intTypePromotion=3

Bài giảng Lập trình Java: Chương 5 - Xử lý ngoại lệ

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
33
lượt xem
2
download

Bài giảng Lập trình Java: Chương 5 - Xử lý ngoại lệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình Java: Chương 5 do Lăng Uy Tín biên soạn dưới đây giới thiệu tới các bạn về khái niệm ngoại lệ và xử lý ngoại lệ trong lập trình Java. Bài giảng hữu ích với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Java: Chương 5 - Xử lý ngoại lệ

Xử lý Ngoại lệ<br /> <br /> (Processing Exception)<br /> <br /> Nội dung<br /> Ngoại lệ là gì ?<br />  Xử lý Ngoại lệ<br /> <br /> <br /> Giới thiệu<br /> <br /> <br /> <br /> Java có sẵn cơ chế cho việc kiểm soát lỗi và<br /> bẫy lỗi<br /> Cơ chế này giải quyết những sự kiện bất<br /> thường hay mã xử lý cản trở chương trình<br /> tiếp tục thực hiện như:<br /> ◦<br /> ◦<br /> ◦<br /> ◦<br /> <br /> <br /> <br /> Truy cập ngoài giới hạn mảng<br /> Chia cho 0<br /> Những con trỏ Null<br /> …<br /> <br /> Các Ngoại lệ (Exception) cho phép chúng ta<br /> kiểm soát các sự kiện này tự động khi chúng<br /> xảy ra<br /> <br /> Ngoại lệ là gì?<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Một Ngoại lệ (Exception) là một lớp Java<br /> Có nhiều lớp dẫn xuất của lớp Exception, mỗi<br /> lớp tương ứng với một kiểu lỗi khác nhau hay<br /> sự kiện bất thường mà chúng ta muốn kiểm<br /> soát<br /> Cách Java phát sinh Ngoại lệ<br /> ◦ Khi có lỗi hoặc sự kiện bất thường xuất hiện trong<br /> đoạn chương trình, Java sẽ throw (ném ra) một Ngoại<br /> lệ.<br /> ◦ Điều này có nghĩa rằng nó sẽ khởi tạo một lớp dẫn<br /> xuất của lớp Exception.<br /> ◦ Khi đó phải cần một cơ chế để catching (bắt) trong<br /> đoạn chương trình đó.<br /> <br /> Ném Ngoại lệ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thực chất, việc ném ra các Ngoại lệ trong Java<br /> là một cách phương thức kết thúc xử lý<br /> Ví dụ:<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản