intTypePromotion=4

Bài giảng Bài 06: Sự phụ thuộc giữa các dự án - TS. Cao Hào Thi

Chia sẻ: Nqcp Nqcp | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
19
lượt xem
2
download

Bài giảng Bài 06: Sự phụ thuộc giữa các dự án - TS. Cao Hào Thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bài 06: Sự phụ thuộc giữa các dự án do TS. Cao Hào Thi biên soạn nhằm giúp các bạn sinh viên chuyên ngành nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học như: Các dự án tổng hợp, tính chất bổ sung và thay thế, tính chất bổ sung thay thế về mặt chi phí, vấn đề thay thế tài sản,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bài 06: Sự phụ thuộc giữa các dự án - TS. Cao Hào Thi

  1. Bài 06 Sự phụ thuộc giữa các dự án TS. CAO HÀO THI    
  2. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dự án Các dự án tổng hợp Tính chất bổ sung và thay thế giữa các dự án Vấn đề thay thế tài sản
  3. Các dự án tổng hợp n dự án: A, B và C Đánh giá 2n tổ hợp A B C  A, B  A, C  B, C  A, B, C  Phương án số 0
  4. Tính chất bổ sung và thay thế 1 + 1 = ?
  5. Tính chất bổ sung thay thế về mặt lợi ích Độc lập PVBI  + PVBII  = PVBI + II Thay thế PVBI  + PVBII  > PVBI +II Bổ sung PVBI  + PVBII  
  6. Tính chất bổ sung thay thế về mặt chi phí Độc lập PVCI  + PVCII  = PVCI + II Thay thế PVCI  + PVCII   PVCI + II
  7. Tính chất bổ sung và thay thế Lôïi íc h Ñoäc  laäp Boå  S ung Thay The á Chi Phí Ñoäc  laäp Khoân g Ke át hôïp Khoân g Quan taâm Ke át Hôïp Boå  S ung Ke át hôïp Ke át hôïp ? Thay The á Khoân g ? Khoân g Ke át Hôïp Ke át Hôïp
  8. Vấn đề thay thế tài sản Giữ lại tài sản cũ và không mua tài sản mới Bán tài sản cũ và mua tài sản mới Giữ lại tài sản cũ và mua thêm tài sản mới
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản