intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 11 - Nguyễn Duy Khương

Chia sẻ: An Lạc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

143
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 11 cung cấp cho người học các kiến thức: Các định lý tổng quát động lực học, nguyên lý di chuyển khả dĩ. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ học lý thuyết: Tuần 11 - Nguyễn Duy Khương

Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 11<br /> <br /> 5/19/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 12 Các định lý tổng quát động lực học<br /> Bài tập áp dụng<br /> Ví dụ: Cho tải A khối lượng m1, con lăn khối lượng m2, các bán kính<br /> R=3r và bán kính quán tính đối với trục qua tâm là . Biết con lăn lăn<br /> không trượt, bỏ qua khối lượng dây và ma sát lăn, giả sử hệ ban đầu<br /> đứng yên. Xác định vận tốc, gia tốc tải A.<br /> M<br /> <br /> B <br /> I<br /> H<br /> A<br /> <br /> CHƯƠNG 12 Các định lý tổng quát động lực học<br /> Bài tập áp dụng<br /> <br /> <br /> Giải<br /> *Quan hệ động học<br /> <br /> M<br /> <br /> <br /> <br /> B <br /> <br /> *Động năng T của hệ<br /> <br /> I<br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> h<br /> <br /> A<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> V<br /> W<br /> V<br /> h<br /> ,   A ,   A , V B  r  A<br /> 2r<br /> 2r<br /> 2r<br /> 2<br /> <br /> T  TA  TB<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br />  m1V A2  J B  2  m 2VB2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> V A2<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 2 VA<br />  m1V A  m 2 <br />  m2<br /> 2<br /> 2<br /> 4r 2 2<br /> 4<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 1  4 r m1  ( r   ) m2  2<br />  <br />  VA<br /> 2<br /> 4r 2<br /> <br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 11<br /> <br /> 5/19/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 12 Các định lý tổng quát động lực học<br /> Bài tập áp dụng<br /> <br /> <br /> <br /> *Công của hữu hạn trên độ dời tương ứng<br /> <br /> NI<br /> <br /> <br /> <br /> M<br /> <br /> B <br /> Fms<br /> <br /> I<br /> P<br /> B<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ake  A( N I )  A( PB )  A( Fms )  A( PA )  A( M )<br /> <br /> <br /> <br /> A( N I )  A( PB )  A( Fms )  0<br /> mà<br /> (Do ma sát tĩnh không sinh không)<br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> <br /> A<br /> <br /> h<br /> <br /> e<br /> k<br /> <br /> <br />  A( PA )  A( M )<br /> <br />   m1 gh  M <br /> h<br /> 2r<br />  M  2 rm1 g <br /> <br /> h<br /> 2r<br /> <br /> <br />   m1 gh  M<br /> <br /> A<br /> PA<br /> <br /> CHƯƠNG 12 Các định lý tổng quát động lực học<br /> Bài tập áp dụng<br /> * Để tính gia tốc ta sử dụng định lý động năng dạng đạo hàm<br /> <br /> dAke<br /> dAki<br /> dT<br /> <br /> <br /> dt<br /> dt<br /> dt<br /> <br />  4 r 2 m1  ( r 2   2 ) m2 <br />  M  2 rm1 g<br /> <br />  V AW A  <br /> 2<br /> 4r<br /> 2r<br /> <br /> <br /> <br /> M  2 rm1 g<br />  WA  2r 2<br /> 4 r m1  ( r 2   2 ) m2<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> <br /> VA<br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 11<br /> <br /> 5/19/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 12 Các định lý tổng quát động lực học<br /> Bài tập áp dụng<br /> * Để tính vận tốc ta sử dụng định lý động năng dạng hữu hạn<br /> N<br /> <br /> N<br /> <br /> k 1<br /> N<br /> <br /> k 1<br /> <br />  T  T1  T0   Ake   Aki<br /> N<br /> <br />  T1   Ake   Aki<br /> k 1<br /> <br /> k 1<br /> <br /> (Do hệ ban đầu đứng<br /> yên nên động năng T0=0)<br /> <br /> 1  4 r m1  ( r 2   2 ) m2  2  M  2 rm1 g<br />  <br /> VA  <br /> 2<br /> 4r 2<br /> 2r<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> M  2 rm1 g<br />  V A2  4 r  2<br /> h<br /> 2<br /> 2<br />  4 r m1  ( r   ) m 2 <br /> 2<br /> <br /> <br /> M  2 rm1 g<br />  VA  2 r  2<br /> 2<br /> 2<br />  4 r m1  ( r   ) m2<br /> <br /> <br /> h<br /> <br /> <br /> <br /> h<br /> <br /> <br /> CHƯƠNG 12 Các định lý tổng quát động lực học<br /> Bài tập áp dụng<br /> Ví dụ: Cho tải A khối lượng m1, con lăn B đặc khối lượng m3, các bán<br /> kính R1= 2R2= 2R0 và ròng rọc O khối lượng m2, bán kính quán tính đối<br /> với trục qua O là . Biết con lăn lăn không trượt, bỏ qua khối lượng dây<br /> và ma sát lăn, giả sử hệ ban đầu đứng yên. Xác định gia tốc tải A.<br /> <br /> H R1<br /> R2 O<br /> <br /> M<br /> <br /> R1<br /> B <br /> <br /> A<br /> <br /> <br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> I<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 11<br /> <br /> 5/19/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 12 Các định lý tổng quát động lực học<br /> Bài tập áp dụng<br /> sB<br /> <br /> O<br /> <br /> M<br /> <br /> sB<br /> <br /> O<br /> <br /> <br /> <br /> B B<br /> <br /> <br /> h<br /> <br /> A<br /> <br /> I<br /> <br /> *Động năng T của hệ<br /> <br /> T  TA  TB  TO<br /> <br /> Giải<br /> *Quan hệ động học giữa tải<br /> A, ròng rọc O và con lăn B<br /> <br /> O <br /> <br /> h<br /> h<br /> , s B   O R0 <br /> 2<br /> 2 R0<br /> <br />  R<br /> sB<br /> h<br />  O 0 <br /> 2 R0<br /> 2 R0<br /> 4 R0<br /> V<br /> V<br />  O  A , VB  A ,  B  V A<br /> 2 R0<br /> 2<br /> 4 R0<br /> B <br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> TA  m1V A2 , TO  1 J O  O2  1 1 m2    V A2<br /> 2<br /> 2<br /> 24<br />  R0 <br /> 1<br /> 11<br /> 13<br /> 2<br /> 2 <br /> m3V A 2<br /> , TB  J I  B2   m3  2 R0   m3  2 R0    B2 <br /> 2<br /> 22<br /> 28<br /> <br /> <br /> CHƯƠNG 12 Các định lý tổng quát động lực học<br /> Bài tập áp dụng<br /> 2<br /> <br />    2<br /> 1<br /> 13<br /> 11<br /> m3V A 2 <br /> m2 <br />  T  m1V A2 <br />  VA<br /> R0 <br /> 2<br /> 28<br /> 24<br /> <br /> 1  8 m R 2  2 m2  2  3m3 R02  2<br />   1 0<br /> VA<br /> 2<br /> 8 R02<br /> <br /> *Công của hữu hạn trên độ dời tương ứng<br /> <br /> A<br /> <br /> e<br /> k<br /> <br />  A( PA )  A( PB )  A( M )<br /> <br />   m1 gh  s B m3 g sin   M  B<br /> h<br /> h<br />   m1 gh  m3 g sin   M<br /> 2<br /> 4 R0<br />   4 R0 m1 g  2 R0 m3 g sin   M<br /> <br /> 4 R0<br /> <br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> <br /> h<br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài giảng Cơ Học Lý Thuyết - Tuần 11<br /> <br /> 5/19/2011<br /> <br /> CHƯƠNG 12 Các định lý tổng quát động lực học<br /> Bài tập áp dụng<br /> * Để tính gia tốc ta sử dụng định lý động năng dạng đạo hàm<br /> <br /> dA e<br /> dA i<br /> dT<br />  k  k<br /> dt<br /> dt<br /> dt<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br />  8 m1 R0  2 m2   3m3 R0 <br />   4 R0 m1 g  2 R0 m3 g sin   M <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  V AW A  <br /> 4 R0<br /> <br /> <br />  4 R0 m1 g  2 R0 m3 g sin   M<br />  W A  2 R0<br /> 8 m1 R02  2 m2  2  3m3 R02<br /> 8 R02<br /> <br /> VA<br /> <br /> <br /> CHƯƠNG 13 Nguyên lý di chuyển khả dĩ<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Khái niệm cơ bản<br /> 2. Nguyên lý di chuyển khả dĩ<br /> <br /> Giảng viên Nguyễn Duy Khương<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2