intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu dạng tệp tin (File) - GV. Hà Đại Dương

Chia sẻ: Hetiheti Hetiheti | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
47
lượt xem
2
download

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu dạng tệp tin (File) - GV. Hà Đại Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng này trình bày một số khái niệm cơ bản về tệp tin (File), thư mục (Folder)..., các thao tác với File (như thao tác Mở/Đóng, di chuyển con trỏ...), cách Đọc/Ghi File văn bản và Đọc/Ghi File nhị phân,... Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu dạng tệp tin (File) - GV. Hà Đại Dương

10/11/2016<br /> <br /> Kỹ thuật lập trình<br /> <br /> Tuần 7 - Dữ liệu dạng tệp tin<br /> (File)<br /> Giáo viên: Hà Đại Dương<br /> duonghd@mta.edu.vn<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đã học<br /> • Dữ liệu: vào, ra cho chương trình<br /> – Kiểu: Nguyên, Thực; Tổ chức: Mảng, Con trỏ, Xâu…<br /> – Nhập: Từ bàn phím;<br /> – Ra: màn hình.<br /> <br /> • Vấn đề: Giả sử cần quản lý điểm của SV 1 lớp<br /> có 100 SV, theo như trên:<br /> – Mỗi lần cần: Nhập từ bàn phím 100 SV: Họ tên …?<br /> <br /> Nhập 1 lần lưu vào MT để sử<br /> dụng cho các lần sau<br /> 10/11/2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lưu dữ liệu trên máy tính<br /> • Ví dụ: Danh sách sinh viên<br /> <br /> • Lưu trữ ở đâu?<br /> <br /> • Lưu trữ như thế nào?<br /> 10/11/2016<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Một số khái niệm cơ bản<br /> – Tệp tin (File)<br /> – Thư mục (Folder) …<br /> <br /> 2. Các thao tác với File<br /> – Mở/Đóng<br /> – Di chuyển con trỏ …<br /> <br /> 3. Đọc/Ghi File văn bản<br /> 4. Đọc/Ghi File nhị phân<br /> 10/11/2016<br /> <br /> 4<br /> <br /> Một số khái niệm cơ bản<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> 5<br /> <br /> Thư mục<br /> • Là cách tổ chức nơi lưu trữ dữ liệu trên ổ đĩa<br /> máy tính<br /> • Đặc trưng bởi: Vị trí và tên<br /> • Ví dụ<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> Cây thư mục<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> 7<br /> <br /> Tệp tin (File)<br /> • Đối tượng chứa dữ liệu (hoặc chương trình<br /> máy tính)<br /> • Phân loại:<br /> – File dữ liệu, File chương trình<br /> – File văn bản, File ảnh, File âm thanh …<br /> – File text, File nhị phân<br /> <br /> • Thể hiện bởi:<br /> – Vị trí của nó (ổ đĩa nào, thư mục gì? …)<br /> – Tên và phần mở rộng.<br /> 10/11/2016<br /> <br /> 8<br /> <br /> Tệp tin (File) …<br /> • Ví dụ:<br /> <br /> Tên file<br /> 10/11/2016<br /> <br /> Vị trí<br /> <br /> Phần mở rộng<br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> Đường dẫn (Path)<br /> • Xâu ký tự chỉ ra vị trí của File<br /> • Bắt đầu bằng tên ổ đĩa<br /> • Tiếp đến là (tên) thư mục cha (nếu có) rồi đến<br /> (tên) thư mục con và tiếp tục.<br /> • Ví dụ: Đường dẫn đến thư mục KTLT trên ổ đĩa<br /> D:<br /> D:\GiangDay\20162017K1\KTLT<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> 10<br /> <br /> Dữ liệu dạng tệp tin<br /> • Dữ liệu cho các chương trình trên máy tính<br /> chủ yếu dưới dạng tệp tin - Tệp tin dữ liệu (tệp<br /> dữ liệu), hay file dữ liệu.<br /> • File dữ liệu xét về cách lưu trữ có 2 dạng:<br /> – Text file (file văn bản - khác với document) và<br /> – Binary file (file nhị phân)<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> 11<br /> <br /> Text file (File văn bản)<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> Text file là gì?<br /> • Text file là một dạng file dữ liệu mà nội dung<br /> của nó được lưu trữ thành từng dòng, có thể<br /> “đọc” được bằng những công cụ “thông<br /> thường”.<br /> • A text file (sometimes spelled "textfile": an<br /> old alternative name is "flatfile") is a kind<br /> of computer file that is structured as a<br /> sequence of lines of electronic text.<br /> (https://en.wikipedia.org/wiki/Text_file)<br /> 10/11/2016<br /> <br /> 13<br /> <br /> Ví dụ<br /> • File dulieuvao.txt và nội dung của nó<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> 14<br /> <br /> Làm việc với text file<br /> 1. Khai báo biến (kiểu FILE)<br /> 2. Mở/Đóng file<br /> 3. Một số thao tác khác<br /> – Di chuyển vị trí con trỏ dữ liệu<br /> – Lấy vị trí con trỏ dữ liệu<br /> – Kiểm tra dấu hiệu kết thúc file<br /> <br /> 4. Đọc/Ghi dữ liệu từ file<br /> <br /> 10/11/2016<br /> <br /> 15<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2