intTypePromotion=3

Bài giảng Các văn bản pháp luật có liên quan phân loại hàng hóa

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
47
lượt xem
7
download

Bài giảng Các văn bản pháp luật có liên quan phân loại hàng hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Các văn bản pháp luật có liên quan phân loại hàng hóa giới thiệu tới các bạn những nội dung chính của Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06/3/1998; Luật Hải quan 2014 ngày 23/6/2014; Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; quy chế phân tích hàng hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Các văn bản pháp luật có liên quan phân loại hàng hóa

  1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ  LIÊN QUAN PHÂN LO LIÊN QUAN ẠI HÀNG  HÓA 1. Quyết định số 49/QĐ­CTN ngày 06/3/1998 2. Luật Hải quan 2014, ngày 23/6/2014 3. Nghị định 08/2015/NĐ­CP ngày 21/01/2015 4. Thông tư 38/2015/TT­BTC ngày 25/3/2015 của  Bộ Tài chính 5. Thông tư 14/2015/TT­BTC ngày 30/01/2015 6. Quy chế phân tích hàng hóa (đang phê duyệt)
  2. 1. Quyết định số 49/QĐ­CTN ngày 06/3/1998  của Chủ tịch nước về việc tham gia Công ước  HS  HS Là thành viên Công ước HS, Việt Nam có nghĩa vụ và  quyền lợi: ◦ Xây dựng DM Biểu thuế quan và DM thống kê phù hợp với  HS. ◦ Sử dụng toàn bộ các Nhóm hàng và Phân nhóm hàng và  không được thay đổi bất cứ điều gì trong các văn bản  hoặc các mã số có thể dẫn đến làm thay đổi hoặc sai lạc  nội dung hay thứ tự các Nhóm hoặc Phân nhóm hàng. ◦ Được quyền tạo ra trong DM của mình các Phân nhóm  phụ nhằm xác định cụ thể hơn các mặt hàng không thể  phân loại trong HS.  ◦ Công bố các số liệu thống kê về XK, NK theo mã số 6 số  của HS nhưng cũng có thể cung cấp ở mức chi tiết hơn so  với HS. 
  3. 2. Luật Hải quan  Điều 5: Áp dụng điều ước quốc tế, tập quán  và thông lệ quốc tế về hải quan  Luật HQ >
  4. 3. Nghị định 08/2015/NĐ­CP,  21/01/2015 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN Điều 16. Phân loại hàng hóa Điều 23. Xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan
  5. 4. Thông tư 38/2015/TT­BTC ngày  25/3/2015 của Bộ Tài chính Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ,  trị giá hải quan. Điều 24. Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa,  mức thuế.
  6. 5. Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK
  7. 5. Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 Bao gồm 17 điều trong 5 mục: Mục 1: Quy định chung Mục 2: Phân loại hàng hóa Mục 3: Phân tích, giám định để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa XK, NK Mục 4: Cơ sở dữ liệu về DMHH Mục 5: Điều khoản thi hành
  8. 6. Quy chế phân tích hàng hóa  (đang phê duyệt)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản