BÀI 3: WORLD WIDE WEB

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
241
lượt xem
113
download

BÀI 3: WORLD WIDE WEB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là một dịch vụ truy cập thông tin toàn cầu. Cho phép khai thác và sử dụng tài nguyên mạng Internet. Nội dung: Giới thiệu WORLD WIDE WEB; Cài đặt và cấu hình trình duyệt Web; Sử dụng trình duyệt Web; Sao lưu nội dung trang Web; Xử lý một số sự cố thông dụng; Câu hỏi bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 3: WORLD WIDE WEB

 1. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MÔN HỌC: INTERNET Bài 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET Bài 2: PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET Bài 3: WORLD WIDE WEB Bài 4: TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET Bài 5: THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL Bài 6: DỊCH VỤ HỘI THOẠI Bài 7: NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn BÀI 3: WORLD WIDE WEB Là một dịch vụ truy cập thông tin toàn cầu. Cho phép khai thác và sử dụng tài nguyên mạng Internet Giới thiệu WORLD WIDE WEB Cài đặt và cấu hình trình duyệt Web Sử dụng trình duyệt Web Sao lưu nội dung trang Web Xử lý một số sự cố thông dụng Câu hỏi bài tập 1
 2. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn MỤC TIÊU BÀI HỌC Hiểu được mô hình hoạt động của Web Cài đặt, cấu hình và nâng cấp các trình duyệt Web thông dụng Sử dụng thành thọa trình duyệt Web MS IE, Mozilla Firefox và kỹ thuật truy cập Web Sử dụng các phần mềm tải file Sao lưu và in trang Web Xử lý một số lỗi trình duyệt thông dụng TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu World Wide Web Dịch vụ mạng thông tin toàn cầu Khái niệm về World Wide Web World Wide Web hay còn gọi là Web Một dịch vụ chạy trên Internet Thông tin được lưu trữ dưới dạng siêu văn bản (Hypertext). Truy cập bằng giao thức HTTP, thông qua một trình duyệt Web (Web Browser) 2
 3. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu World Wide Web Dịch vụ mạng thông tin toàn cầu Các thuật ngữ Webpage: còn gọi là trang web Website: tập hợp các trang web liên quan Homepage: trang chủ, trang giới thiệu Web Server: máy chủ phục vụ Web Web Client: máy trạm sử dụng dịch vụ Web TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu World Wide Web Dịch vụ mạng thông tin toàn cầu Mô hình hoạt động Web Server: ứng dụng được cài trên máy chủ. Tiếp nhận các yêu cầu dạng HTTP Web Client: ứng dụng cài trên máy trạm. Web Browser Giao thức: Http URL: địa chỉ website Cổng giao tiếp: 80 3
 4. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu World Wide Web Dịch vụ mạng thông tin toàn cầu Trình duyệt web thông dụng MS IE:  Hãng phát triển: Microsoft  Phiên bản mới nhất: 7.0.5730.3  Hệ điều hành: Windows, Mac OS… Mozilla Firefox:  Hãng phát triển: Mozilla  Phiên bản mới nhất: 3.1 Beta 1  Hệ điều hành: Windows, Mac OS, Linux TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Giới thiệu World Wide Web Dịch vụ mạng thông tin toàn cầu Trình duyệt web thông dụng Google Chrome:  Hãng phát triển: Google  Phiên bản mới nhất: 1.0.154.43  Hệ điều hành: Windows, Mac OS, Linux Opera:  Hãng phát triển: Opera Software  Phiên bản mới nhất: 10.0 Apha 1, Mini4.1  Hệ điều hành: Windows, Linux, Mac OS 4
 5. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cài đặt Internet Explorer: là một thành phần trong HĐH Windows  Bước 1: Start -> Control Panel  Bước 2: trong cửa sổ Control Panel, chọn Add Remove Programs TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cài đặt Internet Explorer: là một thành phần trong HĐH Windows  Bước 2: trong cửa sổ Control Panel, chọn Add Remove Programs 5
 6. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cài đặt Internet Explorer: là một thành phần trong HĐH Windows  Bước 3: tại cửa sổ Add or Remove Programs -> Add/Remove Windows Components TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cài đặt Internet Explorer: là một thành phần trong HĐH Windows  Bước 4: tại cửa sổ Windows Components, đánh dấu check () vào mục Internet Explorer. Click Next 6
 7. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cài đặt Internet Explorer: là một thành phần trong HĐH Windows  Bước 5: Windows sẽ tiến hành copy file và cài đặt. Sau đó cửa sổ thông báo hoàn tất tiến trình cài đặt xuất hiện -> Click Finish để kết thúc. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cài đặt Mozilla Firefox:  Bước 1: chuẩn bị phần mềm cài đặt Mozilla Firefox.  Bước 2: Double Click lên file setup.exe. Xuất hiện thông báo -> click Run 7
 8. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cài đặt Mozilla Firefox:  Bước 3: cửa sổ Welcome xuất hiện -> click Next TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cài đặt Mozilla Firefox:  Bước 4: tại cửa sổ Licence Agrements -> đánh dấu check () vào mục “ I accept the terms in the Licence Agrement” -> click Next 8
 9. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cài đặt Mozilla Firefox:  Bước 5: tại cửa sổ Setup Type -> chọn Standard -> Click Next. Lưu ý: nếu muốn sử dụng Firefox làm trình duyệt mặc định , đánh dấu check () vào ô “Use Firefox as my default web browser” TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cài đặt Mozilla Firefox:  Bước 6: tại cửa sổ Summary -> chọn thư mục lưu trữ file cài đặt (mặc định là C:\Program Files) -> click Install  Bước 7: cửa sổ thông báo quá trình cài hoàn tất xuất hiện -> click Finish để kết thúc tiến trình. 9
 10. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cấu hình Import/Export Favorites:  Lưu trữ: Menu Bar -> Favorites -> Add to Favortites. Sau đó chọn vị trí lưu và nhập tên của trang web (hoặc để mặc định). Nếu muốn tạo thêm thư mục riêng, chọn New Folder TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cấu hình Import/Export Favorites:  Tổ chức: Menu Bar -> Favorites -> Organnize Favorites. New Folder: tạo thư mục mới Move: di chuyển thư mục chọn Rename: đổi tên thư mục Delete: xóa thư mục  Import/Export: 10
 11. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Cấu hình Thiết lập Internet Options:  Home page: trang chủ mặc định  Browsing History: xóa thông tin được lưu trữ trong trong vùng lưu trữ tạm (Cache), cookies, cấu hình cho vùng lưu trữ tạm  Appearance: thay đổi ngôn ngữ, font chữ, màu sắc hiển thị trên trang web TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Nâng cấp trình duyệt Web MS Internet Explorer:  Tải phiên bản trình duyệt mới về máy (đúng phiên bản HĐH)  Cài đặt: tiến trình cài đặt sẽ tự động nâng cấp trình duyệt. Khởi động lại để hoàn tất. Mozilla Firefox: 11
 12. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Cài đặt và cấu hình trình duyệt WEB Cài đặt và thiết lập tùy chọn cho trình duyệt web Nâng cấp trình duyệt Web MS Internet Explorer:  Tải phiên bản trình duyệt mới về máy (đúng phiên bản HĐH)  Cài đặt: tiến trình cài đặt sẽ tự động nâng cấp trình duyệt. Khởi động lại để hoàn tất. Mozilla Firefox: Tải phiên bản trình duyệt mới và tiến hành cài đặt TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sử dụng trình duyệt WEB Truy cập website, tìm kiếm thông tin và trao đổi thông tin trên những trình duyệt khác nhau Kỹ thuật truy cập Web Khởi động:  Start -> Programs -> Internet Explorer  Click vào Icon trên Task Bar  Double click Icon trên Desktop Gõ tên Website vào khung Address Click trái chuột vào Hyperlink -> Open in New Window 12
 13. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sử dụng trình duyệt WEB Truy cập website, tìm kiếm thông tin và trao đổi thông tin trên những trình duyệt khác nhau TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sử dụng trình duyệt WEB Truy cập website, tìm kiếm thông tin và trao đổi thông tin trên những trình duyệt khác nhau Các thao tác trên thanh Menu và Toolbar Back (): trở lại trang vừa truy xuất trước đó. Forward (->): chuyển đến trang truy xuất trước đó (sau khi dùng Back). Stop (X): Dừng việc tải trang web. Refresh (): lấy nội dung mới nhất của trang web về. Home: Quay trở về trang chủ mặc định 13
 14. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sao lưu nội dung trang WEB Chọn lọc những thông tin hữu ích và lưu giữ lại những thông tin đó. Văn bản, hình ảnh, file, trang Web Lưu một trang hoặc một hình mà không cần phải mở Lưu toàn bộ trang web Copy thông tin từ một trang vào một tài liệu Tạo Shortcut trên Desktop cho trang web hiện tại Gởi một trang web trong E-mail Lưu hình trên trang web Sử dụng hình trên web làm hình nền TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sao lưu nội dung trang WEB Chọn lọc những thông tin hữu ích và lưu giữ lại những thông tin đó. In nội dung trang Web In một phần trang web  Menu File -> Print (Ctrl + P)  Chọn loại máy in. Tại nhãn Page Range -> Selection.  Chọn số lượng bản muốn in. In toàn bộ trang web 14
 15. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Sao lưu nội dung trang WEB Chọn lọc những thông tin hữu ích và lưu giữ lại những thông tin đó. Các phần mềm tải file Flashget Reget Internet Dowload Manager TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Xử lý một số sự cố thông dụng Nhập sai URL Lỗi trình duyệt, thiếu Add - in ActiveX Control Flash player Javascript Cài mới trình duyệt 15
 16. 7/30/2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn Câu hỏi bài tập Chủ đề thảo luận Mô hình hoạt động Web  Web server, Web client, protocol, port  Vẽ mô hình hoạt động Trình duyệt web  Ưu và nhược điểm của MS IE và Mozilla Firefox  Giới thiệu các trình duyệt và trình tải file mới Bài tập thực hành TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn http://ispace.edu.vn 16

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản