intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình Android - Bài 5: Intent

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
141
lượt xem
20
download

Bài giảng Lập trình Android - Bài 5: Intent

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về khái niệm về Intent, cơ chế hoạt động của Intent, các dạng Intent, xây dựng Intent, truy xuất Intent, gửi và Phản hồi Intent trong Activity, mô tả Intent Filter, qui tắc thiết lập Intent Filter, xây dựng Intent Filter.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Android - Bài 5: Intent

Bài 5:<br /> <br /> Intent<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Khái niệm về Intent<br /> <br /> ● Cơ chế hoạt động<br /> ● Các dạng Intent<br /> <br /> ● Xây dựng Intent<br /> ● Truy xuất Intent<br /> ● Gửi và Phản hồi Intent trong Activity<br /> 2. Intent Filter<br /> <br /> 1.1 Cơ chế hoạt động<br />  Intent được sử dụng để truyền tải thông điệp, yêu cầu một hành<br /> <br /> động xử lý từ thành phần được gọi.<br />  Intent được sử dụng trong ba trường hợp chính:<br /> <br /> ● Khởi động Activity thông qua phương thức startActivity.<br /> ● Khởi động Service thông qua phương thức startService.<br /> ● Chuyển thông điệp đến BroadcastReceiver thông qua phương thức<br /> sendBroadcast.<br /> <br /> 1.2 Các dạng Intent<br />  Intent được chia làm hai dạng:<br /> ● Explicit Intent: chỉ định rõ thành phần xử lý thông qua tên lớp, thường được<br /> dùng để gọi đến các thành phần trong cùng ứng dụng.<br /> ● Implicit Intent: không chỉ định rõ thành phần xử lý, thay vào đó bổ sung các<br /> thuộc tính như: mô tả hành động, dạng dữ liệu…<br /> <br /> 1.3 Xây dựng Intent<br />  Đối tượng Intent khởi động các thành phần trong ứng dụng đồng<br /> <br /> thời mang các thông tin về dữ liệu được xử lý, bao gồm các thành<br /> phần sau:<br /> ● Component: tên thành phần nhận và xử lý Intent<br /> ● Action: hành động yêu cầu thực thi<br /> ● Data: dữ liệu yêu cầu nhận và xử lý<br /> ● Category: mô tả lĩnh vực hoạt động<br /> ● Extras: bộ key/value cho phép gửi nhận thông tin<br /> ● Flag: biến cờ mô tả cách thức hoạt động<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2