intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

Thư viện Marketing - Bán hàng

Một doanh nghiệp muốn đạt được doanh số bán hàng cao cần phải có sự phối hợp tốt giữa bộ phận bán hàng và Marketing. Bộ phận Marketing nếu có chất lượng cao sẽ hỗ trợ rất tốt và tiết kiệm thời gian cho bộ phận bán hàng, ngược lại, khi bộ phận bán hàng khai thác tốt danh sách này, sẽ tăng hiệu quả của một chiến dịch Marketing. Và trong môi trường kinh doanh cạnh tranh như hiện nay, hai bộ phận này càng cần phối hợp tốt với nhau nhằm tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh. Đây chính là những tính năng một giải pháp CRM có thể mang lại cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp kiểm soát và nâng cao hiệu quả kinh doanh và gia tăng lợi nhuận. Tổng hợp nguồn tài liệu chất lượng gồm nhiều sách, ebook, giáo trình, bài giảng về Marketing & Bán hàng chọn lọc và mới nhất giúp bạn thành công trong công tác tiếp thị, bán hàng.
Hiển thị 1-10 trên 3155 kết quả
 • Continued part 1, part 2 of ebook "The retail doctor’s guide to growing your business: A step-by-step approach to quickly diagnose, treat, and cure" provides readers with contents including: building and coaching your team; what you don’t know about the web could kill you; it’s up to you now; the 13 steps to being a top salesperson;...

  pdf108p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "The retail doctor’s guide to growing your business: A step-by-step approach to quickly diagnose, treat, and cure" provides readers with contents including: financials are the vital signs to measuring your success; the anatomy of a successful retail store; the right employees are your most important asset—how to hire right; sell it or you’re dead; clone yourself to train effectively;...

  pdf166p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "The art of mastering sales management" provides readers with contents including: mastering key skill sets; best practices - sales management excellence; transitioning from sales to sales management; permissible payments and affirmative defenses; facilitating payments for routine governmental actions; global risk management; presentation for first-time sales managers;...

  pdf110p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "The art of mastering sales management" provides readers with contents including: the importance of leadership in sales management; making sure the goals of corporate conform to the sales and marketing initiatives; globalization and sales management; mentoring and developing the skill sets of your sales staf;...

  pdf93p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Social media marketing: The next generation of business engagement" provides readers with contents including: social business building blocks; engagement on the social web; social CRM; social objects; the social graph; social applications; social applications drive engagement; social graphs spread information; build on existing social objects;...

  pdf188p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "Social media marketing: The next generation of business engagement" provides readers with contents including: social business fundamentals; social media and customer engagement; the new role of the customer; build a social business; the social business ecosystem; run a social business; social technology and business decisions; social analytics, metrics, and measurement;...

  pdf222p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Sales management: Analysis and decision making" provides readers with contents including: determining salesforce effectiveness and performance; evaluating the effectiveness of the organization; evaluating the performance of salespeople; key issues in evaluating and controlling salesperson performance;...

  pdf200p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "Sales management: Analysis and decision making" provides readers with contents including: changing world of sales management; describing the personal selling function; sales careers; defining the strategic role of the sales function; organizational strategies and the sales function; developing the salesforce; directing the salesforce;...

  pdf265p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 • Continued part 1, part 2 of ebook "Sales management" provides readers with contents including: management and control of the sales force; developing the business; territory management; sales force administration; sales management control; trade development; sales promotion; merchandising at the point of sale; key account management; alternative sales or distribution operations;...

  pdf200p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 • Part 1 of ebook "Sales management" provides readers with contents including: functions and organization of the sales force; developing a motivating sales environment; sales recruitment and training; planning, forecasting and performance monitoring; motivational management in the sales force; sales management by objectives;...

  pdf253p  thamnhuocgiai 24-09-2023 0 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2