Thư viện Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh hiện đang là một trong những ngành có nhu cầu rất cao và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là rất lớn. Quản trị kinh doanh giúp bạn khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh đa dạng các mảng kiến thức như: Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị du lịch, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị truyền thông...Nhằm giúp các bạn sinh viên, giảng viên, người đi làm có nguồn tài liệu phong phú, chất lượng hỗ trợ việc học tập nghiên cứu về Quản trị kinh doanh TaiLieu.VN đã tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng, đề thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh chọn lọc để các bạn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 5784 kết quả
 • Ebook Tuần làm việc 4 giờ sẽ chỉ ra cho bạn bí quyết quản lý thời gian mà vẫn đảm bảo thu nhập dù chỉ làm việc 4 giờ mỗi tuần. Ebook này không chỉ giúp bạn làm việc thông minh hơn, kiếm được nhiều tiền hơn mà còn giúp bạn thực hiện được những giấc mơ đã bị lãng quên của mình Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung ebook.

  pdf303p  buocchanvva2 08-04-2019 17 3   Download

 • Hệ thống các kế sách trong kinh doanh thực chất là những nguyên tắc ứng xử hợp lý đã được kiểm nghiệm qua thời gian của thực tế kinh doanh từ cổ chí kim trên toàn thế giới. Việc vận dụng hệ thống kế sách này sẽ giúp chúng ta đạt được thành quả chắc chắn và nhanh chóng hơn. Việc phân nhóm kế sách trong hệ thống này chỉ có tính chất tương đối.

  pdf151p  buocchanvva2 08-04-2019 7 4   Download

 • Ebook 20 giờ đầu tiên sẽ chỉ cho chúng ta thấy làm việc một cách thông minh là như thế nào và làm thế nào để học nhanh tất cả mọi kỹ năng mà bạn muốn từ 20 giờ đầu tiên. Mời các bạn tham khảo!

  pdf180p  buocchanvva2 08-04-2019 5 1   Download

 • Chapter 20 - Sustainability accounting. In this chapter students will be able to: Explain sustainability and sustainable management; discuss sustainability accounting, sustainability management accounting, and sustainability reporting; identify and explain the motivations and frameworks for external sustainability reporting;...

  ppt29p  shiwo_ding2 03-04-2019 0 0   Download

 • Chapter 19 - Strategic performance measurement. In this chapter students will be able to: Discuss strategic decision making, describe how financial and nonfinancial measures are used to evaluate organizational performance, explain the balanced scorecard,...

  ppt33p  shiwo_ding2 03-04-2019 1 0   Download

 • Chapter 18 - Performance evaluation and compensation. In this chapter students will be able to: Discuss how decision-making responsibility and authority are related to performance evaluation; explain how responsibility centres are used to measure, monitor, and motivate performance; cCalculate return on investment, residual income, and economic value added and explain how each is used to measure, monitor, and motivate performance.

  ppt31p  shiwo_ding2 03-04-2019 0 0   Download

 • Chapter 17 - Measuring and assigning costs for income statements. In this chapter students will be able to: Prepare absorption and variable costing income statements and reconcile the resulting net incomes, discuss the factors that affect the choice of production measures for allocating fixed overhead.

  ppt31p  shiwo_ding2 03-04-2019 1 0   Download

 • Chapter 16 - Inventory management. In this chapter students will be able to: Explain and calculate ordering and carrying costs, calculate economic order quantity, calculate the re-order point including safety stock, analyze the impact of quantity discounts.

  ppt19p  shiwo_ding2 03-04-2019 0 0   Download

 • Chapter 15 - Strategic management of costs. In this chapter students will be able to: Explain how value chain analysis, supply chain, and JIT are used to improve operations; explain target costing and calculate target costs; explain kaizen costing and compare it to target costing;...

  ppt22p  shiwo_ding2 03-04-2019 0 0   Download

 • Chapter 14 - Strategic investment decisions. In this chapter students will be able to: Explain how strategic investment decisions are made, identify relevant cash flows and perform net present value (NPV) analysis for capital investment decisions, identify the uncertainties of NVP analysis,...

  ppt33p  shiwo_ding2 03-04-2019 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản