intTypePromotion=1

Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 5: Môi trường

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
241
lượt xem
12
download

Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 5: Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về đô thị hóa, công nghiệp hóa và môi trường, hiện trạng môi trường ở nước ta hiện nay, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm đất và chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 5: Môi trường

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO<br /> TRƯỜNG CĐ CN&QT SONADEZI<br /> KHOA XÂY DỰNG<br /> <br /> Môn học<br /> AN TOÀN LAO ĐỘNG<br /> VÀ MÔI TRƯỜNG<br /> Th.S Phạm Thị Hương<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Chương 5:<br /> MÔI TRƯỜNG<br /> 1. Đô thị hoá, công nghiệp hoá và<br /> môi trường<br /> 2. Hiện trạng môi trường ở nước ta<br /> hiện nay<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Chương 5:<br /> MÔI TRƯỜNG<br /> 3. Ô nhiễm môi trường nước<br /> 4. Ô nhiễm môi trường không khí<br /> 5. Ô nhiễm đất<br /> 6. Chiến lược bảo vệ môi trường<br /> đến năm 2020<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Chương 5:<br /> MÔI TRƯỜNG<br /> 1. Đô thị hoá, công nghiệp hoá và môi<br /> trường:<br /> Trên địa bàn cả nước đã và đang hình<br /> thành 82 KCN tập trung, 18 khu kinh tế<br /> cửa khẩu. Chính sự phát triển mạnh này<br /> đã tác động không nhỏ lên môi trường và<br /> gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> <br /> Chương 5:<br /> MÔI TRƯỜNG<br /> 2. Hiện trạng môi trường<br /> ở nước ta hiện nay<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản