiệp đang áp dụng một cách khoa học giúp nâng cao vị thế doanh nghiệp trong nền kinh tế thời đại mới.

BỘ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GIÚP BẠN:

 Phát triển nhận thức và tư duy kinh doanh trong thời đại mới

 Hoạch định chiến lược quản trị doanh nghiệp hiệu quả

 Tạo động lực, khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả hơn

 Đánh giá đúng vị thế doanh nghiệp trong cơ cấu thị trường

 Xây dựng hệ thống vận hành công ty chuyên nghiệp

 Thiết lập, thực hiện và nắm bắt cơ hội phát triển chiến lược

BỘ TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP GỒM:

1. Hệ thống quản trị chiến lược (51 tài liệu)

  Quản trị chiến lược kinh doanh

  Quản trị kế hoạch kinh doanh

2. Hệ thống kiểm soát nội bộ (107 tài liệu)

  Hệ thống nội quy, quy chế

  Hệ thống quy định, quy trình

3. Hệ thống sản xuất tinh gọn (71 tài liệu)

  Quản trị dự án

  Quản trị sản xuất

  Quy trình quản lý dự án đầu tư

  Quy trình tổ chức triển khai sản xuất

4. Hệ thống quản trị chất lượng (96 tài liệu)

  Quản trị chất lượng

  Quản trị chuỗi cung ứng

  Quản trị bán hàng

  Quản trị quan hệ khách hàng

5. Hệ thống quản trị nguồn lực (121 tài liệu)

  Quản trị nguồn nhân lực

  Quản trị marketing

  Quản trị tài chính

  Quản trị hành chính

6. Hệ thống quản trị rủi ro (116 tài liệu)

  Quản trị rủi ro nhân sự

  Quản trị rủi ro tài chính

  Quản trị rủi ro kế toán

  Quản trị rủi ro kiểm soát nội bộ

7. Ebook Quản trị hệ thống doanh nghiệp (66 ebook)

  Ebook Nhận thức kinh doanh

  Ebook Tổ chức điều hành doanh nghiệp

  Ebook Những vấn đề cơ bản quản trị doanh nghiệp

  Ebook Quản trị trong thời khủng hoảng

  Ebook Tâm lý học lãnh đạo và quản lý

8. Video Quản trị hệ thống doanh nghiệp (52 video)

  Video Quản trị chiến lược cho doanh nghiệp

  Video Quản lý doanh nghiệp bài bản

  Video Nghệ thuật quản trị nhân sự doanh nghiệp

  Video Thiết kế, vận hành và tối ưu mô hình kinh doanh

  Video Thiết lập chiến lược kinh doanh

ĐÃ CÓ 837 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2