intTypePromotion=1
ADSENSE

55 cách để sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể

Chia sẻ: Tiên Trương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

84
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"55 cách để sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể" của nxb Đại học sư phạm. cuốn sách giúp bạn sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể để gây ấn tượng và đạt hiệu quả cao trong giao tiếp. mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 55 cách để sử dụng tốt ngôn ngữ cơ thể

•<br /> <br /> XủfT<br /> <br /> _ T ị s á c h ____ __<br /> <br /> m<br /> <br /> cách để<br /> S ử dụng tô t<br /> ngôn n g ữ c ơ th ẽ<br /> 55 w aỵs<br /> <br /> .-ỉ'-<br /> <br /> To Use Body<br /> Language<br /> <br /> ‘ẩ í Q<br /> <br /> I 3 | ị T nhà xuất bản<br /> VÌẨM ĐAIHOCSƯPHAM<br /> <br /> ỉít ỉ<br /> <br /> í ^<br /> U ỉ<br /> <br /> ỉ<br /> <br /> k" T ủ s á c h .<br /> <br /> XACT Người dịch: NGUYỄN THU HƯƠNG<br /> GROUP<br /> <br /> cách để<br /> Sử d ụ n g tố t<br /> n g ô n n g ữ c ơ th ể<br /> <br /> 55 ways<br /> To Use Body<br /> Language<br /> <br /> NHÀ XUẤT BÀN DẠI HỌC sư PHẠM<br /> <br /> I n ă i k s ị Bììic<br /> dànhcho<br /> <br /> Học si nh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời giới th iệ u .....................................................................................................5<br /> 1. Nhìn thẳng tự t in ..........................................................................................6<br /> 2. Luôn luôn ngồi thẳng lư n g ......................................................................... 7<br /> 3. Nụ cười của b ạ n ........................................................................................... 8<br /> 4. Nụ cười tự t i n ............................................................................................... 9<br /> 5. Tập trung chú ý ......................................................................................... 10<br /> 6. Đứng thẳng tự t i n ......................................................................................11<br /> 7. Đứng thẳng lư n g ........................................................................................12<br /> 8. Thái độ tích cự c......................................................................................... 13<br /> 9. Duy trì sự giao tiếp bằng m ắ t..................................................................14<br /> 10. Khuôn mặt vui v ẻ .................................................................................... 15<br /> 11. Không tỏ thái độ giận d ữ ....................................................................... 16<br /> 12. Hãy ân c ẩ n ...............................................................................................17<br /> 13. Nhăn tr á n .................................................................................................18<br /> 14. Lờ đi yếu tố gây sao nhãng....................................................................19<br /> 15. Thể hiện sự khuyến k h íc h ..................................................................... 20<br /> 16. Gật đầu chậm rãi......................................................................................22<br /> 17. Thái độ lạc q u a n ......................................................................................23<br /> 18. Biểu hiện khi đang nói d ố i..................................................................... 24<br /> <br /> sscáchdể<br /> sử dụi9 tỗt nsôn n9Ứcớ thể<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> 19. Trò chuyện nghiêm tú c ...........................................................................25<br /> 20. Vị trí của cánh t a y ..................................................................................26<br /> 21. Vị trí của đôi chân....................................................................................27<br /> 22. Nói chuyện tự t i n ....................................................................................28<br /> 23. Ngôn ngữ của sựbuổn c h á n ..................................................................30<br /> 24. Cử chỉ dè dặt, khép m ìn h ....................................................................... 31<br /> 25. Thái độ phòng v ệ ....................................................................................32<br /> 26. Thể hiện ưu th ế ....................................................................................... 33<br /> 27. Thể hiện sự xúc đ ộ n g ............................................................................ 34<br /> 28. Thể hiện sự đánh g iá .............................................................................. 35<br /> 29. Nhừig tín hiệu chào h ỏ i.........................................................................36<br /> 30. Thư g iã n .................................................................................................. 37<br /> 31. Vẻ tự t i n .................................................................................................. 38<br /> 32. Không tiến quá g ầ n ................................................................................ 39<br /> 33. Chú ý lắng n g h e ..................................................................................... 40<br /> 34. Phong cách nói chuyện.......................................................................... 41<br /> 35. Phép tắc ăn u ố n g ................................................................................... 42<br /> 36. Ăn mặc lịch s ự ......................................................................................... 43<br /> 37. Ngồi đúng tư th ế ..................................................................................... 44<br /> <br /> 55 cách dể<br /> sủí dụng tốt nsôn nsũi ccí thể<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> 38. Giao tiếp bằng m ắ t..................................................................................45<br /> 39. Thả lỏng v a i.............................................................................................46<br /> 40. Nghĩ kĩ trước khi n ó i................................................................................ 47<br /> 41. Gật đều lắng n g h e ..................................................................................49<br /> 43. Sự hài hước.............................................................................................50<br /> 43. Không chạm tay lên m ặ t ....................................................................... 51<br /> 44. Ngẩng cao đều......................................................................................... 52<br /> 45. Bước đi thong th ả ....................................................................................53<br /> 46. Không bổn chôn, lo lắn g ......................................................................... 54<br /> 47. Sử dụng t a y .............................................................................................55<br /> 48. Để tay thấp khi cềm đồ u ố n g ................................................................56<br /> 49. Giữ khoảng c á c h ......................................................................................57<br /> 50. Hãy lạc quan.............................................................................................58<br /> 51. Giữ thái độ tích cực.................................................................................. 59<br /> 52. Ngôn ngữ cơ thể cởi m ở .........................................................................60<br /> 53. Những dấu hiệu của sự buổn phiền.......................................................61<br /> 54. Không tự t i ...............................................................................................62<br /> 55. Cười giả tạ o ...............................................................................................63<br /> <br /> ss cách dể<br /> sử dụns tốt nsôn nsũ'ccí thể<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2