intTypePromotion=1

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Chia sẻ: Y Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
35
lượt xem
5
download

Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 6: Kế hoạch nhân sự" cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò kế hoạch nhân sự trong tổ chức, quá trình lập kế hoạch nhân sự, nội dung kế hoạch nhân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập kế hoạch kinh doanh: Chương 6 - ThS. Huỳnh Hạnh Phúc (2018)

  1. 1/29/2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MỤC TIÊU CHƯƠNG 6 NỘI DUNG CHƯƠNG 6 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN HỌC: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH Hiểu được vai trò Liệt kê được quá Vai trò kế hoạch Quá trình lập kế kế hoạch nhân sự trình lập kế hoạch nhân sự trong tổ hoạch nhân sự trong tổ chức nhân sự chức Chương 6: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ Trình bày được nội Nội dung kế hoạch dung kế hoạch nhân nhân sự sự Th.s Huỳnh Hạnh Phúc Email: phuc.hh@ou.edu.vn VAI TRÒ CỦA KẾ HOẠCH NHÂN SỰ Qui mô NHU CẦU NHÂN SỰ CỦA DN QUA CÁC NỘI DUNG KẾ HOẠCH NHÂN SỰ GĐ PHÁT TRIỂN Hỗ trợ các bộ phận khác Nhân sự chủ chốt Tác động tích cực đến việc hoàn thành các kế hoạch bộ phận khác Sơ đồ tổ chức DN Giai đoạn III Giai đoạn II Tăng khả năng cạnh tranh của DN Giai đoạn I Kế hoạch xây dựng và phát Nhu cầu nhân sự triển nguồn nhân lực 1
  2. 1/29/2018 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NNL BẢNG TỔNG CHI PHÍ LƯƠNG MỨC SỐ LƯỢNG LƯƠNG TỔNG LƯƠNG/VỊ VỊ TRÍ NHÂN SỰ (người) (triệu đồng) TRÍ (triệu đồng) Giám đốc 1 20 20 Kế toán trưởng 1 10 10 Trưởng phòng marketing 1 15 15 Chính sách đãi Trưởng phòng kinh doanh 1 15 15 Vị trí nhân sự Qui trình, hình ngộ, bồi dưỡng, Nhân viên bán hàng 20 4 80 cần thiết thức tuyển dụng Nhân viên sản xuất đào tạo 15 3.5 52.5 Thư ký 3 5 15 Lái xe 1 4 4 Bảo vệ 2 2 4 215.5 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NNL 1. QUÁ TRÌNH THIẾT LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 1. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC Định hướng Hệ thống HRM Hoạch định nhân sự chiến lược DN Định hướng hệ thống quản Xác định số lượng và Hướng CL & kết lý NS để đạt mục tiêu NS cốt lõi quả DN muốn MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI TƯƠNG LAI, MỤC TIÊU, SỨ MỆNH, Chính sách đãi Đánh giá và duy trì năng lực, thành tích Xác định nhu cầu NS CÁC GIÁ TRỊ CHIẾN LƯỢC Vị trí nhân sự Qui trình, hình So sánh mục tiêu và kết quả, điều chỉnh CỦA DN ngộ, bồi dưỡng, Thu hút, tiếp cận và phân bổ NS MÔI CỦA DN cần thiết thức tuyển dụng nếu cần TRƯỜNG đào tạo BÊN TRONG Đầu tư phát triển nhân sự Phát triển & củng cố khả năng hoàn thành công việc của các bộ phận 2
  3. 1/29/2018 3. HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ 4. XÁC ĐỊNH NHU CẦU NHÂN SỰ 2. HỆ THỐNG HRM Mục tiêu, chiến Phân tích công lược DN việc Kế hoạch điều hành, quản lý nhân sự Hoạt động dự kiến MÔ TẢ CÔNG ĐẶC ĐIỂM CÔNG VIỆC VIỆC Các qui trình, chính sách về nhân sự Nhân sự yêu cầu Nhân sự hiện có Hoạch định nhân sự KHÁC BIỆT KHÔNG KHÁC Tổ chức tuyển BIỆT dụng Kế hoạch thực hiện THỪA THIẾU DUY TRÌ Lựa chọn 5. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ 6. ĐÁNH GIÁ VÀ DUY TRÌ THÀNH TÍCH DN NỘI DUNG KẾ HOẠCH NHÂN SỰ Cấu trúc tổ Chính sách Mức lương & Đào tạo & THĂNG TIẾN KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH VĂN HÓA TỔ Đánh giá năng Mục tiêu NNL chức và thủ tục tuyển dụng tinh thần CHỨC lực tổ chức & • Tổng ngân sách lương? • Sơ đồ tổ chức có thay • Chính sách thưởng, trợ • Tổng lương (tăng, giảm) • Nhân sự, phòng ban? hiệu quả chiến • Tuyển dụng đổi cấp, thăng chức • Tuyển thêm • Đào tạo kỹ bao nhiêu • Vai trò, trách nhân viên năng gì? CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI lược nhân sự người? nhiệm các • Qui trình thủ chính thức? • Đào tạo nội • Ngân sách phòng ban, tục, chứng • Thuê ngoài bộ hay bên đào tạo? quản lý, từ ngoài? nhân viên • Các chương KẾ HOẠCH SỰ trình lấy ý NGHIỆP kiến, du lịch… SỰ KẾT THÚC PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH KẾT QUẢ 3
  4. 1/29/2018 KẾT THÚC CHƯƠNG 6 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2