intTypePromotion=1

Thư viện Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là việc quảng cáo, bán hàng, phân phối sản phẩm và dịch vụ được mua bán và thanh toán trên môi trường mạng Internet. Thương mại điện tử ra đời làm cho mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi đáng kể và đang trở thành xu thế mới, tất yếu thay thế dần phương thức kinh doanh truyền thống bởi những ưu điểm nổi bật như không phụ thuộc không gian và thời gian, tiết kiệm chi phí. Các mô hình kinh doanh điện tử phổ biến hiện nay bao gồm: B2B, B2C, B2G, C2C và G2C. Tham khảo nguồn tài liệu, sách, ebook, giáo trình và kinh nghiệm về Thương mại điện tử giúp các bạn cũng cố kiến thức cần thiết để xây dựng một mô hình kinh doanh trực tuyến thành công.
Hiển thị 1-10 trên 766 kết quả
 • Bài viết tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dùng tại Hải Phòng trong việc sử dụng ví điện tử. Các phương pháp kiểm định trung bình của tổng thể, kiểm định nhân tố khám phá, phân tích hồi quy đa biến được sử dụng nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của các nhân tố tới nhu cầu sử dụng ví điện tử và làm rõ tác động của các nhân tố đó đến sự hài lòng trong việc sử dụng ví điện tử tại Hải Phòng.

  pdf10p  vichaeng2711 04-05-2021 5 0   Download

 • Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện công tác quản trị các hoạt động thương mại một cách độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

  pdf8p  lovebychance01 25-04-2021 0 0   Download

 • Quản lý tuân thủ là một khái niệm đã được nhắc tới nhiều đối với hải quan trên thế giới. Tuy nhiên, đây là một nội dung còn thiếu và yếu của quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan của Việt Nam, nhất là khi giao dịch trực tuyến trở thành thói quen trong hành vi tiêu dùng của xã hội đang số hóa. Bài viết làm rõ quá trình quản lý tuân thủ đối với các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu thông qua phương thức giao dịch thương mại điện tử và đề xuất các giải pháp chính sách liên quan.

  pdf4p  vianthony2711 16-04-2021 2 0   Download

 • Cùng với nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng gia tăng, hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam đã, đang phát triển mạnh mẽ. Bài viết đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và quản lý thuế thương mại điện tử, đưa ra một số đề xuất, kiến nghị.

  pdf3p  vianthony2711 16-04-2021 1 0   Download

 • Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử ở nước ta thời gian qua có sự đóng góp tích cực của hệ thống các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

  pdf4p  vianthony2711 16-04-2021 4 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Công nghệ Thương mại điện tử cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Các doanh nghiệp Việt Nam và thương mại điện tử; một số lĩnh vực ứng dụng thương mại điện tử; thảo luận về vấn đề thanh toán qua mạng & hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử; rủi ro & biện pháp phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p  tradaviahe20 12-04-2021 2 0   Download

 • Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang web, giáo trình Công nghệ thương mại điện tử giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử cũng như kỹ năng xây dựng chiến lược thương mại điện tử. Giáo trình được tổ chức thành 10 bài theo các chủ đề khác nhau nhằm giúp người học tiếp cận các khía cạnh khác nhau của công nghệ thương mại điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của giáo trình để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf61p  tradaviahe20 12-04-2021 1 0   Download

 • Bài viết tập trung vào phân tích sự phát triển và mối quan hệ của thương mại điện tử trong môi trường thương mại quốc tế tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số kiến nghị về hành lang pháp lý và cơ chế quản lý cho thương mại điện tử trong giai đoạn hiện nay.

  pdf11p  vimaryland2711 05-04-2021 2 0   Download

 • Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử trên thế giới, "Cách mạng công nghệ 4.0" bùng nổ đẩy mạnh việc phát triển kinh tế qua Internet, gắn liền mọi khoảng cách. Bài viết nghiên cứu các mô hình thương mại điện tử và đưa ra bài học cho nền kinh tế Việt Nam vững bước phát triển.

  pdf10p  vimaryland2711 05-04-2021 3 0   Download

 • Bài viết này tác giả phân tích tình hình ứng phó với các rào cản thương mại quốc tế ở Việt Nam, qua đó đưa ra những khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam ứng phó tốt với các rào cản thương mại quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng.

  pdf15p  vimaryland2711 05-04-2021 3 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2