Bài giảng Chương VI: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
1.003
lượt xem
416
download

Bài giảng Chương VI: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương VI - Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước trình bày 3 nội dung chính sau: chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, vai trò và hạn chế lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương VI: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

 1. I II III
 2. Mayback Toyota Mercedes
 3. C.Mác và Ph.Ăngghen đã dự báo rằng: cạnh tranh tự do sinh ra tích tụ và tập trung sản xuất, tích tụ và tập trung sản xuất phát triển đến một mức độ nào đó sẽ dẫn đến độc quyền Tích tụ Tự do tập cạnh trung Độc quyền tranh sản xuất
 4. * NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU RA ĐỜI CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN
 5. * Khái quát nguyên nhân hình thành CNTBĐQ LLSX Tín dụng KH- KT phát triển cuối TK 19 Độc Quyền Tác động của quy luật kinh Khủng hoảng tế kinh tế Cạnh tranh
 6.  Từ những nguyên nhân trên, V.I. Lênin khẳng định: "... cạnh tranh tự do đẻ ra tập trung sản xuất và sự tập trung sản xuất này, khi phát triển tới một mức độ nhất định, lại dẫn tới độc quyền…
 7. 2. Những đặc điểm cơ bản của CNTB độc quyền a - Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền Có ít xí CNTB nghiệp lớn Tổ TỰ DO Thoả hiệp, chức CẠNH thoả thuận độc TRANH Cạnh tranh quyền gay gắt Tổ chức độc quyền là tổ chức liên minh giữa các nhà tư bản lớn để tập trung vào trong tay phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ một số loại hàng hoá nào đó nhằm mục đích thu lợi nhuận độc quyền cao
 8. Liên kết đa ngành Côngôlơmêrat Liên kết dọc của các tổ chức ĐQ. Côngxoocxiom Tổ chức độc Việc sản xuất, tiêu thụ quyền Tờ rớt do ban quản trị chung Việc lưu thông do một Xanhdica ban quản trị chung. Các ten Thoả thuận về giá cả, quy mô, thị trường …
 9. m Côngôlơmerat Công xoocxiom Tờ rớt Xanhdica Tổ chức Cácten độc quyền
 10. Khi sản xuất trong ngành công nghiệp tích tụ đến trình độ cao, thì các ngân hàng nhỏ không đủ tiềm lực và uy tín phục vụ cho công việc kinh doanh của các xí nghiệp vừa và nhỏ
 11. b - Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính Tổ chức Phá sản Tổ chức độc độc quyền quyền công Ngân ngân nghiệp hàng nhỏ hàng Sát nhập Tư bản tài chính Cạnh tranh khốc liệt Lê nin: “Tư bản tài chính là kết quả của sự hợp nhất giưa TB ngân hàng của một số ít ngân hàng ĐQ lớn nhất với TB của liên minh độc quyền các nhà công nghiệp” (V. I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t.27.tr.489)
 12. * Sự phát triển của tư bản tài chính dẫn đến một nhóm nhỏ độc quyền chi phối toàn bộ đời sống kinh tế và chính trị của toàn xã hội tư bản gọi là bọn đầu sỏ tài chính Chế độ tham Đầu sỏ tài dự Thống Thống trị chính trị chính trị Thủ đoạn kinh tế
 13. C - Xuất khẩu tư bản Xuất khẩu hàng CNTB tự do hoá ra nước ngoài Xuất cạnh tranh nhằm mục đích khẩu hàng hoá thực hiện giá trị Là xuất khẩu giá trị ra nước ngoài Xuất nhằm mục đích CNTB Độc chiếm đoạt m và khẩu quyền các nguồn lợi Tư bản khác của nước nhập khẩu tư bản
 14. Nguyên nhân Tích luỹ tư Tích luỹ khối Tư bản thừa bản phát triển lượng tư bản lớn “tương đối” Xuất khẩu tư bản Các nước nhỏ Hội nhập kinh tế Thiếu tư bản Giá Tiền Nguyên ruộng lương liệu rẻ đất thấp thấp Hình thức Trực tiếp Kinh tế (FDI) Xuất khẩu tư bản Mục tiêu Gián tiếp Chính trị (ODA)
 15. Chủ thể: Hướng vào Tạo điều Kinh tế các ngành kiện cho thuộc kết tư bản tư nhân cấu hạ tầng Xuất khẩu tư bản Nhà Chính trị Thực hiện nước chủ nghĩa thực dan mới Xuất Quân sự Đặt căn cứ khẩu tư quân sự trên bản lãnh thổ Xuất khẩu tư bản tư Ngành chu chuyển vốn nhân nhanh và lợi nhuận độc quyền cao
 16. 3. Sự hoạt động của quy luật giá trị và giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền * Mối quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền Cạnh tranh Độc quyền tự do Lưu ý: Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh tự do, độc quyền đối lập với cạnh tranh tự do, nhưng sự xuất hiện của ĐQ không thủ tiêu được cạnh tranh mà còn làm cho cạnh tranh trở nên đa dạng và gay gắt hơn
 17. Giữa các tổ chức Nguồn nguyên độc quyền với xí liệu, nhân công, nghiệp ngoài độc phương tiện ... quyền Cạnh tranh Một bên Giữa các Cùng phá sản trong tổ chức ngành giai đoạn độc Hai bên CNTB quyền Khác thoả hiệp độc với nhau quyền ngành Nội bộ tổ chức độc Thị phần sản quyền xuất, tiêu thụ
 18. II. Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước Nội dung: 1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của CNTB độc quyền Nhà nước 2. Những biểu hiện chủ yếu của CNTB độc quyền Nhà nước
 19. 1. Nguyên nhân hình thành và bản chất của CNTB độc quyền Nhà nước

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản