intTypePromotion=1

30 Đề thi vấn đáp môn luật ngân hàng

Chia sẻ: Nguyen AAA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
227
lượt xem
28
download

30 Đề thi vấn đáp môn luật ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Trình bày nội dung quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng của NHNN Việt Nam? 2. Phân tích các đặc điểm của hợp đồng tín dụng? Đề 2 1. Trình bày các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo Luật NHNN 2010?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 30 Đề thi vấn đáp môn luật ngân hàng

  1. 30 ĐỀ THI VẤN ĐÁP MÔN LUẬT NGÂN HÀNG Đề 1 1. Trình bày nội dung quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng của NHNN Việt Nam? 2. Phân tích các đặc điểm của hợp đồng tín dụng? Đề 2 1. Trình bày các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo Luật NHNN 2010? 2. Điều kiện tham gia hợp đồng tín dụng đối với cá nhân? Đề 3 1. Khái niệm, đặc điểm của NHTM cổ phần? 2. Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng? Đề 4 1. NHTM được tổ chức dưới những hình thức/mô hình pháp lý nào? 2. So sánh hợp đồng tín dụng và hợp đồng vay tài sản trong dân sự? Đề 5
  2. 1. Trình bày khái quát mô hình tổ chức của NHNN Việt Nam theo pháp luật hiện hành? 2. Trình bày khái quát những nội dung cơ bản của hợp đồng cho thuê tài chính Đề 6 1. Khái niệm và thẩm quyền thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo Luật NHNN Việt Nam năm 2010? 2. Trong hoạt động kinh doanh, các TCTD có nghĩa vụ tuân thủ quy định về lãi suất của NHNN Việt Nam không? Tại sao? Đề 7 1. Nội dung pháp luật về phát hành tiền của NHNN Việt Nam? 2. Nêu các đặc điểm của công ty cho thuê tài chính? Đề 8 1. Trình bày điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động NHTM cổ phần theo Luật các TCTD 2010? 2. Công ty cho thuê tài chính được thực hiện những hoạt động nào? Đề 9 1. Trình bày mô hình tổ chức của TCTD là hợp tác xã?
  3. 2. Nội dung hoạt động của NHTM? Đề 10 1. Trình bày mô hình tổ chức của tổ chức tài chính vi mô? 2. Nội dung hoạt động của công ty tài chính? Đề 11 1. Các trường hợp NHNN xem xét đặt TCTD lâm vào tình trạng kiểm soát đặc biệt? 2. Sự khác nhau của NHNN Việt Nam và các Bộ khác? Đề 12 1. Nêu các trường hợp không được cấp tín dụng theo quy định của Luật các TCTD 2010? 2. Hợp đồng tín dụng không tuân thủ về hình thức là hợp đồng vô hiệu toàn bộ, đúng hay sai? Tại sao? Đề 13 1. Khái niệm và nội dung giám sát ngân hàng? 2. Theo quy định của pháp luật hiện hành, trong quan hệ bảo lãnh ngân hàng, ngân hàng chỉ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi người được bảo lãnh không
  4. thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đối với người nhận bảo lãnh, đúng hay sai? Tại sao? Đề 14 1. Phân biệt thanh tra và giám sát ngân hàng? 2. Điều kiện để TCTD cho khách hàng vay vốn? Đề 15 1. Nội dung quy định về giới hạn cấp tín dụng của TCTD theo Luật các TCTD 2010? 2. Trình bày nội dung và ý nghĩa quy định về vốn pháp định đối với TCTD? Đề 16 1. Trình bày nội dung quy định về lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của TCTD? 2. NHTM A cho CTCP B vay vốn, tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất của công ty B. Trong quá trình theo dõi việc sử dụng vốn vay, ngân hàng phát hiện công ty B lâm vào tình trạng phá sản. NHTM A có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty B không? Tại sao? Đề 17 1. Anh chị hãy làm rõ “mục tiêu tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống” trong tổ chức và hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân?
  5. 2. NHTM có thể vừa bảo lãnh, vừa cho vay đối với cùng một khách hàng không? Tại sao? Đề 18 1. Trình bày giới hạn sở hữu cổ phần đối với TCTD là công ty cổ phần? 2. TCTD và khách hàng có thể thỏa thuận áp dụng đồng thời nhiều biện pháp bảo đảm tiền vay đối với một hợp đồng tín dụng không? Tại sao? Đề 19 1. Ông Nguyễn Văn Bình hiện đang là thành viên HĐQT NHTM Bình Yên. Tuy nhiên, hiện ông bị tai nạn giao thông dẫn đến mất năng lực hành vi. Tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Hoàng Hải Hà đã triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên để miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Bình. Anh (chị) hãy giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật hiện hành? 2. NHTM là công ty TNHH một thành viên là NHTM nhà nước đúng hay sai? Tại sao? Đề 20 1. Khái niệm và các hình thức bảo lãnh ngân hàng? 2. Trình bày quy định pháp luật về hình thức của hợp đồng tín dụng? Đề 21
  6. 1. CTCP Bình Thản đề nghị NHTM X cho vay 5 tỷ VND để phục vụ nhu cầu kinh doanh, tài sản bảo đảm là 10 chiếc xe khách trị giá 10 tỷ VND. Anh (chị) hãy tư vấn cho các bên lựa chọn biện pháp bảo đảm tiền vay là không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty Bình Thản? 2. NHTM trong nước được thành lập dưới hình thức pháp lý nào? Đề 22 1. NHTM X đã ký hợp đồng tín dụng số 123/HĐTD cho DNTN Hoàng Kỳ vay 5 tỷ VND, tài sản bảo đảm là 400 bộ bàn ghế khảm trai là hàng hóa kinh doanh của doanh nghiệp trị giá 8 tỷ VND. Theo anh (chị) các bên tham gia hợp đồng tín dụng lựa chọn biện pháp bảo đảm nào là thích hợp nhất trong trường hợp này? Tại sao? 2. Nêu những nhu cầu vốn không được cho vay? Đề 23 1. Nguyễn Văn A là Tổng giám đốc NHTM X. Trong quá điều hành, với tư cách Tổng Giám đốc, A đã có nhiều quyết định gây thiệt hại lớn cho ngân hàng, nên tại ĐHĐCĐ ngày 25/12/2012, các cổ đông đã nhất trí bãi nhiễm chức vụ Tổng giám đốc của A và bổ nhiệm Hoàng Văn B thay thế. Anh (chị) hãy giải quyết vụ việc trên theo quy định của pháp luật hiện hành? 2. Nêu các đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng? Đề 24
  7. 1. Một hợp đồng cho thuê tài chính quy định: “Để bảo vệ quyền lợi cho bên cho thuê, bên cho thuê có quyền thu hồi tài sản cho thuê ở bất kỳ thời điểm nào nếu bên đi thuê không thanh toán tiền thuê đầy đủ mà không phải báo trước”. Thỏa thuận trên có vi phạm nguyên tắc “hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không thể hủy ngang” không? Tại sao? 2. Phân loại cho vay của TCTD đối với khách hàng? Đề 25 1. Trình bày các lợi ích thanh toán không dùng tiền mặt đối với nhà nước, TCTD và người sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt? 2. NHTM cổ phần X được NHNN cấp giấy phép thành lập ngày 12/11/2010. Ngày 25/05/2012 ngân hàng đã tiến hành họp đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ với sự tham gia của tất cả các cổ đông của ngân hàng. Tại ĐHĐCĐ, 100% ngân hàng thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của ngân hàng. ĐHĐCĐ ngân hàng có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng không? Tại sao? Để cho điều lệ sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thì ngân hàng phải tiến hành những thủ tục gì? Giải thích cụ thể? Đề 26 1. Nội dung và ý nghĩa pháp lý của quy định các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ của TCTD? 2. Phân tích các đặc điểm của hợp đồng tín dụng?
  8. Đề 27 1. Tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Tổng giám đốc/Giám đốc TCTD là công ty cổ phần? 2. Khái niệm, đặc điểm của hoạt động cho thuê tài chính? Đề 28 1. Tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành thành viên HĐQT độc lập TCTD là công ty cổ phần? 2. Nghĩa vụ của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật hiện hành? Đề 29 1. Các phương thức cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành? 2. CTCP Bình An đến Chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Thừa Thiên Huế đề nghị được ngân hàng bảo lãnh cho quan hệ kinh doanh giữa công ty Bình An và đối tác. Chi nhánh ngân hàng Đông Á có thể thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng cho công ty Bình An không? Tại sao? Để cho quan hệ bảo lãnh này có hiệu lực pháp luật thì cần phải có những điều kiện gì? Tại sao? Đề 30 1. NHTM X là NHTM cổ phần. Trong quá trình hoạt động, HĐQT NHTM cổ phần X đã ra Nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng bằng cách
  9. phát hành thêm một lượng cổ phần ưu đãi cổ tức chiếm 5% vốn điều lệ cho cán bộ của ngân hàng. Anh (chị) hãy bình luận về tình huống này trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành? 2. Các đặc điểm của hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của TCTD?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2