intTypePromotion=1

Thư viện Công Nghệ Thông Tin

Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội. Ngành Công nghệ thông tin được đông đảo mọi người quan tâm và công nghệ thông tin trở nên ngày càng gần gũi với con người. Tổng hợp nguồn tài liệu, sách, giáo trình, bài giảng và câu hỏi liên quan đến lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin như: Phần cứng, Phần mềm, Hệ điều hành, Quản trị mạng/Hệ thống, Quản trị Web, Quản trị CSDL, Kỹ thuật lập trình, An ninh & Bảo mật, Hướng dẫn và thủ thuật máy tính, Tin học văn phòng,... Thư viện đề thi công nghệ thông tin từ tin học văn phòng đến chứng các chỉ quốc tế Microsoft, Cisco, Oracle... luôn được cập nhật.
Hiển thị 1-10 trên 127960 kết quả
 • Bài viết sau đây sẽ tổng quát lại các xu hướng, tác động và những thách thức của các công nghệ số trong CMCN 4.0 lên môi trường thông tin số trên thế giới và ngành báo chí.

  pdf9p  viamsterdam2711 11-01-2020 9 0   Download

 • Bài viết giới thiệu khái niệm cơ bản về hệ sinh thái Internet kết nối vạn vật (IoT) với 4 cấu phần chính (phần cứng, phần mềm/kết nối, dịch vụ và thể chế/chính sách) và hệ sinh thái thương mại IoT gồm 2 nhóm các tác nhân (nhà cung cấp dịch vụ/ ứng dụng bao gồm nhà cung cấp thiết bị, cung cấp mạng, cung cấp nền tảng và khách hàng).

  pdf13p  viamsterdam2711 11-01-2020 11 0   Download

 • Big data đã và đang là một trong những vấn đề trung tâm, nhận được nhiều sự quan tâm trong cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0. Big data chính là cốt lõi để sử dụng, phát triển internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo dự báo, CMCN 4.0 sẽ tạo ra một lượng lớn dữ liệu (đến năm 2020, lượng dữ liệu sẽ tăng gấp 50 lần hiện nay) [1].

  pdf3p  nguaconbaynhay2 07-01-2020 24 2   Download

 • Công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ và giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của đời sống, xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó là tình hình mất an ninh thông tin đang diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều nguy cơ đe dọa đến sự phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh đất nước.

  pdf6p  vilisbon2711 07-01-2020 7 0   Download

 • In recent years there has been an exponential growth in the number of publications related to theory and applications of Data Envelopment Analysis (DEA). Charnes, Cooper, and Rhodes (1978) introduced DEA as a tool for measuring efficiency and productivity of decision making units. DEA has immediately been recognized as a modern tool for performance measurement.

  pdf5p  chauchaungayxua2 04-01-2020 10 0   Download

 • This chapter examines the activities needed to install an information system and successfully convert an organization to using it. It also discusses postimplementation activities, such as system support, system maintenance, and project assessment. Installing the system and making it available for use from a technical perspective is relatively straightforward.

  ppt28p  thuongdanguyetan15 02-01-2020 9 0   Download

 • This chapter discusses the activities needed to successfully build an information system: programming, testing and documenting the system. Programming is time consuming and costly, but except in unusual circumstances, it is the simplest for the systems analyst because it is well understood. For this reason, the system analyst focuses on testing (proving that the system works as designed) and developing documentation.

  ppt22p  thuongdanguyetan15 02-01-2020 8 0   Download

 • After completing this chapter, students will be able to: Understand the different physical architecture components; understand server-based, client-based, and client–server physical architectures; be familiar with distributed objects computing; be able to create a network model using a deployment diagram;...

  ppt24p  thuongdanguyetan15 02-01-2020 9 0   Download

 • This chapter introduces the basic principles and processes of interface design and discusses how to design the interface structure and standards, navigation design, input design, and output design. The chapter also describes the affect of the nonfunctional requirements on designing the human-computer interaction layer.

  ppt41p  thuongdanguyetan15 02-01-2020 7 0   Download

 • After completing this chapter, students will be able to: Become familiar with several object-persistence formats, be able to map problem domain objects to different object-persistence formats, be able to apply the steps of normalization to a relational database, be able to optimize a relational database for object storage and access,...

  ppt33p  thuongdanguyetan15 02-01-2020 9 0   Download

 

Đồng bộ tài khoản