intTypePromotion=1

Thư viện Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh hiện đang là một trong những ngành có nhu cầu rất cao và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là rất lớn. Quản trị kinh doanh giúp bạn khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh đa dạng các mảng kiến thức như: Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị du lịch, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị truyền thông...Nhằm giúp các bạn sinh viên, giảng viên, người đi làm có nguồn tài liệu phong phú, chất lượng hỗ trợ việc học tập nghiên cứu về Quản trị kinh doanh TaiLieu.VN đã tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng, đề thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh chọn lọc để các bạn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 8872 kết quả
 • In this paper, four factors are found that have influence on customer satisfaction in restaurants: Service quality, Product quality, Environment and Price. In addition, the research also gives some contributions based on the research results, helping businesses understand customers and meet customer satisfaction requirements in the restaurant.

  pdf12p  cothumenhmong11 05-05-2021 0 0   Download

 • The study collected data from 458 respondents are male, analyzed the factors affecting consumer attitudes, thereby opening a specific view on men's grooming consumption in Vietnam.

  pdf13p  cothumenhmong11 05-05-2021 0 0   Download

 • The advances of the Internet and social media offer customers nowadays more opportunities to inform their decisions with product information - not only that promoted by the company but also content shared by micro-influencers. This study aims to investigate the impact of online micro-influencers on the customer’s behavioural intentions.

  pdf13p  trinhthamhodang11 04-05-2021 1 0   Download

 • The aim of this study is to analyze the impacts of passion with the job and perceived justice on OCB and creative behaviors in the context of small and medium-sized companies in Hochiminh city.

  pdf15p  trinhthamhodang11 04-05-2021 0 0   Download

 • This research, based on the social exchange theory and the employer branding theory, develops in great details and confirms the employer attractiveness scale in Vietnamese business. The mixed-method (interviewing 4 experts and 2 staff in-depth groups as well as surveying quantitatively 937 employees working for Vietnamese enterprises) has been applied.

  pdf16p  trinhthamhodang11 04-05-2021 1 0   Download

 • Sự hài lòng trong công việc của người lao động là một trong những nhân tố quyết định đến năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp. Nghiên cứu này được thực hiện tại Công ty May Smart Shirt với số liệu sơ cấp được thu thập từ cuộc khảo sát 180 người lao động làm việc tại công ty năm 2019.

  pdf13p  vichaeng2711 04-05-2021 1 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng bộ dữ liệu điều tra 100 khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Honda Ô tô Hải Phòng, phương pháp nghiên cứu định tính dùng thang đo lưỡng cực (Likert scale) 5 mức, kiểm định One-sample T-test, Independent-samples T-test, phân tích phương sai One-way ANOVA, và phân tích hồi quy tuyến tính (regression) để đánh giá sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của Hãng.

  pdf11p  vichaeng2711 04-05-2021 0 0   Download

 • "Bài giảng Văn hoá doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - TS. Bùi Quang Xuân" trình bày ý nghĩa văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp cũng như sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên trường quốc tế; văn hóa doanh nghiệp là công cụ triển khai chiến lược; tạo lợi thế cạnh tranh; thu hút nhân tài, gắn bó người lao động; tạo bản sắc, nhận dạng riêng của tổ chức, phân biệt tổ chức này với tổ chức khác; tạo sự ổn định bền vững của tổ chức...

  ppt27p  chuakieudam 02-05-2021 1 0   Download

 • "Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa và bổ sung): Phần 2" tiếp nối phần 1 trình bày đào tạo và phát triển; định hướng và phát triển nghề nghiệp; đào tạo và phát triển; duy trì nguồn nhân lực; đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên; trả công lao động; quan hệ lao động; quản trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại...

  pdf316p  gaocaolon11 29-04-2021 1 0   Download

 • "Ebook Quản trị nguồn nhân lực (Tái bản lần thứ 8 có sửa chữa và bổ sung): Phần 1" trang bị cho người học kiến thức tổng quan về quản trị nguồn nhân lực; thu hút nhân lực; hoạch định nguồn nhân lực; phân tích công việc; quá trình tuyển dụng; trắc nghiệm và phỏng vấn.

  pdf177p  gaocaolon11 29-04-2021 6 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2