intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 2: Dự toán chi phí trong sản xuất

Chia sẻ: Nguyễn Hải Sứ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
60
lượt xem
7
download

Bài giảng Chương 2: Dự toán chi phí trong sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài học sau khi học xong bài này sinh viên cần nắm những kiến thức sau: Khái niệm dự toán chi phí, tại sao cần dự toán chi phí, dự toán có những yếu tố nào, các bước dự toán chi phí,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Dự toán chi phí trong sản xuất

www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> Dự toán chi phí<br /> trong sản xuất.<br /> L/O/G/O<br /> <br /> Mục tiêu bài học<br /> Sau khi học xong bài này sinh viên cần nắm những kiến thức sau.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khái niệm dự toán chi phí?<br /> <br /> 2 Tại sao cần dự toán chi phí?<br /> 3 Dự toán có những yếu tố nào?<br /> 4<br /> <br /> Các bước dự toán chi phí?<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung bài học<br /> <br /> I<br /> <br /> Tổng quan về dự toán chi phí trong sản xuất.<br /> <br /> Khái<br /> niệm<br /> <br /> II<br /> <br /> Mục<br /> tiêu<br /> <br /> Các yếu<br /> tố chi<br /> phí<br /> <br /> Các<br /> bước<br /> tính toán<br /> <br /> Các bài tập ví dụ về dự toán chi phí.<br /> <br /> Ví dụ 1<br /> <br /> Ví dụ 2<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> I<br /> <br /> Tổng quan về dự toán chi phí trong sản xuất.<br /> <br /> 1. Khái niệm<br /> - Dự toán chi phí là dự tính chi phí sản xuất của một công<br /> việc hoặc thực hiện một kế hoạch sản xuất trước khi đưa vào sản<br /> xuất thực tế, dự đoán giá của một sản phẩm trước khi chúng<br /> được tạo ra.<br /> - Việc dự toán lý tưởng sẽ giúp cho chi phí sản xuất thực tế<br /> thấp nhưng sẽ không bao giờ đảm bảo rằng chi phí sản xuất thực<br /> tế sẽ bằng với chi phí lúc dự toán. Tính chính xác của việc dự<br /> toán sẽ phụ thuộc vào thông tin chi tiết dự toán, cơ sở tính toán<br /> và độ tin cậy của dữ liệu sử dụng.<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> I<br /> <br /> Tổng quan về dự toán chi phí trong sản xuất.<br /> <br /> 2. Mục tiêu của dự toán chi phí<br /> * Việc dự toán chi phí nhằm những mục tiêu sau đây:<br /> - Nó là một công cụ cung cấp những dấu hiệu cho nhà sản<br /> xuất thấy các dự án sắp thực hiện có kinh tế hay không.<br /> - Nó cho phép các nhà sản xuất lựa chọn những phương<br /> án sản xuất khác nhau để đưa ra lựa chọn có hiệu quả kinh tế<br /> nhất.<br /> - Nó cho phép các nhà sản xuất đưa ra được giá bán trước<br /> khi chúng được sản xuất thực tế.<br /> - Nó giúp ích cho việc đưa ra quyết định tự sản xuất sản<br /> phẩm đó hay là mua sản phẩm đó từ công ty khác.<br /> - Việc dự toán chi phí giúp nhà sản xuất mua sắm nguyên<br /> vật liệu, máy móc, chuẩn bị công nhân...<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> I<br /> <br /> Tổng quan về dự toán chi phí trong sản xuất.<br /> <br /> 3. Các yếu tố trong chi phí sản xuất.<br /> Chi phí thiết kế<br /> Chi phí soạn thảo<br /> Chi phí nguyên vật liệu<br /> Chi phí lao động<br /> Chi phí kiểm tra<br /> Chi phí bảo trì<br /> Chi phí quản lý<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> I<br /> <br /> Tổng quan về dự toán chi phí trong sản xuất.<br /> <br /> 3.1- Chi phí thiết kế<br /> - Chi phí thiết kế của một sản phẩm được tính bằng việc<br /> xác định thời gian dự kiến cho việc thiết kế sản phẩm đó rồi đem<br /> nhân với tiền lương của người thiết kế trên mỗi đơn vị thời gian<br /> thì ta sẽ có được chi phí thiết kế.<br /> - Nếu sản xuất những sản phẩm tương tự nhau thì việc xác<br /> định chi phí thiết kế có thể dựa vào những chi phí thiết kế đã<br /> được tính trước đó nhưng đối với những sản phẩm mới thì việc<br /> xác định chi phí thiết kế có thể tham khảo ý kiến của người thiết<br /> kế.<br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> I<br /> <br /> Tổng quan về dự toán chi phí trong sản xuất.<br /> <br /> 3.2- Chi phí soạn thảo<br /> - Sau khi công việc thiết kế hoàn tất thì đến công việc soạn<br /> thảo để vẽ lại những bản vẽ trong công việc thiết kế.<br /> - Thời gian để hoàn thành công việc này sẽ được ước tính<br /> và đem nhân với tiền lương của người soạn thảo trên một đơn vị<br /> thời gian sẽ cho ta chi phí soạn thảo.<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> I<br /> <br /> Tổng quan về dự toán chi phí trong sản xuất.<br /> <br /> 3.3- Chi phí nguyên vật liệu<br /> - Việc lập dự toán nguyên vật liệu để sử dụng cho quá trình<br /> sản xuất bao gồm các bước sau:<br /> + Lập một danh sách tất cả nguyên vật liệu được sử dụng<br /> cho quá trình sản xuất bao gồm cả nguyên vật liệu trực tiếp và<br /> nguyên vật liệu gián tiếp.<br /> + Số lượng (trọng lượng hoặc thể tích) của tất cả nguyên<br /> vật liệu cần được sử dụng trong sản xuất phải được ước tính.<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> I<br /> <br /> Tổng quan về dự toán chi phí trong sản xuất.<br /> <br /> 3.3- Chi phí nguyên vật liệu<br /> + Chi phí của mỗi nguyên vật liệu được tính bằng cách<br /> nhân số lượng ước tính với giá của nguyên vật liệu đó trong<br /> tương lai. Việc ước tính giá trong tương lai của một loại vật liệu<br /> được thực hiện bằng cách tham khảo giá hiện tại và xu hướng<br /> biến động giá của vật liệu đó trong tương lai.<br /> + Sau khi ước tính cho mỗi nguyên vật liệu ta tiến hành<br /> tổng tất cả lại sẽ cho ta chi phí tổng thể ước tính của nguyên vật<br /> liệu.<br /> <br /> www.trungtamtinhoc.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2