Bài giảng kế hoạch kinh doanh

Chia sẻ: Phung Ngoc Anh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:102

0
147
lượt xem
58
download

Bài giảng kế hoạch kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành. Nhìn khách quan, thận trọng, không cảm tính về toàn bộ công việc KD.Công cụ điều hành KD hữu ích, quản lý công việc và đi đến thành công. Truyền đạt ý tưởng đến đồng nghiệp và là cơ sở của mọi kế hoạch tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kế hoạch kinh doanh

 1. MBA.Tran Dai Bang NHCTVN. 0913231387 -01237116116
 2. Mba.Tran Dai Bang  1998–nay: Gi¶ng viªn kiªm chøc cña ICB  Phô tr¸ch c¸c m«n häc:  NghiÖp vô kinh doanh ng© hµng n  TÝn dông ng© hµng n  LËp vµ thÈm ® Þnh dù ¸n  Qu¶n lý dù ¸n Email:bangdaimhh@yahoo.com  Tµi chÝnh doanh nghiÖp  Public Relation
 3. SMEs – DNV&N
 4. Mục tiêu khóa học  Nhận thức sự cần thiết lập KHKD  Nắm được nội dung cơ bản của KHKD  Xây dựng KHKD phù hợp với CLKD  Sử dụng Excel trong lập KHTC  Hiểu các nguyên tắc – điều kiện & khó khăn của SMEs khi vay vốn tại NHTM  Nắm được thủ tục vay & trình bày hiệu quả nhu cầu vay tại NHTM  Hiểu rõ nội dụng thẩm định tín dụng của NHTM
 5. Lịch trình khóa học  Day 1.1:  Làm quen nhóm  Kế hoạch kinh doanh  Lýdo lập KHKD???  Cấu trúc của KHKD???  Phân tích hoạt động động DN & hình thành CLKD  Phác thảo chiến lược & KHKD  Tình huống mây tre đan – Ba Thành
 6. Lịch trình khóa học  Day 1.2:  Lập kế hoạch tài chính bằng phần mêm Excel  Lập kế hoạch tài chính – Mây tre đan  Lập kế hoạch kinh doanh theo khung chuẩn
 7. Lịch trình khóa học  Day 2.1:  Nguyên tắc và điều kiện vay vốn  Khó khăn của SME khi vay vốn tại NHTM  Giới thiệu các SP – DV tín dụng trung dài hạn của NHTM  Thủ tục vay vốn tại NHTM  Nội dung thẩm định tín dụng tại NHTM  Hồ sơ vay vốn  Tài chính  KHKD  Tài sản bảo đảm
 8. Lịch trình khóa học  Day 2.2:  Sử dụng KHKD đã lập để trình bày vay vốn tại NHTM  Tư vấn – chỉnh sửa
 9. Làm quen các thành viên trong nhóm
 10. Khung lập kế hoạch kinh doanh
 11. Kế hoạch kinh doanh là gì? Văn bản - Nêu rõ hoạt động kinh doanh, - Xác định sứ mệnh, mục đích & mục tiêu của DN - Xác định chiến lược&chiến thuật KD của DN - Được sử dụng như bản lý lịch về DN
 12. Nhiệm vụ Lý do lập Đề cương kế kinh doanh hoạch kinh doanh
 13. Tại sao cần lập kế hoạch kinh doanh???
 14. Tại sao các DN vừa và nhỏ phải lập kế hoạch ? •Giúp ra quyết định có nên tiến hành hoạt động KD không? •Giúp điều chỉnh mô hình, mục tiêu KD •Giúp cải thiện xác suất thành công •Giúp huy động vốn •Giúp giám sát kết quả hoạt động KD
 15. 3 lý do lập kinh doanh  Nhìn khách quan, thận trọng, không cảm tính về toàn bộ công việc KD  Công cụ điều hành KD hữu ích, quản lý công việc và đi đến thành công  Truyền đạt ý tưởng đến đồng nghiệp và là cơ sở của mọi kế hoạch tài chính
 16. Lập kế hoạch kinh doanh Mục đích của một kế hoạch kinh doanh là gì?  Xác định ngành nghề kinh doanh Hoặc: Để đáp ứng các yêu cầu cụ thể…:  Thiết lập các mục tiêu • Hỗ trợ việc vay vốn tại các  Mô tả chiến lược kinh doanh ngân hàng Việt nam  Truyền đạt các kết quả dự kiến • Xác định thỏa thuận giữa các  Chỉ ra phương thức đạt được kết quả đó đối tác • Đánh giá một công việc  Các giải pháp bán hàng  Sắp xếp khâu quản lý  Định hướng tương lai
 17. Phải chắc rằng bạn nắm được: •Các quyết định mà họ đưa ra? •Các tiêu thức ra quyết định của họ là gì? •Các thông tin nào mà họ mong muốn có được? Giám đốc Giám đốc Trưởng Trưởng Chủ Chủ Phòng ban Phòng ban Ngườii Ngườ sở hữu sở hữu sử dụng sử dụng KHKD KHKD Cán bộ Cán bộ Chủ nợ Chủ nợ điều hành điều hành
 18. Mô hình lập kế Business Planning Framework of hoạch kinh doanh K ết quả Kiểm tra, Lập kế hoạch giám sát Hành động
 19. Tình huống 2003 Ba Thành Mây tre đan TT XK lớn Số lượng DN có cùng TT XK nhỏ CTCP Sao chổi Thành công
 20. Nhiệm vụ  Lậpđề cương KHKD giúp Ba Thành cơ cấu tư duy trên giấy một cách hệ thống
Đồng bộ tài khoản