intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giàng 6 bài lí luận chính trị - Chuyên đề 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:91

73
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giàng 6 bài lí luận chính trị - Chuyên đề 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam

 1. TRUNG ƯƠNG ĐTN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN THANH THIẾU NIÊN VIỆT NAM SÁU BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Th.s. Bùi Văn Tuyển Giảng viên, Báo cáo viên Trung ương Đoàn Email: buituyencn27@gmail.com SĐT: 0976.226.944 TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2016
 2. Chuyên đề 2 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM –  NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO  NHÂN DÂN GIÀNH NHỮNG THẮNG  LỢI VĨ ĐẠI
 3.  NỘI DUNG CHÍNH I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chấm dứt sự khủng  hoảng về đường lối giải phóng dân tộc và phát triển đất  nước Việt Nam II. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các  giai đoạn cách mạng III. Đường lối đúng đắn của Đảng ­ nhân tố hàng đầu  quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam IV. Những bài học kinh nghiệm lớn của Đảng trong quá  trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam
 4. I. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chấm dứt sự khủng  hoảng về đường lối giải phóng dân tộc và phát triển đất  nước Việt Nam
 5. 1. Sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân  tộc và phát triển đất nước đầu thế kỷ XX Một góc Việt Nam đầu thế kỷ 20 -
 6. 1. Sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân  tộc và phát triển đất nước đầu thế kỷ XX Vì sao đầu thế kỷ XX Việt  Nam bị rơi vào khủng  hoảng về đường lối giải  phóng dân tộc và phát triển  đất nước?
 7. 1. Sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc  và phát triển đất nước đầu thế kỷ XX Sự thống trị toàn diện của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu  thế kỷ XX: về chính trị, kinh tế,văn hóa. Thực dân Pháp khai thác mỏ ở Hòn Gai (Quảng Ninh) Nhà tù Hỏa Lò – nơi giam giữ nhiều người Việt Nam yêu nước
 8. 1. Sự khủng hoảng về đường lối giải phóng dân  tộc và phát triển đất nước đầu thế kỷ XX ­ Xã hội Việt Nam biến đổi sâu sắc: Từ một xã hội phong kiến độc lập đã trở thành một xã hội  thuộc địa nửa phong kiến Nông dânViệt Nam bị bần cùng hóa, kéo cày thay trâu Đoạn giữa đoàn ngự đạo tại cuộc du xuân thời phong kiến độc lập
 9. * Các phong trào yêu nước lần lượt thất bại, VN rơi  vào khủng hoảng bế tắc về đường lối cứu nước:  Các phong trào theo khuynh hướng phong kiến:  + Phong trào Cần Vương (1885– 1896): Hàm Nghi (1870 – 1943) Tôn Thất Thuyết (1835 – 1913)
 10. + Phong trào nông dân Yên Thế (1884 – 1913) Hoàng Hoa Thám (1851 – 1913) Phía trong thành lũy của căn cứ Yên Thế Quân Pháp ở Yên Thế Nghĩa quân bị bắt 
 11. Phong trào yêu nước theo Khuynh hướng  tư sản: +  Phan  Bội  Châu  lập  Hội  Duy  tân  (1904),  tổ  chức  phong  trào  Đông  Du  (1906  –  1908),  lập  Việt  Nam  Quang phục hội (1912) Phan Bội Châu +  Phan  Chu  Trinh  với  phong  trào  Duy tân (1906 – 1908) Phan Chu Trinh
 12. Phong trào yêu nước theo Khuynh hướng  tư sản: +  Đông kinh nghĩa thục (1907) Trụ  sở  của  Đông  kinh  Nghĩa  thục  ở  phố  Hàng  Phố Hàng Đào năm 1926 Đào
 13. Phong trào dân chủ tư sản sau chiến  tranh thế giới thứ nhất 1919 ­1923: phong trào quốc  gia cải lương. Đảng Lập  hiến (1923) 1925 – 1926: phong trào dân  chủ công khai, Việt Nam  nghĩa hòa đoàn, Phục Việt  “Ông vua đường thủy”  Phạm Hồng Thái (1925), Thanh niên cao vọng  B ạch Thái B ưở i Đảng (1926)… 1927 – 1930: phong trào cách  mạng quốc gia tư sản. Việt  Nam quốc dân Đảng (25 – 12  – 1927) Nguyễn An Ninh Nguyễn Thái Học
 14. Tất cả các cuộc khởi nghĩa thất bại, chứng tỏ sự bế tắc   của hệ tư tưởng phong kiến và dân chủ tư sản ở Việt  Nam Di tích Khởi Nghĩa Yên Bái 10/2/1930 Khởi nghĩa Yên Bái thất bại-chứng tỏ hệ tư tưởng tư sản hoàn toàn bất lực trước “Không thành công cũng thành nhân" biểu lộ tính nhiệm vụ giải phóng dân tộc chất hấp tấp, hăng hái nhất thời, không vững chắc, non yếu của phong trào tư sản
 15. 2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt  Nam Tranh vẽ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930
 16. 2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt  Nam Quá trình Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu  nước  ­ Ngày 5/6/1911 Nguyễn Ái Quốc ra đi từ cảng  nhà Rồng Từ thành phố này Người đã ra đi C ảng   Nhà  R ồng   ­  n ơi  Ng uy ễn  Tất  Thành  b ắt  đ ầu c u ộc  hành trinh th ế k ỷ
 17. 2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt  Nam  ­ Tháng 7 năm 1920:   Nguyễn Ái Quốc đã đọc:  “Sơ thảo lần thứ nhất  những luận cương về  vấn đề dân tộc và vấn  đề thuộc địa” của V.I.  Lênin Báo Nhân Đạo (L‘Humanité) ngày 16 và 17/7/1920 đăng toàn văn “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lenin
 18. 2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt  Nam   Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng  lập Đảng Cộng sản Pháp và bỏ phiếu tán thành gia nhập  Quốc tế thứ ba Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Xã hội Pháp, Người tham gia sáng lập Đảng Đại hội Đảng xã hội Pháp, có Nguyễn Ái Quốc tham dự Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên (12/1920).
 19. 2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt  Nam    ­ Người đã sáng lập ra: “Báo Việt Nam hồn”, “Người  cùng khổ”, hoàn thành tác phẩm: “Bản án chế độ thực dân  Pháp”, “Đường Kách Mệnh”.
 20. 2. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt  Nam  Người đã Sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên,  hạt nhân là Cộng sản Đoàn (6­1925)  Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái  Quốc trực tiếp sáng lập và rèn luyện  Tuần báo Thanh niên của Hội Việt Nam Cách  mạng Thanh niên với chức năng tuyên truyền và  vận động
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2