Thư viện Marketing - Bán hàng

Một doanh nghiệp muốn đạt được doanh số bán hàng cao cần phải có sự phối hợp tốt giữa bộ phận bán hàng và Marketing. Bộ phận Marketing nếu có chất lượng cao sẽ hỗ trợ rất tốt và tiết kiệm thời gian cho bộ phận bán hàng, ngược lại, khi bộ phận bán hàng khai thác tốt danh sách này, sẽ tăng hiệu quả của một chiến dịch Marketing. Và trong môi trường kinh doanh cạnh tranh như hiện nay, hai bộ phận này càng cần phối hợp tốt với nhau nhằm tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh. Đây chính là những tính năng một giải pháp CRM có thể mang lại cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kiểm soát và nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng lợi nhuận. Tổng hợp nguồn tài liệu chất lượng gồm nhiều sách, ebook, giáo trình, bài giảng về Marketing & Bán hàng chọn lọc và mới nhất giúp bạn thành công trong công tác tiếp thị, bán hàng.
Hiển thị 1-10 trên 1379 kết quả
 • "Bài giảng Chương 3: Phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu marketing" có nội dung trình bày về các khái niệm cơ bản về chọn mẫu, lợi ích của việc chọn mẫu, hạn chế của việc chọn mẫu, các phương pháp chọn mẫu, quy trình chọn mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   phqchinh 28-06-2018 9 1   Download

 • Chương 6 trình bày về "Chính sách chiêu thị khuyến mãi". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về chiêu thị, tiến trình thiết kế truyền thông chiêu thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   thuyanlac321 22-06-2018 3 2   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 do ThS. Đinh Chí Thành biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Với mục tiêu chính giúp các bạn nắm được đặc điểm của 3 thành viên trong kênh phân phối, đặc trưng của 3 loại cấu trúc kênh PP đơn giản, trình bày 3 chính sách phân phối, lựa chọn được cấu trúc kênh và chính sách phân phối phù hợp.

   thuyanlac321 22-06-2018 2 1   Download

 • Các yếu tố bên trong và bên ngoài tác động đến việc định giá sản phẩm, phương pháp định giá cơ bản, chính sách giá. Với 3 mục tiêu chính như trên sẽ giúp các bạn nắm được chi tiết nội dung bài giảng chương 4.

   thuyanlac321 22-06-2018 6 1   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 với mục tiêu nhằm giúp các bạn phân tích 3 cấp độ của sản phẩm, trình bày đặc điểm của 4 loại sản phẩm, chu kỳ sống của sản phẩm, chính sách sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   thuyanlac321 22-06-2018 5 1   Download

 • Mục tiêu chương 2 giúp nhận biết 04 tiêu chí phân đoạn thị trường, mô tả 02 tiêu chí nghiên cứu thị trường, trình bày 02 nguồn thông tin, trình bày được 02 nội dung nghiên cứu thị trường.

   thuyanlac321 22-06-2018 2 1   Download

 • Mục tiêu của chương 1 là giúp các bạn hiểu khái niệm Marketing, nhận biết đối tượng nghiên cứu marketing, phân tích vai trò của marketing, phân tích chức năng marketing, trình bày được 2 nội dung nghiên cứu marketing.

   thuyanlac321 22-06-2018 4 2   Download

 • Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Truyền thông marketing, truyền thông marketing tích hợp, phát triển chương trình truyền thông marketing, các công cụ chủ yếu của truyền thông marketing,...

   thuyanlac321 22-06-2018 3 1   Download

 • Chương 7 giúp người học hiểu về "Chính sách phân phối". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Bản chất của kênh marketing, hành vi kênh và tổ chức kênh marketing, quyết định thiết kế và quản lý kênh marketing, marketing logistics và quản trị chuỗi cung ứng, bán lẻ và bán buôn.

   thuyanlac321 22-06-2018 2 1   Download

 • Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Chính sách giá cả", cụ thể như: Giá cả là gì, các phương pháp định giá chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giá, các chiến lược giá, chiến lược điều chỉnh và thay đổi giá, chính sách công và định giá.

   thuyanlac321 22-06-2018 2 1   Download

Đồng bộ tài khoản