Thư viện Kinh Doanh Marketing

Trong thành công của mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều yếu tố, nhưng không thể không kể tới vai trò của những hoạt động marketing bởi marketing chính là chiến lược giúp doanh nghiệp thắng thế trong cuộc chiến giành chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường, để có kế hoạch kinh doanh hiệu quả, cần phải có chiến lược marketing hoàn hảo. TaiLieu.VN tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng về Kinh doanh và marketing hay giúp các bạn sinh viên, giảng viên và các doanh nhân tham khảo học tập, nghiên cứu và làm việc tốt. Nắm vững kiến thức để phát triển doanh số cho công ty cũng như marketing thương hiệu sản phẩm hiệu quả.
Hiển thị 1-10 trên 50253 kết quả
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook "Trên cả lí thuyết" do NXB Thanh Niên ấn hành gồm các nội dung: Dùng nhân tài sáng tạo ra sản phẩm giá trị: Apple không phải là sản phẩm, mà là tác phẩm nghệ thuật tinh xảo của doanh nghiệp, khả năng thực thi hoàn hảo: biến tất cả thành có thể, con đường tương lai của Apple,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen14 18-06-2018 3 0   Download

 • Phần 1 ebook "Trên cả lí thuyết" do NXB Thanh Niên ấn hành gồm các nội dung: Người lựa chọn sản phẩm: chiến lược quyết định vận mệnh của doanh nghiệp, hơn cả lí thuyết kinh doanh: lựa chọn hình thức thương mại chính là lựa chọn tương lai cho doanh nghiệp, xây dựng sức hút Apple: sức hấp dẫn từ sản phẩm độc đáo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   hpnguyen14 18-06-2018 2 0   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 10: Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm soát marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Quy trình quản trị Marketing, lập kế hoạch Marketing, thực hiện kế hoạch Marketing, kiểm soát Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu11 17-06-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 9: Chiến lược xúc tiến" chỉ ra tầm quan trọng của xúc tiến trong Marketing mix; trình bày đặc điểm, khái quát của các hoạt động quảng cáo, khuyến mại, tuyên truyền, quan hệ công chúng, chào hàng (bán hàng cá nhân) và Marketing trực tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu11 17-06-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối" đã giới thiệu phân phối trong marketing mix; giới thiệu các kênh phân phối phổ biến, giới thiệu các kênh phân phối phổ biến, các căn cứ lựa chọn kênh phân phối, giới thiệu các hình thức phân phối, một số hoạt động phân phối SP vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu11 17-06-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 7: Chiến lược định giá" đã giới thiệu tầm quan trọng của giá trong Marketing mix, trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho SP; giới thiệu một số chiến lược định giá điển hình, qui trình định giá cho một SP mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu11 17-06-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 6: Chiến lược sản phẩm" đã chỉ ra tầm quan trọng của SP và chiến lược SP trong kinh doanh; trình bày một số chiến lược SP điển hình, giới thiệu về chu kỳ sống của SP và tiến trình, giới thiệu về chu kỳ sống của SP và tiến trình phát triển một SP mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu11 17-06-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 5: Phân khúc thị trường – Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị trong thị trường" giúp người học tìm hiểu vì sao cần phải phân khúc thị trường, xác định một chương trình marketing phù hợp với với mỗi mỗi nhóm khách hàng khác nhau, giới thiệu một vài phương pháp định vị sản phẩm trong thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu11 17-06-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 4: Nghiên cứu marketing" đã giới thiệu nghiên cứu marketing và vai trò của nó đối với các quyết định marketing của doanh nghiệp; giới thiệu các loại hình nghiên cứu marketing, mô tả quy trình nghiên cứu marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   tieu_vu11 17-06-2018 0 0   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 3: Hành vi khách hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các yếu tố tác động đến hành vi người tiêu dùng và tổ chức, mô tả các dạng hành vi khác biệt của người tiêu dùng và tổ chức, mô tả quy trình ra quyết định mua của người tiêu dùng và tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   tieu_vu11 17-06-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản