intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giới thiệu môn Quản trị marketing

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

86
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn Quản trị marketing trình bày 10 chương nêu lý thuyết căn bản của quản trị marketing như: tổng quan quản trị marketing, hoạch định chiến lược và lập kế hoạch marketing, các hệ thống thông tin, nghiên cứu marketing và dự báo nhu cầu thị trường, phân tích cạnh tranh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu môn Quản trị marketing

  1. QUẢN TRỊ MARKETING L/O/G/O
  2. TỔNG QUAN ÔN TẬP Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING Chương 2: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ LẬP KẾ HOẠCH MARKETING
  3. Chương 3: CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, NGHIÊN CỨU MARKETING VÀ DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG Chương 4: PHÂN TÍCH CẠNH TRANH
  4. Chương 5: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM Chương 6: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC GIÁ Chương 7: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI
  5. Chương 8: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ
  6.  HÌNH THỨC THI 2- 3 CÂU HỎI BAO GỒM:  LÝ THUYẾT  THỰC HÀNH
  7. TÀI LIỆU THAM KHẢO  Quản trị Marketing – Philip Kotler – Nhà xuất bản Thống kê – 2006  Quản trị Marketing – Lê Thế Giới – Nhà xuất bản giáo dục – 2007
  8.  Marketing Management an Asian Perspective – Philip Kotler et.al – Prentice Hall - 2006  Marketing căn bản
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2