Bài 9: Amin

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
238
lượt xem
75
download

Bài 9: Amin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Amin có tính bazơ giống NH3 (vì còn cặp electron chưa tham gia liên kết) + Amin có tính chất hóa học của gốc hidrocacbon Trong phân tử amin nguyên tử nitơ vẫn còn cặp electron chưa tham gia liên kết nên có tính bazơ giống NH3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 9: Amin

 1. SỞ DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂKLĂK TRƯỜNG: THPT TRẦN QUANG KHẢI • Bộ môn: hóa học • Bài dự thi: Bài 9: Amin ( tiết 14) Gv: Lê Thị Thủy
 2. AM I N N I COT I N PROT E I N CH3 TR I ME T Y L AM I N N H3C CH3 AN I L I N
 3. Bài 9: AMIN (TT) • I . Khái niệm, phân loại và danh pháp. • II. Tính chất vật lí. • III. Cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.
 4. 1. Cấu tạo phân tử R1 H N R3 H H R2 AMIN AMIN BẬC 1 3 2 ANILIN
 5. Kết luận + Amin có tính bazơ giống NH3 (vì còn cặp electron chưa tham gia liên kết) + Amin có tính chất hóa học của gốc hidrocacbon
 6. 2. Tính chất hóa học • a. Tính bazơ • b. Anilin Phản ứng thế nhân thơm của
 7. a.Tính bazơ TN1: Nhận biết bằng quỳ tím • Trong phân tử amin nguyên tử nitơ vẫn còn cặp electron chưa tham gia liên kết nên có tính bazơ giống NH3. • Metylamin và một số amin khác khi tan  trong nước phản ứng với nước tương tự như NH3 ( qùy tím chuyển thành màu xanh) • Anilin và một số amin thơm khác có phản ứng với nước rất kém.( quỳ tím không bị chuyển màu)
 8. TN2: Chứng minh tính bazơ của anilin • Anilin phản ứng với nước rất kém. • Anilin tan trong axit HCl chứng minh anilin là một bazo NH2 NH3Cl + HCl →
 9. So sánh tính bazơ của các chất giải thích tại sao?
 10. Kết luận: • Các amin tan nhiều trong nước như metyl amin, etylamin … có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein vì có lực bazơ mạnh hơn NH3 nhờ ảnh hưởng của nhóm ankyl. • Anilin có tính bazơ nhưng không làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng phenolphtalein vì lực bazơ yếu hơn NH3 do ảnh hưởng của gốc phenyl.
 11. b. Phản ứng thế nhân thơm của anilin. NH2 NH 2 Br Br H H + Br2 → + 3HBr Br H Kết tủa trắng Do ảnh hưởng của nhóm NH2 nên 3  nguyên tử hiđro ở vị trí ortho và para dễ bị thay thể bởi 3 nguyển tử brom.
 12. CH3NH2 + H2O → CH3NH3++OH- NH3 + H2O → NH4+ + OH- CH3NH2 NH3 C6H5NH2
 13. C6H5NH2 C6H5NH2 C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl HCl H2O
 14. dd Br2 dd C6H5NH2 NH2 NH2 H H Br Br + Br2 → + 3HBr Br H 14
 15. Kiểm tra 5 phút ( Phát phiếu học tập) Câu 1: Amin có tính bazơ do: a. Amin còn dư cặp electron chưa tham gia liên kết. b. Amin được tạo thành do sự thay thế các nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bởi các gốc hiđrocabon. c.Amin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh. d. Amin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh và phenolphtalein chuyển thành màu hồng. Câu 2: Sắp xếp các amin theo thứ tự tính bazơ tăng dần: a. (CH3)2NH < (CH3)3N < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 . b. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH < (CH3)3N . c. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2< (CH3)3N< (CH3)2NH. d. CH3NH2 < (CH3)2NH < (CH3)3N
Đồng bộ tài khoản