Bài giảng Công nghệ môi trường - Chương 5: Phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp

Chia sẻ: Phạm Hoàng Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
85
lượt xem
16
download

Bài giảng Công nghệ môi trường - Chương 5: Phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Bài giảng Công nghệ môi trường - Chương 5: Phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp trang bị cho người học các kiến thức về các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp, các bước thực hiện chương trình phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Công nghệ môi trường - Chương 5: Phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHƯƠNG 5 PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP — NỘI DUNG CHÍNH: 5.1. Giới thiệu chung 5.2. Các giải pháp kỹ thuật phòng ngừa ÔNCN 5.3. Các bước thực hiện chương trình phòng ngừa ÔNCN
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.1. GIỚI THIỆU CHUNG — NỘI DUNG CHÍNH: 5.1.1. Các cách tiếp cận giải quyết chất thải công nghiệp 5.1.2. Sự phát triển nhận thức bảo vệ môi trường 5.1.3. Khái niệm phòng ngừa ÔNCN 5.1.4. Các lợi ích của việc thực hiện phòng ngừa ÔNCN
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.1.1. CÁC CÁCH TIẾP CẬN GIẢI QUYẾT CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP — NỘI DUNG CHÍNH: - Cách tiếp cận thụ động – thải bỏ - Cách tiếp cận cuối đường ống – xử lý - Cách tiếp cận chủ động bậc thấp – tái chế - Cách tiếp cận chủ động bậc cao – phòng ngừa ô nhiễm
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CÁCH TIẾP CẬN THỤ ĐỘNG – THẢI BỎ Nguyên liệu Sản phẩm Quá trình Nhân lực công nghiệp Chất thải Năng lượng Thải bỏ trực tiếp ra môi trường
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CÁCH TIẾP CẬN CUỐI ĐƯỜNG ỐNG – XỬ LÝ Nguyên liệu Sản phẩm Quá trình Nhân lực công nghiệp Chất thải Năng lượng Xử lý chất thải
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CÁCH TIẾP CẬN CHỦ ĐỘNG BẬC THẤP – TÁI CHẾ Nguyên liệu Sản phẩm Quá trình Nhân lực công nghiệp Chất thải Năng lượng Tái chế Xử lý, thải bỏ
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CÁCH TIẾP CẬN CHỦ ĐỘNG BẬC CAO – PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM Thay đổi sản phẩm Nâng cao Giảm hiệu suất Nguyên liệu thiểu Sản phẩm Thay đổi Quá trình Nhân lực cách nhìn công nghiệp Chất thải đã được giảm Giảm Năng lượng thiểu thiểu Tái chế Xử lý, thải bỏ
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.1.2. SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Phát triển bền vững Phòng ngừa ô nhiễm Sản xuất sạch hơn Tái chế, tái sử dụng Xử lý cuối đường ống Thải bỏ trực tiếp Thụ động, đối phó Chủ động, tích cực
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.1.3. KHÁI NIỆM PHÒNG NGỪA ÔNCN “Phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp là việc áp dụng một cách liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về mặt môi trường đối với các quá trình sản xuất, các sản phẩm và các dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm thiểu các rủi ro đối với con người và môi trường” (Định nghĩa của Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc – UNEP)
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.1.4. LỢI ÍCH CỦA PHÒNG NGỪA ÔNCN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG: - Giảm tiêu thụ nguyên liệu - Giảm tiêu thụ năng lượng Bảo vệ tài nguyên - Giảm thiểu chất thải Bảo vệ môi trường khỏi sự ô nhiễm
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.1.4. LỢI ÍCH CỦA PHÒNG NGỪA ÔNCN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP: - Giảm tiêu thụ nguyên liệu - Giảm tiêu thụ năng lượng Tiết kiệm chi phí - Giảm thiểu chất thải Giúp tuân thủ tốt hơn các quy định về bảo vệ môi trường, nâng cao danh tiếng của doanh nghiệp.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5.2. KỸ THUẬT PHÒNG NGỪA ÔNCN KỸ THUẬT PHÒNG NGỪA ÔNCN Giảm lượng Tái sinh Thay đổi sản thải phẩm - Tái sử dụng - Thiết kế các sản Cải tiến quản lý nội Thay đổi quá trong nhà máy phẩm sao cho tác vi và vận hành SX trình - Tái chế biến động đến môi ngoài nhà máy trường là nhỏ - Cải tiến thao tác - Tái sinh năng nhất - Bảo dưỡng thiết bị Thay đổi Thay đổi lượng - Thay đổi thói quen công nghệ nguyên liệu quản lý - Cải tiến về lập kế - Thay đổi quy trình - Làm sạch nguyên hoạch SX - Tăng cường tự liệu trước khi sử - Ngăn ngừa thất động hoá dụng thoát, rò rỉ - Cải tiến các điều - Thay đổi các vật - Phân luồng dòng kiện vận hành liệu độc hại bằng vật thải - Cải tiến thiết bị liệu ít độc hơn - Cải tiến điều khiển - Sử dụng công nghệ - Thay đổi dạng năng vật liệu mới lượng sử dụng - Nâng cao nhận thức - Tiết kiệm năng lượng - v.v.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Giành được sự đồng tình của cấp quản lý cao IPP = Industrial Pollution Prevention = Phòng ngừa ô nhiễm công nghiệp Duy trì Thiết lập chương chương trình IPP trình IPP CHƯƠNG TRÌNH Đánh giá Đánh giá PHÒNG NGỪA Ô chất thải và chương NHIỄM CÔNG xác định trình IPP NGHIỆP các cơ hội IPP (IPP) Xác định và Xem xét thực thi các các quá giải pháp trình và xác IPP định các trở ngại Phân tích tính khả thi của các cơ hội PP
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản