intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Bài 7 - Luồng và xử lý file

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
59
lượt xem
3
download

Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Bài 7 - Luồng và xử lý file

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Bài 7 - Luồng và xử lý file nêu lên khái niệm luồng, các luồng byte, đối tượng serializable, các luồng ký tự, File truy cập ngẫu nhiên, lớp File. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Java cơ bản: Bài 7 - Luồng và xử lý file

Lập trình Java cơ bản<br /> <br /> Cao Đức Thông - Trần Minh Tuấn<br /> cdthong@ifi.edu.vn, tmtuan@ifi.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài 7. Luồng và xử lý file<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Khái niệm luồng<br /> Các luồng byte<br /> Đối tượng serializable<br /> Các luồng ký tự<br /> File truy cập ngẫu nhiên<br /> Lớp File<br /> Bài tập<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khái niệm luồng (stream)<br /> • Luồng là một “dòng chảy” của dữ liệu<br /> được gắn với các thiết bị vào ra.<br /> • Hai loại luồng:<br /> • Luồng nhập: Gắn với các thiết bị nhập<br /> như bàn phím, máy scan, file...<br /> • Luồng xuất: Gắn với các thiết bị xuất như<br /> màn hình, máy in, file...<br /> <br /> • Việc xử lý vào ra thông qua luồng giúp<br /> cho lập trình viên không phải quan tâm<br /> đến bản chất của thiết bị vào ra.<br /> 3<br /> <br /> Khái niệm luồng (stream)<br /> • Chương trình đọc trên luồng nhập để lấy dữ<br /> liệu từ thiết bị nhập, ghi vào luồng xuất để<br /> đưa dữ liệu ra thiết bị xuất<br /> Input Stream<br /> Input<br /> Device<br /> <br /> Program<br /> Output<br /> Device<br /> <br /> Output Stream<br /> 4<br /> <br /> Các luồng cơ bản<br /> • Luồng byte: Là dòng chảy các byte<br /> • InputStream: Luồng nhập byte cơ bản<br /> • OutputStream: Luồng xuất byte cơ bản<br /> <br /> • Luồng ký tự: Là dòng chảy các ký tự<br /> (char)<br /> • Reader: Luồng nhập ký tự cơ bản<br /> • Writer: Luồng xuất ký tự cơ bản<br /> <br /> • Các lớp luồng nằm trong gói java.io<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2