intTypePromotion=1

Thư viện Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Ngành Công nghệ thông tin được đông đảo mọi người quan tâm và công nghệ thông tin trở nên ngày càng gần gũi với con người. Tổng hợp nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như: Phần cứng, Phần mềm, Hệ điều hành, Quản trị mạng/Hệ thống, Quản trị Web, Quản trị CSDL, Kỹ thuật lập trình, An ninh & Bảo mật, Hướng dẫn và thủ thuật máy tính, Tin học văn phòng,... Thư viện đề thi công nghệ thông tin từ tin học văn phòng đến chứng các chỉ quốc tế Microsoft, Cisco, Oracle... luôn được cập nhật.
Hiển thị 1-10 trên 132560 kết quả
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Python cơ bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cấu trúc lặp; Cấu trúc lặp While; Cấu trúc lặp For; Cấu trúc dữ liệu; Cách xây dựng một hàm; Truyền tham số cho hàm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf128p  viwilliamleiding 04-12-2021 0 0   Download

 • Lập trình Python đang dần trở nên phổ biến tại Việt Nam khi các ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Python đang rất rộng rãi và mạnh mẽ. Tài liệu "Python cơ bản" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bắt đầu với Python; Biến, số và chuỗi; Cấu trúc rẽ nhánh; Biểu thức lô-gíc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf91p  viwilliamleiding 04-12-2021 0 0   Download

 • Lecture Introduction to computer science. After completing this section, you will understand the knowledge about programming languages — not just Java; Program development; debuggers and the Java platform.

  pdf142p  lazzaro 03-12-2021 0 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 Xử lý văn bản cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan MS Word 2010; Thao tác trên tập tin; Định dạng văn bản; Nhúng các đối tượng vào văn bản; Soạn thảo văn bản hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf177p  caphesuadathemhanh 03-12-2021 4 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 3 Sử dụng internet cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về Internet; Sử dụng trình duyệt web; Sử dụng web; Sử dụng thư điện tử; Một số dạng truyền thông số thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf31p  caphesuadathemhanh 03-12-2021 3 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 2 Sử dụng máy tính cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hiểu biết cơ bản để bắt đầu làm việc với máy tính; Làm việc với Hệ điều hành; Quản lý thư mục và tệp; Một số phần mềm tiện ích; Sử dụng tiếng Việt; Sử dụng máy in. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p  caphesuadathemhanh 03-12-2021 3 0   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 Các khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính; Các ứng dụng của công nghệ thông tin – truyền thông; An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sử dụng công nghệ thông tin – truyền thông; Các vấn đề an toàn thông tin cơ bản khi làm việc với máy tính; Một số vấn đề cơ bản liên quan đến pháp luật trong sử dụng công nghệ thông tin.

  pdf83p  caphesuadathemhanh 03-12-2021 3 0   Download

 • Lecture Software Project Management describes the tools to efficiently coordinate and automate the various project management component processes. Project management software generally offers extensive reporting features, such as dayto-day status updates of project progress, scheduling and dependency trees, and system-generated alerts when schedules slip beyond pre-set tolerances.

  pdf419p  bachkhinhdaluu 03-12-2021 2 0   Download

 • Lecture UML based modeling and analysis: Detailing use cases scenarios and workflows present the content: main success scenario, other scenarios (successes or failures), user management, register user, organization of use case models, UML 2.0 activity diagrams, process order, data flow and control flow, dataflow networks, partitioning of activities,...

  pdf21p  bachkhinhdaluu 03-12-2021 2 0   Download

 • Đề tài "Smurfs - Hệ thống nông trại thông minh trong trường đại học" được thực hiện với mục đích cho phép người sử dụng điều khiển tất cả các thiết bị truyền động (thiết bị IOT) trong trang trại của mình. Ví dụ, một trang trại trồng rau có thể có một hệ thống bơm và/hoặc một hệ thống bón phân để cung cấp nước / phân bón/chất dinh dưỡng cho cây trồng/... Ví dụ khác, một trang trại nuôi tôm có thể có một hệ thống cung cấp oxy để cung cấp thêm oxy đến những con tôm.

  pdf16p  bachkhinhdaluu 03-12-2021 2 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2