intTypePromotion=1

Bài 3 - Thuế xuất nhập khẩu - Ths Nguyễn Tiến Trung

Chia sẻ: Phi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
235
lượt xem
53
download

Bài 3 - Thuế xuất nhập khẩu - Ths Nguyễn Tiến Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ năng Trình bày được các nội dung kiến thức về thuế thuế xuất nhập khẩu. Biết rõ các phương pháp tính và nộp thuế xuất nhập khẩu. Giải được các bài toán liên quan đến các loại thuế xuất nhập khẩu. Áp dụng được các kiến thức về thuế vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm 2005 Nghị định của Chính phủ số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu Thông tư hướng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 3 - Thuế xuất nhập khẩu - Ths Nguyễn Tiến Trung

 1. 31/12/2012 Kiến thức Nắm vững được các kiến thức căn bản và nâng cao về thuế xuất nhập khẩu. BÀI 3 Hiểu được phương pháp tính và nộp thuế xuất nhập khẩu. Làm quen và giải các bài toán liên quan đến thuế xuất nhập khẩu. Giảng viên: ThS. NGUYỄN TIẾN TRUNG Lý thuyết: 5 giờ, Thực hành: 5 giờ Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Kỹ năng Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu năm 2005 Trình bày được các nội dung kiến thức về thuế Nghị định của Chính phủ số 87/2010/NĐ-CP ngày thuế xuất nhập khẩu. 13/8/2010 quy định chi tiết thi hành một số Biết rõ các phương pháp tính và nộp thuế xuất điều của Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu nhập khẩu. Thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện nghị định số Giải được các bài toán liên quan đến các loại thuế 87/2010/NĐ-CP về Luật thuế Xuất khẩu, thuế xuất nhập khẩu. Nhập khẩu. Áp dụng được các kiến thức về thuế vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp Công văn số 1632/TCHQ-KTTT ngày 30/03/1999 Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 1
 2. 31/12/2012 Thuế xuất nhập khẩu là gì? Thuế xuất nhập khẩu là một loại thuế đánh vào Thuế xuất nhập khẩu có đánh vào dịch vụ hay các loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua không? cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua Dịch vụ có đặc điểm nào khác so với hàng hóa bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa hay không? mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Hàng hóa là yếu tố vật chất > Dịch vụ là yếu tố phi vật chất. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Khu phi thuế quan VN: là khu vực nằm trên lãnh thổ thuộc chủ quyền Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, Việt nam, có ranh giới phân chia với khu vực khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: khu chế xuất, doanh nghiệp biên giới Việt Nam. chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước kinh tế khác (Việt Nam) vào khu phi thuế quan Việt Nam và từ khu phi thuế quan Việt Nam đưa vào thị Nöôùc ngoaøi Nöôùc ngoaøi Khu chế xuất trường trong nước (Việt Nam). Khoâng Nhaäp khaåu (tiêu chuẩn nước ngoài) Khoâng Xuaát khaåu Hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là Mua Nhập Baùn Xuất Khẩu Khẩu hàng hóa xuất nhập khẩu. Thị trường Việt Nam Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 2
 3. 31/12/2012 Hàng vận chuyển quá cảnh, chuyển khẩu qua cửa khẩu, Chủ hàng hóa xuất, nhập khẩu. Trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác thì tổ chức nhận biên giới Việt Nam. ủy thác chịu trách nhiệm nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập Hàng hóa từ khu phi thuế quan Việt Nam xuất khẩu ra khẩu. nước ngoài. Các đại lý làm thủ tục hải quan được đối tượng nộp thuế ủy Hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan Việt Nam này sang khu quyền nộp thuế. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phi thuế quan Việt Nam khác trong lãnh thổ Việt Nam. phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thế cho đối Hàng từ nước ngoài nhập vào khu phi thuế quan Việt Nam. tượng nộp thuế. Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. Trường hợp các tổ chức bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu cho các đối tượng phải nộp thuế. Nếu các đối tượng được bảo Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà lãnh không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thì các tổ chức bảo nöôùc khi xuaát khaåu lãnh phải nộp thuế cho Nhà nước. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là Trị giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu được xác định bằng cách áp dụng một trong 6 phương pháp sau (trừ số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất các phương pháp tạm thời chưa áp dụng): khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá - Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu. tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%) - Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu Đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì giống hệt. - Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá nhập khẩu căn cứ tính thuế là số lượng đơn vị từng mặt tương tự. hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ - Phương pháp trị giá khấu trừ. khai hải quan và mức thuế tuyệt đối quy định - Phương pháp trị giá tính toán. - Phương pháp khác. trên một đơn vị hàng hóa. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 3
 4. 31/12/2012 Nguyên tắc áp dụng các phương pháp trên là Giá tính thuế xuất khẩu: là giá bán tại cửa khẩu xuất (FOB, DAF) không bao gồm phí bảo hiểm (I) và phí vận tải (F) áp dụng tuần tự từ phương pháp thứ nhất đến Giá tính thuế nhập khẩu: là giá mua nhà nhập khẩu thực tế các phương pháp tiếp theo; chỉ xác định giá đã trả hoặc phải trả tính đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên. tính thuế bằng phương pháp tiếp theo nếu FOB= fee on board=giao hàng lên tàu không đủ điều kiện để xác định trị giá tính thuế CIF= cost, insurance and freight= tiền hàng, theo phương pháp trước. Như vậy, FOB là giá hàng hóa không bao gồm cước phí vận chuyển và phí bảo hiểm. CIF= FOB + phí bảo hiểm + cước vận tải Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 1 Haøng hoùa aùp duïng thueá suaát theo tyû leä phaàn traêm: 1. Cty A nhập khẩu 1.000 latop HP, giá trên tờ khai hải quan là 700$/cái (giá CIF), tính thuế NK phải nộp? Biết rằng thuế nhập khẩu của latop là 15%, Tỷ giá 20.000 Thuế Số lượng đơn vị Đơn giá đồng/USD nhập = từng mặt hàng x tính thuế x Thuế x Tỷ khẩu thực tế nhập khẩu (CIF, CFR) suất giá ghi trên tờ khai HQ Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 4
 5. 31/12/2012 1 Haøng hoùa aùp duïng thueá suaát theo tyû leä phaàn traêm: 2. Cty B xuất khẩu 500 sp B, giá FOB là 50$/sp, tính thuế XK phải nộp? Biết rằng thuế xuất khẩu của sp B là 20%, Tỷ giá 20.000 Thuế Số lượng đơn vị Đơn giá đồng/USD. xuất = từng mặt hàng x tính thuế x Thuế x Tỷ khẩu thực tế xuất khẩu (FOB, DAF) suất giá ghi trên tờ khai HQ Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 3. Cty B xuất khẩu 100 sp C, giá CIF là 70$/sp, tính thuế XK 2 Hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối: phải nộp? Soá löôïng ñôn vò Möùc thueá Soá thueá Biết chi phí bảo hiểm và vận chuyển chiếm 20% giá FOB, töøng maët haøng tuyeät ñoái xuaát khaåu thuế xuất khẩu của sp C là 15%, Tỷ giá 20.000 đồng/USD. = thöïc teá xuaát khaåu x quy ñònh nhaäp khaåu nhaäp khaåu ghi trong treân moät phaûi noäp tôø khai haûi quan ñôn vò haøng hoùa Hàng hóa áp dụng thuế nhập khẩu tuyệt đối: xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng thuộc nhóm 8702 và 8703. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 5
 6. 31/12/2012 MÖÙC THUEÁ NHAÄP KHAÅU TUYEÄT ÑOÁI Ñoái vôùi oâtoâ chôû ngöôøi töø 15 choã ngoài trôû xuoáng ñaõ qua söû duïng: Moâ taû maët haøng Möùc thueá (USD/chieác) Moâ taû maët haøng Möùc thueá (USD/chieác) 2. Ô tô từ 6 đến 9 chỗ ngồi(kể cả lái xe), có dung tích xi lanh: -Döôùi 1.000 cc 3.500 -Töø 2.000 cc trôû xuoáng 10.800 -Töø 1.000 cc ñeán döôùi 1.500 cc 8.000 -Treân 2.000 cc ñeán 3.000 cc 16.000 -Töø 1.500 cc ñeán 2.000 cc 12.000 -Treân 3.000 cc ñeán 4.000 cc 19.000 -Treân 2.000 cc ñeán döôùi 2.500 cc 17.000 -Treân 4.000 cc 24.000 -Töø 2.500 cc ñeán 3.000 cc 18.000 3. Ô tô từ 10 đến 15 chỗ ngồi(kể cả lái xe), có dung tích xi lanh: -Treân 3.000 cc ñeán 4.000 cc 20.000 -Töø 2.000 cc trôû xuoáng 9.500 -Treân 4.000 cc ñeán 5.000 cc 26.400 -Treân 2.000 cc ñeán 3.000 cc 13.000 -Treân 5.000 cc 30.000 -Treân 3.000 cc 17.000 Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Cty B nhập khẩu 10 chiếc xe toyota 4 chổ ngồi đã qua sử dụng, Trường hợp hàng hoá nhập khẩu có bao gồm hàng bảo hành theo hợp công suất 1.600cc, giá 30.000 USD/chiếc, tính thuế nhập khẩu đồng (kể cả trường hợp hàng hoá gửi sau) nhưng trong hợp đồng công ty B phải nộp, biết rằng tỷ giá USD là 22.000 đồng? không tính thanh toán riêng đối với hàng bảo hành thì giá tính thuế trên hợp đồng là giá bao gồm cả hàng bảo hành. VD: Công ty XYZ nhập khẩu một máy in 4 màu trị giá 30.000 USD, công ty xuất khẩu có tặng kèm 4 thiết bị đi kèm theo máy để thay thế, bảo hành, trị giá 1.000USD. Trong hợp đồng chỉ có giá máy mà không ghi thêm 4 thiết bị này. Giá tính thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Tính thuế nhập khẩu công ty XYZ phải nộp? Biết rằng thuế nhập khẩu máy in 4 màu là 20%, tỷ giá USD/VNĐ là 22.000 đồng. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 6
 7. 31/12/2012 - Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đưa ra nước ngoài để - Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải đi thuê: giá sửa chữa: giá tính thuế khi nhập khẩu trở lại Việt Nam là chi phí sửa tính thuế là giá thuê thực phải trả theo hợp đồng đã ký với nước chữa theo hợp đồng đã ký với nước ngoài phù hợp với các chứng từ ngoài phù hợp với các chứng từ hợp pháp, hợp lệ có liên quan hợp pháp, hợp lệ có liên quan đến việc sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. đến việc đi thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. VD: Ngày 1/1/2011, Công ty XYZ gửi một máy in 4 màu trị giá VD: Công ty XYZ thuê một máy in 4 màu trị giá 30.000 USD 30.000 USD ra nước ngoài để sửa chữa, ngày 25/2/2011 công ty từ 1 công ty nước ngoài trong vòng 5 năm, giá thuê là nhập máy trên về lại, chi phí phí sửa chữa là 7.000usd, phí vận 15.000USD/năm. chuyển là 2.000usd. Giá tính thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Giá tính thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Tính thuế nhập khẩu công ty XYZ phải nộp? Tính thuế nhập khẩu công ty XYZ phải nộp? Biết rằng thuế nhập khẩu máy in 4 màu là 20%, tỷ giá USD/VNĐ Biết rằng thuế nhập khẩu máy in 4 màu là 20%, tỷ giá là 22.000 đồng. USD/VNĐ là 22.000 đồng. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Lưu ý: Giá thuê thực phải trả hoặc chi phí sửa chữa thực phải Lưu ý: Trường hợp hàng hoá nhập khẩu được các doanh nghiệp trả nêu trên nếu chưa bao gồm chi phí vận tải và phí bảo hiểm hoạt động tại Việt Nam cung cấp dịch vụ bảo hiểm và vận tải quốc tế thì phải cộng chi phí vận tải và phí bảo hiểm quốc tế để hàng hoá thì giá tính thuế nhập khẩu không bao gồm khoản xác định giá tính thuế nhập khẩu. thuế giá trị gia tăng đối với phí bảo hiểm và chi phí vận tải VD: Công ty XYZ thuê một máy in 4 màu trị giá 30.000 USD VD: Công ty XYZ thuê một máy in 4 màu trị giá 30.000 USD từ 1 công ty nước ngoài trong vòng 5 năm, giá thuê là từ 1 công ty nước ngoài trong vòng 5 năm, giá thuê là 15.000USD/năm, chi phí vận chuyển và bảo hiểm là 15.000USD/năm, chi phí vận chuyển và bảo hiểm do công ty 1.200USD. trong nước cung cấp là 1.100USD đã bao gồm thuế VAT 10%. Giá tính thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Giá tính thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Tính thuế nhập khẩu công ty XYZ phải nộp? Tính thuế nhập khẩu công ty XYZ phải nộp? Biết rằng thuế nhập khẩu máy in 4 màu là 20%, tỷ giá Biết rằng thuế nhập khẩu máy in 4 màu là 20%, tỷ giá USD/VNĐ là 22.000 đồng. USD/VNĐ là 22.000 đồng. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 7
 8. 31/12/2012 - Đối với hàng nhập khẩu thuộc đối tượng đuợc miễn thuế, tạm miễn thuế đã đưa vào sử dụng tại Việt Nam nhưng sau đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng hoặc thay đổi mục đích được miễn thuế, tạm miễn thuế trước đây phải nộp thuế nhập khẩu: Giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hoá tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam (tính từ thời điểm nhập khẩu đến thời điểm tính thuế) và được xác định cụ thể như sau: Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung VD: Công ty XYZ nhập khẩu một máy in 4 màu trị giá 30.000 USD về để triển lãm 10 ngày, (thuộc diện tạm nhập tái xuất, không phải nộp thuế), sau triển lãm công ty XYZ mua luôn máy in và được giảm giá 10%. Giá tính thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Tính thuế nhập khẩu công ty XYZ phải nộp? Biết rằng thuế nhập khẩu máy in 4 màu là 20%, tỷ giá USD/VNĐ là 22.000 đồng. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 8
 9. 31/12/2012 VD: Công ty XYZ nhập khẩu một máy in 4 Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp màu trị giá 30.000 USD, đã qua sử dụng, về để sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 1. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để triển lãm 10 ngày, (thuộc diện tạm nhập tái tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; xuất, không phải nộp thuế), sau triển lãm công Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất ty XYZ mua luôn máy in và được giảm giá hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định. 10%. Hết thời hạn hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc Giá tính thuế nhập khẩu là bao nhiêu? kết thúc công việc theo quy định của pháp luật thì hàng hóa Tính thuế nhập khẩu công ty XYZ phải nộp? tạm xuất phải được tái nhập khẩu trở lại Việt Nam, hàng hóa Biết rằng thuế nhập khẩu máy in 4 màu là 20%, tỷ giá tạm nhập khẩu phải tái xuất khẩu ra nước ngoài. USD/VNĐ là 22.000 đồng. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung VD: Ngày 20/10/2011, công ty XYZ nhập khẩu một VD: Ngày 20/10/2011, công ty XYZ nhập khẩu một máy in 4 màu trị giá 30.000 USD về để triển lãm 10 máy in 4 màu trị giá 30.000 USD về để triển lãm 10 ngày, (thuộc diện tạm nhập tái xuất 15 ngày), sau triển ngày, (thuộc diện tạm nhập tái xuất 15 ngày), sau triển lãm, đến ngày 30/10/2011 công ty XYZ xuất khẩu trả lãm, đến ngày 5/11/2011 công ty XYZ xuất khẩu trả lại máy in cho công ty nước ngoài. lại máy in cho công ty nước ngoài. Giá tính thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Giá tính thuế nhập khẩu là bao nhiêu? Tính thuế nhập khẩu công ty XYZ phải nộp? Tính thuế nhập khẩu công ty XYZ phải nộp? Biết rằng thuế nhập khẩu máy in 4 màu là 20%, Biết rằng thuế nhập khẩu máy in 4 màu là 20%, thuế xuất khẩu máy in 4 màu là 25%, tỷ giá thuế xuất khẩu máy in 4 màu là 25%, tỷ giá USD/VNĐ là 22.000 đồng. USD/VNĐ là 22.000 đồng. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 9
 10. 31/12/2012 3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá Ví dụ: Công ty XYZ nhập khẩu 10.000m2 da cừu, nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ giá CIF là 25.000đ/m2 về để gia công giày xuất ngoại giao tại Việt Nam. khẩu. Công ty đã dùng toàn bộ 10.000m2 da cừu 4. Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước để sản xuất 150.000 đôi giày theo hợp đồng gia ngoài được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm cả hàng công xuất khẩu cho công ty adidas , giá bán 1 đôi hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được giày theo giá FOB là 200.000 đồng. phép tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định của pháp Biết thuế nhập khẩu da cừu là 10%, thuế xuất luật sau khi thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công) khẩu giày dép là 20%. và khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được Tính số thuế xuất khẩu và nhập khẩu công ty phải miễn thuế xuất khẩu. nộp. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Ví dụ: Công ty XYZ nhập khẩu 10.000m2 da cừu, giá Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho CIF là 25.000đ/m2 về để gia công giày xuất khẩu . Công phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập ty đã dùng toàn bộ 10.000m2 da cừu để sản xuất khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá 150.000 đôi giày, công ty XYZ đã giao 100.000 đôi giày của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo theo hợp đồng gia công xuất khẩu cho công ty adidas, hợp đồng. số còn lại bán trong thị trường Việt Nam, giá bán 1 đôi 5. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn giày theo giá FOB là 200.000 đồng. hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; Biết thuế nhập khẩu da cừu là 10%, thuế xuất khẩu giày hàng hóa là bưu phẩm, bưu kiện thuộc dịch vụ chuyển dép là 20%. phát nhanh có trị giá tính thuế tối thiểu theo quy định Tính số thuế xuất khẩu và nhập khẩu công ty phải nộp. của Thủ tướng Chính phủ. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 10
 11. 31/12/2012 6. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 7. Giống cây trồng, vật nuôi được phép nhập khẩu để 87/2010 hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm: a. Thiết bị, máy móc; lâm nghiệp, ngư nghiệp. b. Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ 8. Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập ngồi trở lên và phương tiện thủy; c. Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm khẩu quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này được để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, định tại điểm a và điểm b khoản này; d. Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, thay thế công nghệ, đổi mới công nghệ. máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này; đ. Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 9. Miễn thuế lần đầu đối với hàng hóa là trang thiết bị nhập 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, khẩu theo danh mục quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo bao gồm: a. Thiết bị, máy móc; phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt Nghị định 87/2010 để tạo tài sản cố định của dự án được ưu đãi động dầu khí; phương tiện vận chuyển để đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy; kể cả linh kiện, chi tiết, bộ phận triển chính thức (ODA) đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ rời, phụ tùng gá lắp, thay thế, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ dùng, phương tiện vận chuyển để đưa đón công nhân nêu trên; b. Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước chưa sản xuất sở khám, chữa bệnh, đào tạo, văn hóa, tài chính, ngân hàng, bảo được; hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. c. Trang thiết bị y tế và thuốc cấp cứu sử dụng trên các dàn khoan và công Các dự án có hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế lần đầu quy trình nổi được Bộ Y tế xác nhận; định tại khoản này thì không được miễn thuế theo quy định tại d. Trang thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động dầu khí; các khoản khác Điều này. đ. Hàng hóa tạm nhập, tái xuất khác phục vụ cho hoạt động dầu khí. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 11
 12. 31/12/2012 11. Đối với cơ sở đóng tàu được miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm 14. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất tàu biển xuất khẩu và miễn thuế nhập khẩu đối với các loại máy móc, trang thiết bị để tạo tài sản cố định; phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền được nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc công nghệ để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục biệt khuyến khích đầu tư hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được. 12. Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho - xã hội đặc biệt khó khăn, được miễn thuế nhập khẩu hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được. trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất. 13. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp Trừ các dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ. khô tóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 15. Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại 16. Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ xe ô tô khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh dưới 24 chỗ ngồi và xe ô tô thiết kế vừa chở người, kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị vừa chở hàng tương đương với xe ô tô dưới 24 chỗ trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu; ngồi) do Nhà thầu nước ngoài nhập khẩu theo phương Trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập thức tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án ODA tại khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập và trong nước chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất. nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng 17. Hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế hóa đó. theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 12
 13. 31/12/2012 Hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong các trường hợp sau đây: Công ty A nhập 100 lít rượu 450 theo giá FOB là 1. Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, 100.000 đồng; I bằng 10% giá FOB, phí vận chuyển lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan, toàn bộ lô hàng là 1tr đồng. Công ty dùng toàn bộ số được tái xuất ra nước ngoài. rượu này để sản xuất 200 chai rượu 300, Công ty xuất 2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu. khẩu 150 chai ra nước ngoài và bán trong nước 50 chai, 3. Hàng hóa đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế giá bán theo giá FOB là 300.000 đồng/chai. Công ty xuất khẩu hoặc nhập khẩu ít hơn. phải nộp thuế XNK như thế nào? 4. Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu hoặc xuất vào Biết rằng thuế suất nhập khẩu rượu 450 là 45%, thuế khu phi thuế quan nếu đã nộp thuế nhập khẩu thì được hoàn thuế suất xuất khẩu rượu 300 là 25%. Tỷ giá USD/VNĐ là tương ứng với tỷ lệ sản phẩm thực tế xuất khẩu và không phải nộp 22.000đồng. Tính số thuế xuất khẩu, nhập khẩu mà thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là công ty phải nộp? được chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 5. Hàng hóa đã nộp thuế nhập khẩu sau đó xuất khẩu trong các trường VD: Ngày 20/10/2011, công ty XYZ nhập khẩu một hợp sau: máy in 4 màu trị giá 30.000 USD về để triển lãm 10 a. Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam; ngày, (thuộc diện tạm nhập tái xuất 15 ngày), sau triển b. Hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng lãm, đến ngày 5/11/2011 công ty XYZ xuất khẩu trả nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các lại máy in cho công ty nước ngoài. phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định của Chính phủ. Công ty XYZ có được miễn thuế XNK không? 6. Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hóa tạm xuất Tính thuế xuất, nhập khẩu công ty XYZ phải nộp? khẩu để tái nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu ủy thác cho phía nước Biết rằng thuế nhập khẩu máy in 4 màu là 20%, ngoài sau đó tái xuất đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, bao gồm thuế xuất khẩu máy in 4 màu là 25%, tỷ giá cả trường hợp hàng hóa nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này). USD/VNĐ là 22.000 đồng. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 13
 14. 31/12/2012 7. Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại 9. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của Việt Nam thì được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (trừ không phải nộp thuế nhập khẩu. trường hợp đi thuê) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công 8. Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc xuất vào hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc khu phi thuế quan thì được hoàn lại thuế nhập khẩu. Số xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Bài tập 1 10. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua đường dịch vụ bưu Cty kinh doanh XNK trong kỳ tính thuế có tài liệu sau chính, chuyển phát nhanh quốc tế mà doanh nghiệp kinh Trực tiếp XK lô hàng A gồm 5.000 sp, theo hợp đồng giá FOB là 3USD/sp, tỷ giá 17.150 đ/USD doanh dịch vụ này đã nộp thuế thay cho chủ hàng nhưng Nhận Nhập khẩu ủy thác lô hàng B tổng trị giá mua theo giá CIF 30.000 USD, Tỷ giá tính thuế 17.200 đ/USD không giao được hàng hóa cho người nhận phải tái xuất, Nhập khẩu 2.000 sp C, giá hợp đồng FOB là 8USD/sp, phí Vận chuyển và bảo hiểm quốc tế là 0,5USD/sp, Tỷ giá là 17.200 đ/USD tái nhập hoặc trường hợp hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy Trực tiếp XK 8.000 sp D, giá CIF là 5 USD/sp, phí VC và BH quốc tế là 5.000 đ/sp, tỷ giá là 17.300 đ/USD theo quy định của pháp luật thì được hoàn lại số tiền thuế Nhập khẩu NVL E để gia công cho phía nước ngòai theo hợp đồng gia công đã được ký kết, Trị giá lô hàng giá CIF quy đổi là 300.000.000 đồng đã nộp. Biết rằng: 11. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, Thuế suất thuế XK hàng A là 2%, hàng D là 1% Thuế NK hàng B, E là 10%, hàng C là 20% thuế nhập khẩu nhưng sau đó được miễn thuế, giảm thuế Gía tính thuế NK là giá CIF. Trị giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất. theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Yêu cầu : Tính thuế XK, NK Cty phải nộp. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 14
 15. 31/12/2012 Bài tập 2: 2) Cty ký hợp đồng nhận gia công cho nước ngòai, theo hợp Công ty XNK X trong kỳ có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: đồng đã ký, Cty Nhập khẩu 50.000 kg nguyên vật liệu theo giá 1) Nhập khẩu 3 lô hàng (A, B và C) từ Nhật, cả 3 lô hàng đều CIF quy đổi 20.000 đ/kg. Theo định mức được giao Cty phải mua theo điều kiện FOB. Tổng chi phí vận chuyển cho 3 lô hòan thành 5.000 thành phẩm từ NVL nói trên. Tuy nhiên khi Cty giao hàng thì có 1.000 thành phẩm không đạt tiêu chuẩn hàng từ cảng nước Nhật đến cảng Việt Nam là 6.000USD chất lượng nên phía nước ngòai trả lại Cty tiêu dùng nội địa. -Lô hàng A có tổng trị giá là 15.000USD, được mua BH với Biết rằng: giá 2% giá FOB Thuế suất thuế NK mặt hàng A là 10%, hàng B là 15%. Hàng -Lô hàng B gồm 10.000sp, đơn giá 4USD/sp, được mua BH C là 20%, tỷ giá tính thuế là 16.500đ/USD với giá 1,5% giá FOB. Thuế suất thuế NK nguyên vật liệu là 10%, thuế suất thuế XK - Lô hàng C gồm 1.500 sp, đơn giá 90USD/sp, mua BH với thành phẩm là 2%, Trị giá tính thuế nhập khẩu là giá CIF. giá 1% giá FOB Yêu cầu: Tính thuế XK, NK Cty XNK X phải nộp trong kỳ. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Bài tập 3 BÀI 4. Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau: Cty kinh doanh XNK J trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm: Nhập khẩu 12.000 sp N giá CIF quy đổi 50.000 đ/sp. Theo biên bản giám định 1) Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp. 2) Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình cơ quan chức năng có 2.000 sp bị hỏng hòan tòan do thiên tai trong quá trình trên giá trị lô hàng là 4%. vận chuyển. 3) Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một cty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng nhập Nhập khẩu 3.000 sp M giá CIF là 3 USD/sp. Qua kiểm tra Hải quan xác định theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định là 60 tỷ đồng. Tỷ thiếu 300 sp. lệ hoa hồng là 5% giá bán. Xuất khẩu 200 tấn sp P, giá xuất bán tại kho Cty là 4.000.000 đ/tấn, phí vận 4) Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngoài. Công việc hoàn thành 100% chuyển từ kho Cty đến Cảng là 200.000 đ/tấn. và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công 4 tỷ đồng. Biết rằng: 5) Xuất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm và vận Thuế NK sp N là 10%, M là 15% chuyển quốc tế được tính bằng 2% FOB. Thuế XK sp P là 2% 6) Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp. - Thuế xuất thuế GTGT các mặt hàng là 10% Trị giá tính thuế NK là giá CIF. Tỷ giá là 17.200 đ/USD. Trị giá tính thuế nhập - Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 4%. khẩu được xác định theo phương pháp thứ nhất. Yêu cầu: tính thuế giá trị gia tăng, Thuế xuất khẩu. Yêu cầu : Tính thuế XK, NK Cty J phải nộp trong kỳ. Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung Giảng viên: ThS. Nguyễn Tiến Trung 15
 16. 31/12/2012 LEANING BY DOING 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2