intTypePromotion=3

Bài giảng Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay) - TS. GVCC. Nguyễn Việt Hùng

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
301
lượt xem
56
download

Bài giảng Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay) - TS. GVCC. Nguyễn Việt Hùng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay) nêu đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 Đảng cộng sản Việt Nam (tháng 12 năm 1986) quyết định đường lối đổi mới, quá trình đảng lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986 đến nay) - TS. GVCC. Nguyễn Việt Hùng

 1. Bài 6 ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1986 đến nay) TS. GVCC. NGUYỄN VIỆT HÙNG TRƯỞNG KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG TRƯỜNG CÁN BỘ TP.HCM
 2. NỘI DUNG CƠ BẢN II. QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH I. ĐẠI HỘI ĐẠI ĐẠO THỰC BIỂU TOÀN QUỐC HIỆN CÔNG LẦN THỨ VI ĐẢNG CUỘC ĐỔI CỘNG SẢN VIỆT MỚI. NAM (tháng 12 năm 1986) QUYẾT ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI.
 3. I. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (tháng 12 năm 1986) QUYẾT ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI. 1. Đặc điểm của cách mạng Việt Nam sau 30.4.1975. 2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986), khởi xướng đường lối đổi mới
 4. 1. Đặc điểm của cách mạng Việt Nam sau 30.4.1975 1. Trong nước 2. Quốc tế
 5. 1. Trong nước Một là, khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng Hai là, Đảng đã từng bước tìm tòi đổi mới Ba là, Yêu cầu sống còn của cách mạng VN phải đổi mới
 6. 2. Quốc tế Xu thế cải cách, cải tổ trong các nước XHCN Xu thế thời cuộc, thời đại Diễn biến hòa bình của CNĐQ
 7. 2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12- 1986), khởi xướng đường lối đổi mới 2.1. Giới thiệu chung về đại hội 2.2. Nội dung đường lối đổi mới. 2.3. Những điểm đặc sắc.
 8. 2.1. Giới thiệu chung về đại hội • Họp từ 15 đến 18/12/1986 tại Hà Nội. • 1.129 đại biểu đại diện 1,9 triệu đảng viên. • Đại hội bầu BCH TW (khóa VI) 124 ủy viên. • Bầu ra Bộ chính trị 13 đồng chí. • Đ/c Nguyễn Văn Linh làm tổng bí thư Đảng. • Đại hội VI quyết định đường lối đổi mới.
 9. 2.2. Nội dung đường lối đổi mới Mục tiêu bao trùm Mục tiêu tổng quát Tư tưởng chỉ đạo Nội dung Giải pháp
 10. Phương thức đổi mới. Đổi mới từng phần, từng bước. Đổi mới toàn diện, sâu sắc và triệt để.
 11. 2.3. Những điểm đặc sắc Đổi mới tư duy lý luận Đổi mới cơ chế quản lý, Đổi mới kinh tế trước. và phương thức lãnh điều hành của nhà đạo của Đảng. nước. Cơ cấu thành Đổi mới nhận Cải cách tổ chức phần kinh tế. thức, lý luận. bộ máy nhà nước. Cơ chế quản lý Đổi mới phương Phân định chức kinh tế. thức lãnh đạo. năng quản lý nhà nước. Hoạt động kinh tế đối ngoại.
 12. II. QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI. 1. Quá trình thực 2. Thành tựu và hiện, bổ sung và bài học kinh phát triển nghiệm của quá đường lối đổi trình 25 đổi mới. mới.
 13. 1. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN, BỔ SUNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI. 1.6. Đại hội XI của Đảng 1.5. Đại hội X của Đảng (01/2011) (4/2006) 1.4. Đại hội IX của Đảng 1.3. Đại hội VIII của Đảng (4/2001) (7/1996) 1.2. Đại hội VII của Đảng 1.1. Những năm 1987- (6/1991) 1990.
 14. 1.1. Những năm 1987-1990. Cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đổi mới thành chủ trương, chính sách, pháp luật, biện pháp cụ thể, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Hội nghị lần 6 BCT ra NQ 10 (khóa VI) ngày Quyết định 217 Quốc hội (khóa (5-4-1988) 29-3-1989 đưa HĐBT (14-11- VIII) (29-12- khoán 10 về ra 12 chủ 1987) về tự 1987) thông đổi mới quản trương, chính chủ sản xuất qua Luật đầu lý KT nông sách lớn cụ thể kinh doanh. tư nước ngoài. nghiệp. hóa nghị quyết đại hội VI.
 15. 1.2. Đại hội VII của Đảng (6/1991) b. Những điểm mới bổ sung a. Giới thiệu chung về đại hội
 16. a. Giới thiệu chung về đại hội • Họp từ 24 đến 27/6/1991 tại Hà Nội. • Có 1.176 đại biểu đại diện cho 2 triệu đảng viên. • Đại hội bầu đồng chí Đỗ Mười làm TBT.
 17. Đưa tư tưởng Hồ Chí Nhận định tình hình Minh cùng với CN Mc quốc tế. – Lênin là kim chỉ nam hành động của đảng. 5 Bài học kinh nghiệm Thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ b. Những lên CNXH Mô hình XHXHCN: 6 đặc trưng cơ bản. điểm bổ sung Chiến lược ổn định, 7 phương hướng về phát triển KT-XH đến con đường đi lên chủ năm 2000. nghĩa xã hội Về đối ngoại: Đảng chủ trương làm bạn với tất cả các nước trên thế giới…
 18. 1.3. Đại hội VIII của Đảng (7/1996) b. Những điểm mới bổ sung a. Giới thiệu chung về đại hội
 19. a. Giới thiệu chung về đại hội • Họp từ 28/6 – 1/7/1996 tại Hà Nội. • Có 1.198 đại biểu đại diện cho 2.130.000 đảng viên. • Đại hội bầu đồng chí Đỗ Mười làm TBT.
 20. b. Những điểm mới bổ sung Xác định rõ con Đẩy mạnh CNH Đánh giá 10 đường đi lên – HĐH đất năm đổi mới cnxh ở nước nước. ta. Đề ra chiến Đề ra kế hoạch lược phát triển 5 năm 1996 – KTXH đến năm 2001 2020

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản