intTypePromotion=3

Bài giảng chương 2: Văn hóa và quản trị đa văn hóa

Chia sẻ: Kloi Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
53
lượt xem
9
download

Bài giảng chương 2: Văn hóa và quản trị đa văn hóa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày định nghĩa thuật ngữ văn hóa và thảo luận về một số cách so sánh sự khác biệt giữa các nền văn hóa, mô tả khái niệm giá trị văn hóa, và liên hệ một số điểm khác biệt, một số điểm tương đồng, và những thay đổi xảy ra về mặt giá trị công việc và giá trị quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chương 2: Văn hóa và quản trị đa văn hóa

Chương 2 (1)<br /> Văn hóa và quản trị đa văn hóa (1)<br /> <br /> Mục đích<br /> • ĐỊNH NGHĨA thuật ngữ văn hóa và thảo luận về một số<br /> cách so sánh sự khác biệt giữa các nền văn hóa.<br /> • MÔ TẢ khái niệm giá trị văn hóa, và liên hệ một số điểm<br /> khác biệt, một số điểm tương đồng, và những thay đổi<br /> xảy ra về mặt giá trị công việc và giá trị quản lý.<br /> • XÁC ĐỊNH những chiều cạnh chủ yếu của nền văn<br /> hóa liên quan đến môi trường làm việc và thảo luận về<br /> tác động của chúng đối với hành vi trong môi trường<br /> quốc tế.<br /> • THẢO LUẬN giá trị của phân tích nhóm nước và định<br /> hướng quan hệ trong việc phát triển thực tiễn quản trị<br /> quốc tế hiệu quả.<br /> <br /> Bản chất của văn hóa<br /> • Văn hóa: kiến thức (đạt được, thu được)<br /> mà mọi người sử dụng để giải thích kinh<br /> nghiệm và tạo ra các hành vi xã hội. Kiến<br /> thức này hình thành nên các giá trị, tạo ra<br /> thái độ và ảnh hưởng đến hành vi.<br /> <br /> Đặc điểm của văn hóa<br /> Học tập<br /> Thích<br /> ứng<br /> <br /> Chia sẻ<br /> Đặc<br /> điểm của<br /> văn hóa<br /> <br /> Tính<br /> khuôn<br /> mẫu<br /> <br /> Chuyển<br /> giao thế<br /> hệ<br /> Tính<br /> biểu<br /> tượng<br /> <br /> Thứ tự xét theo tầm quan trọng của<br /> các giá trị văn hóa<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản