intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng: Bài 8 - GV. Võ Tấn Dũng

Chia sẻ: Fczxxv Fczxxv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

88
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng: Bài 8 Shopping cart nhằm trình bày về tìm hiểu giỏ hàng, thiết kế giỏ hàng (shopping cart) với session, thiết kế giỏ hàng với cơ sở dữ liệu, tìm hiểu cookies, các mặt hàng hiển thị trên trang web cho ta chọn rồi đưa vào giỏ hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng: Bài 8 - GV. Võ Tấn Dũng

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MẠNG BÀI 8 SHOPPING CART GV: Võ Tấn Dũng GIẢNG VIÊN: VÕ TẤN DŨNG 1
 2. PHẦN 1 TÌM HIỂU VỀ GIỎ HÀNG (SHOPPING CART) GV: Võ Tấn Dũng 2
 3. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC TRÌNH BÀY • Thiết kế giỏ hàng (shopping cart) với session. • Thiết kế giỏ hàng với cơ sở dữ liệu. • Tìm hiểu cookies. GV: Võ Tấn Dũng 3
 4. KHÁI NIỆM GIỎ HÀNG • Để mua hàng trên mạng chúng ta cần một giỏ hàng. Đó chính là shopping cart. • Các mặt hàng hiển thị trên trang web cho ta chọn rồi đưa vào giỏ hàng. Giỏ hàng sẽ cho biết tổng số mặt hàng mà bạn đã mua cùng với giá phải thanh toán. • Bạn có thể thêm bớt số lượng hoặc loại bỏ, chọn lại các mặt hàng khác. • Có hai cách để xây dựng shopping cart: – Sử dụng session. – Sử dụng các bảng của một cơ sở dữ liệu. GV: Võ Tấn Dũng 4
 5. KHÁI NIỆM GIỎ HÀNG • Chương trước ta đã dùng session và application để lưu dữ liệu để truyền qua lại giữa các trang web. Bây giờ ta sử dụng session trong một ứng dụng rất thực tế đó là áp dụng để xây dựng shopping cart cho các trang web mua sắm trên mạng. • Đối tượng session là nơi lý tưởng để xây dựng shopping cart lưu các mặt hàng mà người dùng chọn mua trước khi thanh toán. • Ngoài ra ta còn có thể xây dựng giỏ hàng bằng cơ sở dữ liệu để lưu các mặt hàng trong các bảng dữ liệu. GV: Võ Tấn Dũng 5
 6. CÁC PHƯƠNG THỨC CỦA GIỎ HÀNG • Một giỏ hàng cần có những phương thức cơ bản thực hiện những công việc sau: – addItem: thêm một mục hàng mới vào giỏ hàng. – removeItem: loại bỏ một mục hàng ra khỏi giỏ hàng. – clearItem: xóa bỏ tất cả các mục hàng trong giỏ hàng. – updateQuantity: thay đổi số lượng mua của một mục hàng. – getCost: cho biết tổng số tiền phải trả cho tất cả các mục hàng có trong giỏ hàng. – getNumOfItem: đếm tổng số mục hàng có trong giỏ hàng. GV: Võ Tấn Dũng 6
 7. THÔNG TIN CỦA MỘT MỤC HÀNG • Một mục hàng (item) lưu trong giỏ hàng cần có những thông tin cơ bản sau: – Mã số của mục hàng (item id). – Tên mục hàng (item desc). – Đơn giá (price). – Số lượng mua (quantity). • Bởi vì giỏ hàng có thể chứa nhiều mục hàng tương ứng với một khóa (item id) nên ta sử dụng bảng Hashtable của Java (bảng này dùng để lưu các giá trị dựa trên khóa) hoặc dùng các table của CSDL để lưu giá trị các mục hàng mà người dùng thêm vào. GV: Võ Tấn Dũng 7
 8. PHẦN 2 XÂY DỰNG GIỎ HÀNG VỚI SESSION GV: Võ Tấn Dũng 8
 9. XÂY DỰNG GIỎ HÀNG VỚI SESSION • Sau đây ta tiến hành viết code xây dựng giỏ hàng với session trong lớp ShoppingCart.java GV: Võ Tấn Dũng 9
 10. Lớp ShoppingCart.java GV: Võ Tấn Dũng 10
 11. Lớp ShoppingCart.java (tt) GV: Võ Tấn Dũng 11
 12. Lớp ShoppingCart.java (tt) GV: Võ Tấn Dũng 12
 13. Lớp ShoppingCart.java (tt) GV: Võ Tấn Dũng 13
 14. Biên dịch ShoppingCart.java • Biên dịch lớp ShoppingCart nói trên thành file ShoppingCart.class và chép file .class này vào thư mục WEB-INF\cart\classese của ứng dụng. Bạn sẽ có một giỏ hàng sẵn sàng phục vụ cho các ứng dụng mua sắm trên mạng chuyên nghiệp. • Chúng ta hãy xem và sử dụng lớp ShoppingCart này như thế nào trong trang ShoppingCart.jsp sau đây: GV: Võ Tấn Dũng 14
 15. ShoppingCart.jsp GV: Võ Tấn Dũng 15
 16. ShoppingCart.jsp (tt) GV: Võ Tấn Dũng 16
 17. ShoppingCart.jsp (tt) GV: Võ Tấn Dũng 17
 18. ShoppingCart.jsp (tt) GV: Võ Tấn Dũng 18
 19. ShoppingCart.jsp (tt) GV: Võ Tấn Dũng 19
 20. ShoppingCart.jsp (tt) GV: Võ Tấn Dũng 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2